Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсова-зразки для студентів (1).doc
Скачиваний:
64
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
176.64 Кб
Скачать

Додаток а

Зразок оформлення титульного аркушу

Державний заклад

«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО»

Кафедра загальної та диференціальної психології

КУРСОВА РОБОТА

з психології

на тему: Тривожні стани, їх типи та особливості у підлітковому віці

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки__________________

спеціальності_______________________

__________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

м. _________ - 20 __рік

Додаток б

Зразок оформлення змісту курсової роботи

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………….

Розділ 1. Аналіз теоретико-емпіричної літератури з проблеми тривожності у підлітків……………………………………………………………………………..

1.1. Уявлення про тривожність та тривожні стани в контексті сучасних досліджень…………………………………………………………………………

1.2.Тривожність та тривожні стани у підлітковому віці………………………………………….........................................................

Висновки до першого розділу

Розділ 2. Емпіричне дослідження особливостей тривожності у підлітків……………………………………………………………………………

2.1. Загальний опис процедури дослідження тривожних станів у підлітків: мета, завдання, етапи………………………………………………........................

2.2. Методи та методики дослідження тривожних станів ……………………..

2.3. Результати дослідження, їх аналіз і інтерпретація………………………….

Висновки до другого розділу…………………………………………………….

Висновки……………………………………………………………………………

Список використаної літератури………………………………………………….

Додатки…………………………………………………………………………….