Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсач.docx
Скачиваний:
20
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
70.87 Кб
Скачать

2.1 Встановлення контакту з сім'єю

В даний час йде перебудова дошкільного виховання, і в центрі цієї перебудови стоять гуманізація і деідеологізація педагогічного процесу. Метою його відтепер визнається не виховання члена суспільства, а вільний розвиток особистості. Зміни державної політики в галузі освіти спричинили за собою визнання позитивної ролі сім'ї у вихованні дітей і необхідності взаємодії з нею. [14]

Слід зазначити, що педагоги дошкільних установ не завжди переймаються свідомістю важливості та необхідності співпраці з сім'єю. Багато хто, особливо молоді фахівці, міркують приблизно так: «Мене вчили різних наук, як розуміти дитину, як його навчати, виховувати. Я виховую дитину правильно, на наукових засадах, він перебуває в дитячому саду з ранку до вечора. Тому не страшно, якщо батьки виховують не зовсім правильно: вони і бачать щось його лічені години ». Нерідко майже так само думають і батьки: «Дитина моя, я її знаю краще за всіх, розумію, значить, і виховую сама. А в дитячому саду - лише б нічого не сталося, був би ціла і неушкоджена ». Таким чином, дві сторони, дуже близькі дошкільнику, батьки і педагоги, намагаються виховувати автономно, незалежно один від одного. Хороших результатів це не дає. У вихованні маленької дитини багато що будується на формуванні позитивних звичок, навичок поведінки, раціональних способів діяльності. Все це можливо, якщо всі виховують дитину, дорослі будуть домовлятися про вимоги до нього, про методи впливу, засоби навчання. Необхідно також враховувати, у вирішенні яких завдань виховання може бути сильніше одна сторона (дитячий сад або сім'я), і у вирішенні яких основний тягар слід прийняти на себе іншу сторону. Наприклад, в емоційному, статевому вихованні, в залученні дитини до спорту можливості сім'ї значно вище, ніж можливості дитячого саду. Зате дитячий сад кваліфіковано здійснює навчання, розвиток творчих здібностей та ін. [4]

Повноцінне виховання дошкільника відбувається в умовах одночасного впливу сім'ї та дошкільного закладу. Діалог між дитячим садом та сім'єю будується на основі демонстрації вихователем досягнень дитини, його позитивних якостей, віри в його сили і здібності. І педагог, як правило, в такій позитивній ролі приймається як рівноправний партнер у вихованні: йому довіряють, прислухаються до його порад.

Щоб батьки стали активними помічниками та однодумцями вихователів, необхідно залучити їх до життя дитячого саду, постійно тримати в курсі всіх подій.

Робота з сім'єю є складним завданням, як в організаційному, так і в психолого-педагогічному плані. Перш за все, необхідно встановити особливу форму спілкування, яку можна назвати "довірливо-діловим контактом". Розвиток такої взаємодії передбачає кілька етапів.

Перший етап - трансляція батькам позитивного образу дитини. Завдяки цьому з самого початку між вихователем і батьками складаються доброзичливі відносини з установкою на майбутню співпрацю. Виправданість даного етапу визначається тим, що в повсякденному спілкуванні з дітьми батьки часто фіксують свою увагу лише на негативних проявах. До цього додаються й тривожні очікування щодо поведінки дитини в дитячому саду. Тому перший етап може бути визначений як етап "перестановки акцентів".

Другий етап - трансляція батькам знань, які можуть знайти застосування в сім'ї (особливості спілкування дитини з однолітками, спільні з дорослим заняття, ігри і т.п.).

У роботі використовуються як традиційні методи і форми, так і творчі, придумані вихователями чи підказані життям. Перерахуємо деякі з них.

§ Загальні збори з показом відеозаписів діяльності дітей.

§ Групові виставки "Дари осені", "Наші улюблені іграшки", "Ялинкові прикраси", "Добрі руки мам", "Біля джерел майстерності".

§ Персональні виставки дитячих робіт (наприклад, "Ліплення Вані Бєлобородова").

§ Літній конкурс "Міс та містер ... року". Батьки беруть участь у виготовленні костюмів, у створенні альбомів з фотографіями.

§ "Майстерня добрих справ" об'єднує всіх членів сім'ї.

Третій етап - ознайомлення педагога з проблемами сім'ї у питаннях виховання дитини. У цьому діалозі дорослих активна роль належить батькам. Необхідно пояснити, чому даний етап є третім, а не першим (що здавалося б більш логічним). Тільки на основі досягнутого довіри у спілкуванні з вихователем (у перші два етапи) у батьків виникає потреба розповісти про індивідуальні проявах дитини (її смаки, поведінці, звичках), причому не тільки позитивних, але і негативних. Важливо підкреслити: позиція вихователя в діалозі не "суддівська", а партнерська, без повчань і настанов (спілкування на рівних). Завдяки цьому стає можливим перехід до четвертого, заключного етапу, який визначає перспективи подальшого співробітництва.

Якщо на першому етапі зовнішньої метою є "перестановка акцентів", а внутрішньою - встановлення довірчих відносин з батьками, на четвертому етапі зовнішня і внутрішня цілі збігаються: спільне дослідження і формування особистості дитини на основі перебудови стереотипів спілкування з ним. Девіз даного етапу "Давайте дізнаватися разом".

