Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Задания к зм 3.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
49.39 Кб
Скачать

6.Вчення Ібн-Сіни (980-1037), вчення Авероуза (1126-1198).

 1. Декілька арабських племен об'єдналися в єдину державу Халіфат з єдиною релігією – іслам у період:

А. V ст. н.е.

Б. III ст до н.е.

В. VII ст. н.е.

Г. немає варіанту

 1. Серед арабомовних вчених виділяється два:

А. П'єро Помпонацці та Бернандіно Телезіо

Б. Ібн-сіна (Авіцена) і Ібн-роштд (Аверроуз).

В. Хуан Вівіс та Хуан Уарте

Г. немає вірного варіанту

 1. Роки життя ученого, філософа, медика Авіцени:

А. 980-1037

Б. 1444 - 1677

В. 1126-1198

Г. немає вірного варіанту

 1. Авіцена відомий тим, що:

А. виклав друге після Галена вчення про психофізіологічні функції в книзі «Канон лікарської науки»

Б. запропонував дві психології: природничо - наукову психологію і метафізичну психологію

В. зробив внесок до вікової психології в книзі «Книга вказівок і повчань»

Г. всі варіанти вірні

 1. Роки життя ученого, філософа, матеріаліста Аверроуза:

А. 980-1037

Б. 1444 - 1677

В. 1126-1198

Г. немає вірного варіанту

 1. В основі вчення Аверроуза - трактування Арістотелівського проекту

" Про душу і її вищі здібності в розумі ", яка викладена в книзі:

А. «Спростування спростування»

Б. «Канон»

В. «Основи психології душі»

Г. немає вірного варіанту

 1. Ібн-Роштд дав рішення до розуміння душі через аверроїзм, суть якого:

А. немає вірного варіанту

Б. що, є потенційний і активний розум, вони існують як одна субстанція поза індивідом і складають індивідуальну душу

В. що, завдяки чутливості індивідуальна душа сприймає універсальний розум (нус), який подібно до сонця діє на неї.

Г. варіанти Б і В

7. Загальна характеристика психології Середньовіччя (13( 14) – 16 ст.Ст.)

 1. Для Середніх століть характерно:

А. входження народів в релігію світового масштабу, коли в індивідуальній свідомості релігійна істина виступала для кожної людини регуляторним принципом його картини світу.

Б. початок розвитку наукової діяльності у всіх областях знаннь, особливо - природознавстві, астрономії, математиці, натурфілософії

В. виникнення, розвиток і занепад нової соціальної структури – феодалізму.

Г. всі варіанти

Д. інтерес до людської особи

2. У 13-14 століттях виникли наступні вчення про душу і пізнання в основних напрямах схоластичної філософії:

А. Номіналізм – напрям схоластичної філософії, з яким було пов'язано розвиток психологічних знань (створювані нашим мислення назви «номіна»).

Б. Реалізм – загальні поняття, що існують самостійно, як окремі предмети.

В. Концептуалізм – протилежність номіналізму і реалізму.

Г. всі варіанти вірні

 1. У середньовічній Італії таворят титани:

А. Роджер Бекон

Б. Пьеро Помпонацци ( трактат «Об бессмеритии душі»), Бернандіно Телезіо, Леонардо да Вінчі (трактат «Про живопис»).

В. Хуан Вівіс («Про душу і життя» 1538), Хуан Уарте (« Дослідження здібностей до наук» ), Гомес Перейра («Антоніана Маргарита»)

Г. немає варіанту

 1. У середньовічній Іспанії таворят титани:

А. Роджер Бекон

Б. П`єро Помпонацці ( трактат «Про безсмерття душі»), Бернандіно Телезіо, Леонардо да Вінчі (трактат «Про живопис»).

В. Хуан Вівес («Про душу і життя» 1538), Хуан Уарте (« Дослідження здібностей до наук» ), Гомес Перейра («Антоніана Маргарита»)

Г. немає варіанту

 1. Матеріалістичні ідеї середньовічної філософії розвивав

А. Роджер Бекон

Б. Рене Декарт

В. Фома Аквінський

Г. всі варіанти

 1. Вчення Бекона про людину має дві частини:

А. наукову і практичну

Б. верхню і нижню

В. психологію, як філософію людини і цивільну філософію.

Г. немає вірного варіанту

 1. Бекон виділив питання, що охоплюють вивчення:

А. тільки тіла

Б. особи, зв'язки душі і тіла (пам'ять, мудрість, моральна стійкість і т.д.) і тільки тіла

В. тільки душі

Г. всі варіанти вірні

 1. Вивчення союзу душі і тіла включає питання:

А. душевного стану по зовнішнім проявам (фізіогноміку)

Б. тлумачення снів

В. впливу хворобливих станів тіла на душевну діяльність і, навпаки, душі на тіло

Г. всі варіанти вірні

 1. До наук про тіло за вченням Бекона відносяться:

А. наука про раціональну божественну душу і наука про нераціональну, що відчуває, загальну для людини і тваринам душу, природа якої тілесна.

Б. медицина, косметика, атлетика і наука про насолоду.

Б. психологія, фізика, хімія

В. всі варіанти

 1. Вчення про душу за Беконом включає науки:

А. науку про раціональну божественну душу і науку про нераціональну, що відчуває, загальну для людини і тварини

Б. медицина, косметика, атлетика і наука про насолоду.

В. психологія, фізика, хімія

Г. всі варіанти вірні

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]