Найважливішим результатом змістовного і емоційно насиченого спілкування вихователя з сім'єю має стати готовність батьків здійснити корекцію власних установок, трансльованих дитині. [16]

Унікальний виховний характер сім'ї виражається в тому, що тут відбувається інтенсивний контакт дитини з батьками та іншими дорослими членами родини. Теорія і практика догляду за дітьми доводить: «для нормального розвитку дитини необхідно активне спілкування з фізично і соціально зрілими людськими істотами. Діти, ізольовані від світу дорослих і найголовніше - від батьків, відстають у своєму розвитку ». За силою, глибині свого специфічного впливу на дитину сім'я - найважливіший фактор, необхідна умова правильного розвитку і формування малюка як людину. Але для виховання повноцінної особистості дитині необхідно і дитяче співтовариство, яке він має у дошкільному закладі.

У дитячому садку дитина здобуває освіту, набуває вміння взаємодіяти з іншими дітьми та дорослими, організовувати власну діяльність. Наскільки ефективно дитина буде опановувати цими навичками, залежить від ставлення сім'ї до дошкільної установи. Гармонійний розвиток дошкільника без активної участі його батьків в освітньому процесі навряд чи можливо. [4]

Головне завдання вихователя в роботі з сім'єю - зруйнувати існуючий нині бар'єр між дитячим садом і батьками. Взаємодія повинно будуватися на принципах спільної діяльності і передбачатиме координацію педагогічної взаємодії на дитину. При цьому метою сімейного виховання, так само, як і суспільного дошкільного, має бути розвиток особистості дитини. Батьки і вихователі об'єднують свої зусилля і забезпечують малюкові подвійний захист, емоційний комфорт, цікаву і змістовну життя в дитячому садку і вдома, що, у свою чергу, стимулює розвиток його основних здібностей, вміння спілкуватися з однолітками і забезпечує підготовку до школи. Однак на це взаємодія впливає низка чинників, і насамперед те, що батьки та педагогічний колектив очікують один від одного.

Хоча останнім часом і намітилися нововведення, перспективні форми співробітництва, які припускають підключення батьків до активної участі у педагогічному процесі дитячого садка, частіше за все робота з батьками ведеться тільки по одному з напрямів педагогічної пропаганди, при якій сім'я є лише об'єктом впливу. І в результаті зворотній зв'язок з родиною не встановлюється, а можливості насіннєвого виховання не використовуються повною мірою.

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають проблему допомоги батькам з точки зору взаємодії сім'ї та дошкільного закладу. У педагогічній літературі з проблем взаємодії сімейного і суспільного виховання виділяють три види зв'язку між сім'єю та дитячим садом.

До першого виду відносяться зв'язку, які спрямовані на те, щоб активізувати вплив сім'ї на дитину через підвищення педагогічної культури батьків, надання їм допомоги.

Другий вид характеризує включення батьків у виховно-освітній процес дитячого садка.

Третій вид зв'язку виникає тоді, коли батьки і педагоги стають партнерами і спільно реалізують свої специфічні можливості у вихованні дітей. [14]

У процесі встановлення партнерських відносин між дошкільною установою та сім'єю педагогам необхідно керуватися у своїй діяльності такими принципами:

• Залучати батьків до участі в житті дошкільного закладу, приймати рішення спільно з батьками та дітьми. Використання знань батьків про своїх дітей і їх здібностях є одним із способів визнання за ним права брати участь у навчанні своїх дітей.

• Заохочувати співробітництво та партнерські відносини всередині спільноти дошкільної групи. Навчання у співробітництві дає дітям можливість здобувати нові знання та навички міжособистісної взаємодії.

• Забезпечувати зручний доступ сімей до ігрової діяльності дітей та участь у житті групи. [2]

Аналіз досвіду родинного виховання та дані психолого-педагогічних досліджень свідчать, що нерідко батьки розуміють, до яких цілей у вихованні своєї дитини, слід прагнути, які якості в ньому розвивати. Однак вони не завжди знають, як це зробити, які методи і засоби вибрати. Причинами педагогічних помилок батьків є їх непідготовленість до виховної роботи, нерозуміння складного процесу розвитку дитини, а іноді й відсутність почуття відповідальності перед суспільством за виховання дитини. Тому батькам недостатньо однієї любові до дитини і бажання його виростити, необхідно ще знати, як будувати стосунки з ним, грунтуючись на вікових фізичних і психічних особливостях дошкільнят.

Робота дитячого саду з родиною була і залишається одним з найбільш активних і разом з тим складних аспектів педагогічної діяльності практично в кожному дошкільному закладі. Як показують результати сучасних педагогічних досліджень, це пояснюється низкою причин:

§ Низьким рівнем соціально-психологічної культури учасників взаємодії (батьків і вихователів), а значить, невмінням спілкуватися, налагоджувати ділове і особисте співробітництво;

§ невміння батьків аналізувати власну виховну діяльність;

§ Нерозумінням вихователями того, що у визначенні змісту, форм і методів роботи дитячого саду з родиною соціальними замовниками виступають сім'я, батьки, а не дошкільної установи;

§ Недостатньою інформованістю батьків про особливості життя та діяльності дітей в дошкільному закладі, а вихователів - про умови та особливості сімейного виховання кожної дитини. [14]

Вихователь щодня спілкується з батьками своїх вихованців: з одними частіше, з іншими рідше. Опитування, проведене Є.А. Панько, дозволив виділити 7 основних груп «важких» для вихователя батьків:

1. Батьки, які не приділяють належної уваги вихованню своїх дітей, не виявляють зацікавленість у їхній долі;

2. Батьки зарозумілі, не сприймають вихователя дитячого саду як авторитетна особа в області педагогіки;

3. Батьки, байдужі до роботи дитячого саду, пасивні;

4. Батьки, надмірно опікують своїх дітей, що переоцінює його;

5. Батьки, недооцінюють роль дошкільного виховання в розвитку дитини;

6. Батьки, індивідуальні та вікові особливості яких ускладнюють встановлення з ними довірчих відносин, контакту (конфліктні, старший за віком і т.п.);

7. Батьки із загальною низькою культурою, неосвічені в галузі педагогіки і психології і не проявляють при цьому бажання до зростання себе як вихователів.

Пізнання батьків вихованців - важлива умова успіху у взаємодії з сім'ями не тільки вихователя, а й інших фахівців дошкільної освіти. [6]

Аналіз відповідей на питання «Чи вважаєте ви за потрібне бути присутніми на заняттях у дитини в дитячому саду?» Свідчить, що не всі батьки усвідомлюють важливість цих відвідувань. Тільки 50% опитаних батьків відповіли ствердно, третина не бачить необхідності в цьому, 16% батьків не дали відповіді на це питання. Проте слід мати на увазі, що 18% батьків говорять про відсутність такої практики в дитячому саду, а 24% - взагалі нічого не знають про таку форму співпраці. Значить, вихователі не доводять до відома всіх батьків, що їм можна бути присутнім на заняттях.

З цього випливає, що далеко не всі вихователі готові співпрацювати з батьками з питань виховання і розвитку дитини. Але ж це принесло б користь, і перш за все дітям. Вони б сприймали батьків по-новому - як союзників, так як батько, який бере участь у всіх заходах, знає дитячі проблеми та шляхи їх подолання, намагається зрозуміти почуття дитини, його діяльність, його точку зору. У дитини, яка постійно відчуває підтримку, розуміння батьків, підвищується самооцінка. [14]

З усього вищевикладеного можна зробити наступний висновок. У встановленні контакту з батьками головна роль відводиться педагогічному колективу. Взаємодія сім'ї і дошкільного закладу залежить саме від того, яку позицію займе педагог у відносинах з батьками з перших днів відвідування дитиною дитячого саду. Але, в той же час, і батьки повинні проявляти активність і сприяти встановленню позитивних відносин з вихователями.

2.2 Взаємодія з сім'єю як головний спосіб залучення батьків до участі в освітньому процесі

Якщо раніше дитячий садок розглядався багатьма сім'ями лише як вихід зі скрутного становища, то сьогодні вже мало хто сумнівається в його виховної ролі. Можна припустити, що батьки повинні лише радіти тій педагогічної роботи, яка в даний час проводиться в дитячих садах. Але, на жаль, все не так просто. Робота, телевізор, домашні обов'язки та багато іншого, ніж насичена життя сучасної жінки, залишають мало часу для вільного, радісного спілкування з дітьми. У цій ситуації на дитячий сад як би переноситься відповідальність за виховання. Він стає для батьків важливим джерелом їх душевної рівноваги, робить можливим збереження їх звичного життєвого стилю, звільняє від почуття провини по відношенню до дітей і, крім того, в якійсь мірі звільняє від страху, що їх власна педагогічна некомпетентність може спричинити за собою проблеми у вихованні дітей. Результативність взаємодії багато в чому визначається умінням вихователя спілкуватися з батьками, використовувати у своїй роботі різноманітні форми роботи з сім'єю. [13]

Розглянемо форми співпраці родини та дошкільного закладу у вихованні дітей на прикладі дитячого садка № 2 м. Могильова.

Згідно з планом взаємодії з батьками на 2008 - 2009 уч. р. (Приложение1), у групі «Почемучки» 3-4 рік життя проводиться наступна робота:

1. Батьківські збори.

2. Консультації.

3. Анкетування.

4. Спільні свята.

5. Спільне оформлення газет. Виставки.

6. Робота батьківського комітету.

Групові батьківські збори проводяться 2 рази на рік. На них присутні, крім вихователів, завідувач, старша мед. сестра, фізрук, психолог. На осуд виноситься кілька питань. Такі як: завдання на новий навчальний рік, результати освітньої роботи, питання фізичного виховання та проблеми, що стосуються здоров'я дітей.

Кілька разів на місяць проводяться консультації. Метою консультацій є засвоєння батьками певних знань, умінь; допомогу їм у вирішенні проблемних питань. Консультації проводяться індивідуально або для підгрупи батьків. На групові консультації запрошуються батьки різних груп, що мають однакові проблеми. (Пріложеніе3)

Анкетування проводиться як індивідуальне, так і групове. Метою анкетування є з'ясування питань, що стосуються виховання в сім'ї та здоров'я дітей (Пріложеніе2). За допомогою анкети вихователь може дізнатися думку батьків по його цікавлять. У результаті анкетування може виявитися будь-яка проблема, присутня в сім'ї. У таких випадках вихователь допомагає розібратися і знайти вихід з ситуації, що склалася.

У дитячому садку, як уже говорилося, проводяться свята, в яких беруть участь і батьки, і діти, і педагоги. Свята організовуються в межах групи. З бесіди з вихователями ми з'ясували. У спільній діяльності встановлюються дружні відносини, створюється атмосфера творчості, батьки краще впізнають своїх дітей, а вихователі - батьків. Також батьки отримують можливість цікаво проводити час разом зі своїми дітьми. З цікавістю і навіть із задоволенням батьки беруть участь в оформленні газет приурочених, до якого-небудь свята або на якусь тему, в організації виставок, конкурсів малюнка.

У даному дошкільному закладі діє батьківський комітет. Від кожної групи в нього входить 2 батька, які і є її представниками. Батьківський комітет допомагає дитячому саду в оформленні приміщень, у придбанні необхідних посібників для навчання і виховання дітей, в організації ремонту установи, бере участь у проведенні батьківських зборів.

Батьки в будь-який час можуть звернутися з важливими їх питаннями до вихователя, завідувачу, психолога або мед. працівникові. Питання можна задавати особисто або залишати в ящику для питань у письмовому вигляді. [З бесіди з батьками]

Важливим напрямком в роботі з батьками є вивчення педагогічним колективом сім'ї. Для цього проводяться:

Цілеспрямоване спостереження ситуації спілкування дітей з родиною, розмови з членами сім'ї, анкетування батьків, вивчення результатів дитячої діяльності, вивчення ціннісних орієнтацій батьків у вихованні дитини за допомогою питань анкет, вивчення уявлень дорослих про себе як про батьків (анкета «Хороші ви батьки?» , «Патріотичне виховання дітей», «Карати чи ні?").

Світова статистика переконує, що сучасне сімейне виховання не настільки ефективно, повноцінно, як має бути. Тому в багатьох країнах розробляються спеціальні програми, спрямовані на підвищення педагогічної культури сім'ї, виховання подружжя як батьків. Психолого-педагогічна освіта батьків з метою підвищення їх педагогічної культури - одне з напрямків у співпраці дошкільного закладу і сім'ї.

Тому психолого-педагогічна освіта батьків, здійснюване дошкільною установою має цільову спрямованість. Так, специфіка роботи вихователя групи «Почемучки» із сім'єю диктується перш за все психофізіологічними особливостями дітей цього віку: швидкий розвиток малюка вимагає своєчасної зміни завдань виховання і навчання, перебудови методів і прийомів педагогічної роботи. У зміст психолого-педагогічної освіти батьків включаються питання охорони життя, зміцнення здоров'я малюка, створення умов для правильного фізичного розвитку. З питань адаптації дитини до умов суспільного виховання, гігієнічного догляду, раціонального харчування, загартовування, режиму дня, масажу, гімнастики батькам рекомендації дає не тільки вихователь, а й медичні працівники дитячого саду. Причому поради і рекомендації повинні бути не взагалі про дітей, а про когось конкретно. Методич. рекомендації «Пам'ятка батькам з питань музичного виховання в сім'ї», поради «Як навчити дитину акуратності», консультація «Ранкова гімнастика дому» та ін

Таким чином, ми можемо відзначити, що батьки є головними вихователями своїх дітей, тому родина повинна відігравати визначальну роль в процесі виховання і навчання дітей. Тільки в умовах партнерських відносин між вихователями та батьками можливі позитивні результати у вихованні.

2.3 Про питання здоров'я дошкільнят

Взаємодія дошкільного закладу і сім'ї у питаннях здоров'я дитини значною мірою залежить від змісту, вкладеного в поняття «взаємодія». У сучасних умовах освіти взаємодію в питаннях здоров'я слід розглядати як триєдність суб'єктів «педагоги - діти - батьки». На погляд В.А. Шишкіної, професора кафедри педагогіки і методик дошкільної освіти УО «Могильовський державний університет імені О.О. Кулешова », на особливу увагу заслуговують такі тези:

§ Сім'я - основний інститут виховання здорової дитини, дитячий сад - основне джерело інформації про засоби здоров'я дитини.

§ Основні напрями взаємодії повинні органічно вписуватися в систему оздоровчої роботи в дошкільних установах.

§ Підніматися до здоров'я необхідно у взаємодії: «дорослі і діти - до здоров'я разом».

Чому дитячий сад - основне джерело інформації про засоби здоров'я дитини?

Оздоровча система роботи в дошкільному закладі являє собою певний еталон здорового способу життя, демонстрований сім'ї як найбільш оптимальний для виховання здорової дитини; педагог дошкільного закладу є транслятором культури здорового поведінки, розглядається як компетентний спеціаліст в області оздоровчого виховання. Батьки щодня отримують від педагога інформацію про психофізичному стані дитини протягом дня у дитячому садку. Знаючи сім'ю, педагоги пропонують батькам потрібну інформацію, яка допоможе їм усвідомлювати проблеми здоров'я дитини і шукати шляхи вирішення. При цьому і педагог, повинен знати яка компетентність батьків у питаннях здоров'я дитини; умови ЗСЖ дитини в сім'ї; проблеми здорової поведінки батьків.

Сьогодні взаємодія сім'ї та дитячого садка в питаннях здоров'я дитини часто характеризується взаємними докорами: батьки звинувачують у хворобу дитини дитячий сад, педагоги - батьків. Між тим, у дошкільному закладі проводиться багато різноманітних заходів, у тому числі потрібних і ефективних, однак робота з батьками розглядається як доповнення до основної, тому що співпраця з сім'єю не є чіткою системою, яка б органічно включалася в загальну систему освітнього процесу. [15 ]

Співробітники дитячого саду № 2 м. Могильова здійснюють взаємодію з батьками наступним чином. На загальних і групових зборах проводяться консультації для батьків стосуються здоров'я дітей «ГКІ - наші найлютіші вороги», «Режим дня - основа здоров'я дітей», «Попередження дитячого побутового травматизму», «Причини виникнення ГРЗ», «Все починається з зубної щітки» і ін На стендах вивішуються пам'ятки та поради «Профілактиці порушення постави, плоскостопості», «Профілактика дитячого травматизму», «Ігри які лікують», «10 заповідей здоров'я» та ін Проводяться спільні свята «День здоров'я», «Веселі старти».

Отже, взаємодія у питаннях здоров'я здійснюється в різних варіантах: освіта батьків, обмін думками на батьківських зборах і ін

Висновок

Проблема співпраці вихователів та батьків в даний час є актуальною для багатьох учених. Розробляються різні програми і нові способи взаємодії дошкільного закладу і сім'ї, зростає число наукових і науково-методичних робіт, присвячених цій важливій проблемі.

Рішення завдань співробітництва вимагає, щоб педагоги брали участь у психолого-педагогічному освіті батьків; вивчали сім'ї, їх виховні можливості; залучали батьків в освітню роботу дитячого садка.

Організатором і координатором співробітництва дошкільного закладу з родинами вихованців є завідувачка. Вона сприяє встановленню системи виховання дітей у сім'ї і дитячому садку, згуртовуючи для вирішення цього завдання педагогічний колектив та батьків.

Основні завдання і приблизний зміст співпраці дошкільного закладу з батьками намічаються в річному плані, завідуючої і старшого педагога.

Позитивні результати у вихованні дітей досягаються при вмілому поєднанні різних форм співробітництва, при активному включенні в цю роботу всіх членів колективу дошкільного закладу та членів сімей вихованців.

В даний час актуальними завданнями продовжують залишатися індивідуальна робота з сім'єю, диференційований підхід до сімей різного типу, турбота про те, щоб не випустити з поля зору і впливу фахівців не тільки важкі, але й не зовсім благополучні в якихось конкретних, але важливих питаннях сім'ї.

Батьки виявляють активність і високу громадянську відповідальність, якщо відносини з педагогами будуються на відкритості, довірі, співробітництво, взаємодію.

Залучення батьків до участі в освітньому процесі сприяє підвищенню їх загальної педагогічної культури, надає можливість краще зрозуміти власну дитину, адекватно оцінити його розвиток, поведінку і спілкуватися з ним.

Узгоджене скоординоване взаємодія вихователів, фахівців, адміністрації - запорука ефективної взаємодії з сім'єю, забезпечення системи роботи, збалансованості діяльності з педагогічної освіти батьків, захисту прав і законних інтересів дитини.

Сім'я надає на дитину значне виховний вплив, жоден педагог не може зрівнятися в цьому з батьками. Дитина, отримуючи первинну соціалізацію в сім'ї, набуває в дошкільному закладі досвід: спілкування з однолітками, співпраці з іншими дітьми та дорослими, самостійної діяльності. Можливість розвиватися творчо з допомогою вихователів. Виховання в сім'ї та робота педагогів у дошкільному закладі доповнюють один одного, в результаті чого дитина отримує гармонійне розвиненіша.

У встановленні контакту з батьками головна роль відводиться педагогічному колективу. Але, в той же час, і батьки повинні проявляти активність і сприяти встановленню позитивних відносин з вихователями.

Сучасний дитячий сад допомагає благополучній родині і в чому-то замінює дитині сім'ю проблематичну. Він навчає і консультує батьків, передає традиції і виховує людину майбутнього. І з цієї точки зору дошкільна освіта має для суспільства набагато більше значення, ніж просто місце, де навчають і розвивають дітей.

Таким чином, виходячи з вище викладеного ми можемо сказати що наша гіпотеза підтвердилася. Тісна співпраця сім'ї та дошкільного закладу дійсно сприяє виховання різнобічно розвинених, фізично і психічно здорових дітей.

Література

1. Вихователі і батьки: З досвіду роботи. Сост. Л.В. Загік, В.М. Іванова. - М.: Просвещение, 1985. - 96 с.

2. Гуз А.А. Взаємодія дошкільного закладу і сім'ї: посібник для педагогів установ, що забезпечують отримання дошк. образванія / Мозир: ТОВ ВД «Білий Вітер», 2007.

3. Дитячий садок і сім'я / Н. Ф. Виноградова, Г. М. Годіна, Л. В. Загік та ін; Під ред. Т. М. Маркової. - 2-е вид., Испр. і доп. - М.: Просвещение, 1986. - 207 с.

4. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів середовищ. Пед. навч. закладів. - 4-е вид.: - М.: Видавничий центр «Академія», 2002.

5. Нетрадиційні форми взаємодії дошкільного закладу з сім'єю / Т. С. Лобанок. - 2-е вид. - Мозир: ТОВ ВД «Білий Вітер», 2003.

6. Ожегов С.І., Шведова Н.Ю. Тлумачний словник російської мови. - 2-е вид., Испр-е і доп. - М.: Азь, 1994.

7. Панько Е. А. Психологія особистості та діяльності педагога дошкільної освіти: Моногр. - Мн.: БДПУ, 2005. _ 231 с.

8. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів педагогічних вузів і педагогічних коледжів / За ред. П.І. Пидкасистого. - М.6 Педагогічне товариство Росії, 1998. - 640с.

9. Підласий І.П. Педагогіка. Новий курс: Підручник для студентів. пед. вузів: у 2 кн. - М.: Гуманит. вид. центр ВЛАДОС, 1999р - Кн.1: Загальні основи. Процес навчання. - 576с.

10. Підласий І.П. Педагогіка. Новий курс: Підручник для студентів. пед. вузів: у 2 кн. - М.: Гуманит. вид. центр ВЛАДОС, 1999р - Кн.2: Процес виховання - 256с.

11. Чечет В.В., Коростельова Т.М. Сім'я і дошкільний заклад: взаємодія в інтересах дитини. Мінськ «Університетська» 2000р.

12. Адукация i вихаванне, № 2, 2001 / / Дитячий садок і сім'я: співпраця та взаємодія М.М. Ярмолинецький, А.А. Петрікевіч.

13. Обруч, № 1, 2008 / / Сучасна дитина: сім'я плюс дитячий сад.

14. Пачатковае навучанне, № 6, 2001 / / Взаємодія дитячого саду і сім'ї В.І. Єрмак.

15. Пралеска, № 2, 2008 / / Сім'я і дошкільний заклад: взаємодія в інтересах дитини. Матеріали «круглого столу», що відбувся 21 грудня 2007р. (В. А. Шишкіна: Охорона та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей як першорядне завдання педагогів і батьків .).

16. Дитина в дитячому саду, № 2, 2005 / / Світ спілкування дитини Л.А. Пенькова, Т.І. Самофалова, Г.М. Каратаєва.

Приложение1

План взаємодії з батьками на 2008 - 2009 уч. Г у групі «Почемучки» 3-4 рік життя

місяць

Форма, тема.

відповідальні

З

1. Консультація «ГКІ - наші

Ст. м / с.

Е

найлютіші вороги ».

Н

2. Консультація «Режим дня - основа

Ст. м / с.

Т

здоров'я дітей »

Я

3. Консультація «Попередження

Вихователі

Б

дитячого побутового травматизму »

Р

4. Групове батьківські збори «

Муз. Рук.

Ь

«Ознайомлення батьків з планом

спільної роботи з муз.

вихованню на новий уч. рік ».

5. Експрессінформація «Інформація

Фізрук.

про проведення діагностики »

Про

1. Групове батьківські збори

Вихователі

До

«Завдання виховання і навчання»

Т

2. Консультація «Причини

Ст. м / с.

Я

виникнення ГРЗ »

Б

3. Консультація «Все починається з

Ст. м / с.

Р

зубної щітки ».

Ь

4. Консультація «Індивідуальний

Вихователі

підхід до дитини »

6. Рекомендації «Домашнє завдання»

Фізрук.

Н

1.Консультація «Нетрадиційні

Ст. м / с.

Про

методи боротьби з простудними

Я

захворюваннями »

Дієтсестра

Б

2. Консультація «Як не треба годувати

Р

дитини? »

Ст. м / с.

Б

3.Консультаціі «Чому дитина

Муз. рук.

хворіє? »

4.Консультація «Вплив музики на

Муз. рук

психіку дитини ».

5.День здоров'я «Мама, тато, я -

Вихователі

спортивна сім'я ».

Вихователі

6. Консультація «Телебачення і дитина»

Вихователі.

7.Консультація «Якщо ваша дитина

Фізрук.

ліворукий »

8.Совети «Взяв я в руки олівець!».

Вихователі.

9. Розвага «День здоров'я

Вихователі.

спільно з батьками ».

Д

1.Памятка з профілактики порушення

Ст. м / с

Е

постави, плоскостопості.

До

2.Памятка «Профілактика дитячого

Ст. м / с

А

травматизму »

Б

3. Пам'ятка «Ігри які лікують»

Ст. м / с

Р

4.Педагогіческое співпраця «Як

Ь

залучити батьків до виготовлення

Муз. Рук.

костюмів, участі у новорічному

Поданні. »

Вихователі

5.Оформлення газети присвяченій

новорічного свята.

Вихователі

б.Анкетірованіе «Патріотичне

виховання дітей »

фізрук

7.Совети «10 заповідей здоров'я».

Я

1.Виставка літератури за темою «Гра»

Вихователі

Н

2.Консультаціі на тему гри та іграшок.

Вихователі

У

3.Консультаціі «Дитячі інфекції та їх

Лікар

А

профілактика »

Р

4.Методіч. рекомендації «Пам'ятка

Муз. рук.

Ь

батькам з питань музичного

виховання в сім'ї »

5.Совети «Як навчити дитину

Вихователі

акуратності ».

6.Консультація «Ранкова гімнастика

Фізрук.

дому ».

Ф

1.Оформлення сімейних газет

Вихователі

Е

присвячених дню захисника

У

Вітчизни »

Вихователі

Р

2.Анкетірованіе «Хороші ви

Муз. Рук.

А

батьки? »

Л

З. Муз. спорт. Свято «Свято

Дієтсестра

Ь

воїнів відважних »

Фізрук.

4.Консультація «Харчування і здоров'я»

5.Совместний свято присвячене Дню захисника Вітчизни.

м А Р Т

1.Консультація «Роль вітамінів у правильному розвитку дитини» 2.Консультація «Всі діти від природи музичні». 3.Оформленіе газет «Ми мамині помічники». 4.Консультація «Виховання в неповній сім'ї» 5.Консультація «Як потрібно вибрати потрібний вид спорту?» 6.Совместний свято «Мамин день» присвячений 8 березня.

Ст. м / с. Муз.рук. Вихователі Вихователі Фізрук. Вихователі

А П Р Е Л Ь

1. Анкетування «карати чи ні?» 2. День здоров'я «веселі старти» 3. Консультація «виховання у дошкільнят потреби у здоровому способі життя» 4. Рекомендації «дихальні вправи вдома».

Вихователі Муз. Рук. Лікар Фізрук.

М А Й

1. Підсумкове групове збори «От і стали ми на рік доросліше». 3. Дозвілля для дітей і батьків «Сім« я »в одному домі». 4. Спільне розвага присвячене дню сім'ї. 5. Інформація «Про проведення діагностики».

Завідуюча Вихователі Муз. Рук. Фізрук. Фізрук.

Додаток 2

АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ

Шановні батьки!

Просимо Вас заповнити анкету, присвячену темі покарань. Можливо, Ви не раз стояли перед проблемою - карати чи не карати свою дитину. Як Ви виходили з цієї ситуації?

Анкета анонімна. Сподіваємося, що Ваші щирі відповіді допоможуть

нам розібратися в системі відносин, яку Ви будуєте зі своєю дитиною.

1.Наказанія відбуваються тому, что________________________

2.__________________________________________________ Мені доводиться карати дитину, коли _____________________

3.__________________________________________________ Які покарання застосовували по відношенню до Вас батьки в дитинстві:

а) ляпас, б) ремінь; в) ляпанець; г) щипали; д.) дряпали; е.) били

кулаком; ж) позбавляли, їжі; ж) саджали в темне місце, і) ставили в куток;

к) ставили на коліна на крупу; л) не розмовляли; м) позбавляли задоволень; н) другие______________________________________________________

4. Які покарання Ви вважаєте за можливе застосовувати по відношенню

до дитини ?____________________________________________________

5. Які покарання Ви реально застосовуєте по відношенню до своєї дитини ?_______________________________________________________

6. Хто, з Вашої точки зору, був найбільш агресивний в сім'ї Ваших батьків ?______________________________________________

7. У Вашій родині?

_________________________________________________

8. Чи можете Ви в публічному місці вдарити свою дитину ?______________________________________________________

9. Підвищити на неї голос? ______________________________________

10. За що і в якій ситуації Ви можете вдарити дитину ?______________________________________________________

11. Що дратує Вас у Вашому дитину ?_________________________

12. У дружині (чоловікові )?_______________________________

13. У батьків ?______________________________________________

14. У собі самому ?_____________________________________________

15, Пол батька, заполнявшего анкету______________________________

ВЕЛИКЕ СПАСИБІ!

ЯКОЮ Я БАТЬКО?

1. Чи подобається Вам Ваш малюк?

2. Слухаєте Ви, що дитина говорить?

3. Чи дивитеся Ви на дитину, коли він говорить?

4. Чи намагаєтеся Ви створити у дитини відчуття значущості того, що він говорить?

5. Поправляєте Ви мова дитини?

6. Дозволяєте Ви дитині робити помилки?

7. Хваліть Ви малюка, обіймаєте чи його?

8. Сміється Ви разом з малюком?

9. Відводьте Ви кожен день час для читання дитині і для бесід з ним?

10. Граєте Ви з малюком в які-небудь гри?

11. Заохочуєте Ви дитини в його інтереси і захоплення?

12. Чи є у дитини хоча б одна-дві власні книжки?

13. Чи є у дитини вдома хоча б одне місце (наприклад, полку), який відведено тільки йому?

14. Чи намагаєтеся Ви подати дитині приклад, читаючи газети, журнали, книжки?

15. Чи обговорюєте Ви що-небудь цікаве з прочитаного Вами з родиною та дитиною?

16. Чи намагаєтеся Ви сказати все за малюка, перш ніж він розкриє рот: а) у зубного лікаря, б) в магазині?

17. Змотайте Ви телевізор з дитиною?

18. Задаєте Ви малюкові питання про сенс побаченого ним по телевізору?

19. Обмежує Ви можливість дитини дивитися телевізор?

20. Чи є у дитини можливість виявляти «міць своїх м'язів» в іграх, м'яти, стискати і тьопати глину і т.п., щоб вилити свої почуття в рамках загальноприйнятого поведінки?

21. Чи намагаєтеся Ви ходити з малюком на прогулянки по окрузі?

22. Чи збираєтеся Ви зводити дитину в Макдональдс, зоопарк або музей?

Ключ до тесту:

Відповідь «майже завжди» - 4 бали, «іноді - 2 бали», «ніколи» - 0 балів.

Якщо Ви набрали від 44 до 88 балів - здорово; від 22 до 44 балів - непогано; менше 22 балів - варто задуматися.

Чи можете Ви що-небудь змінити, щоб підвищити свій рейтинг?

Пріложеніе3

Консультація «Чи давати дитині кишенькові гроші»

Давати гроші можна, якщо ...

ü Він розуміє проблеми батьків, розуміє, що гроші треба заробляти і це чимала праця. Розповідайте побільше про свою роботу і дитина вже в першому класі буде проявляти таке розуміння.

ü Він знає, навіщо йому потрібні гроші, і може досить чітко відповісти, на що він їх витратить. Насправді не так вже й важлива кінцева мета. Чи буде він щодня купувати собі жуйку або складати гроші в скарбничку. Головне, щоб бажання мати кишенькові гроші було осмисленим.

ü Він вміє ходити в магазин. Тобто перш ніж більш-менш регулярно видавати йому деяку суму, перевірте його вміння робити невеликі покупки для дому. Він повинен уміти розрахувати отриману від батьків суму, щоб її вистачило і на молоко, і на хліб, і на ковбасу, не забувати здачу в магазині.

Дитина не доріс до кишенькових грошей, якщо ...

ü Він слабо уявляє, де працюють батьки і як їм дістаються гроші. Така наївність буває не тільки у дітей заможних батьків, які не знають рахунку грошей, але й у дітей, чиї батьки заробляють вкрай мало, але з усіх сил стараються, щоб дитина цього не помітив.

ü Він не вміє відмовлятися від дрібних бажань заради «високої мети». Йому не хочеться обмежувати себе в своїх бажаннях, він відмовляється збирати гроші на яку-небудь велику покупку.

ü Він некерований. Якщо дитина погано себе веде, не тримає свої обіцянки і любить прибрехати, кишенькові гроші послужать йому погану службу. Він може повірити, що гроші даються просто так, а не за якісь заслуги.

Поради батькам:

ü Не варто давати дитині кишенькові гроші раніше, ніж він почне ходити до школи.

ü Якщо ви вирішили, що ваша дитина має право на кишенькові витрати, постарайтеся, щоб це не було поступкою його шантажу. Інакше підростаючий шантажист вирішить, що досить «натиснути на предків» - і все отримаєш.

Звичайно, сума, яку ви дасте дитині, залежить від достатку сім'ї. І все ж таки не забувайте, що це кишенькові гроші, а значить, їх не повинно бути багато.

Переходячи на грошові відносини, збільште обов'язки дитини. Якщо він вважає себе досить дорослим розпоряджатися деякою сумою на свій розсуд, значить, він цілком доріс і до якихось домашніх справ.

Якщо ж ви вирішили, що дитині поки рано мати свої гроші, не відмовляйте йому в грубій формі. Поясніть йому чому ви проти кишенькових грошей і як їх можна заслужити. Не варто робити конкретну прив'язку до оцінок, до домашніх доручень. Інакше дуже скоро дитина за «просто так» не захоче ні вчити історію, ні мити посуд. Швидше треба заохочувати його хорошу поведінку, старанність, бажання допомагати. Тому цілком можна «карати рублем» грубіяна. Він повинен розуміти, що якщо він образив батьків, побився в школі, то не заслуговує матеріального заохочення. Все-таки видаючи дитині якусь суму, ви повинні привчати його, що гроші треба заробляти.

додаток №1

«Алгоритм взаємодії з сім'єю»

 

  1. Пошук контактів при першій зустрічі. Вихователь повинен проявити високий педагогічний такт, щиру повагу до батьків, делікатність, стриманість, важливо не відштовхнути непродуманим питанням.

  2. Обговорюється, що необхідно розвивати і виховувати в дитині, підкреслювати її індивідуальність, неповторність. На цьому етапі вже можна обережно заговорити про небажаних проявів у поведінці дитини.

  3. Встановлення загальних вимог до виховання дитини. Педагог спонукає батьків висловити свої погляди на виховання дитини, вислуховує думку батьків про використовуваних ними методах, навіть якщо воно помилкове. Не спростовуйте, а пропонуйте свої способи впливу, закликає об'єднати зусилля для вироблення єдиних вимог.

  4. Зміцнення співпраці в досягненні загальної мети. Погодившись на спільне співробітництво, сторони уточнюють виховні можливості один одного, ставлять єдині цілі і завдання. Можливі спори, розбіжності. Важливо, щоб не завадили подальшому співробітництву.

  5. Реалізація індивідуального підходу. Педагог не демонструє свою всесильність, а довірливо повідомляє про свої сумніви, утрудненнях, питає поради у батьків і прислухається до них. На цій стадії виробляється цілу низку узгоджених заходів, спрямованих, в тому числі на перевиховання дитини.

  6. Удосконалення педагогічного співробітництва. Готові рецепти не пропонуються, ретельно аналізується процес спільної діяльності. Це стадія розвитку педагогічного співробітництва, де йде реалізація єдиних педагогічних впливів. Ініціатором контакту є педагог.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]