Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конспект++з++психолог++.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
608.77 Кб
Скачать

Тема 5. Діяльність

Поняття про діяльність.

Діяльність– це вища, притаманна тільки людині форма активності, що спрямована на пізнання і перетворення оточуючого світу, себе та умов власного існування. Діяльність відрізняють свідомий характер і цілеспрямованість.

Структура діяльності.

Головними складовими діяльності є дії та операції, які пов’язані з певною метою, мотивом і передбачають відповідний результат. Дія – це відносно завершений елемент діяльності, спрямований на виконання певної проміжної цілі, система рухів, спрямованих на певний об’єкт з метою володіння ним чи його удосконалення. Розрізняють сенсорні, моторні, вольові, мисленні, мнестичні дії. Приклад. Предметна моторна дія для написання нотного знаку: взяти ручку, підняти її над нотним папером, опустити на папір тощо. Перехід зовнішньої предметної дії у внутрішню інтелектуальну називається інтеріоризацією. Зворотній процес – екстеріоризацією. Приклади.

В діяльності людини приймають участь рухи, що забезпечують установку тіла і збереження пози (стояння, сидіння); переміщення (ходьба, біг); комунікацію (міміка, жести), мовленнєві рухи, рухи, що забезпечують ведення звуку тощо. Будь-яка дія – це система рухів, вона залежить від мети дії, властивостей предмету, на який спрямована дія та умов дії. Система рухів щодо виконання дії, називається операцією. Операція – це спосіб виконання дії. Приклад. Ту саму дію різні люди можуть виконати по-різному (гра на фортепіано).

Види діяльності.

Засада класифікації

Види діяльності

За спрямованістю дій

1. Предметна діяльність – діяльність спрямована на предмети навколишнього середовища.

2. Спілкування – діяльність спрямована на людей.

За характером дій

1. Теоретична – діяльність особистості або групи, мета якої –пізнання і пояснення світу, знаходження і обґрунтування способів діяльності. Приклад.

2. Практична – діяльність, мета якої – свідоме змінювання природного і соціального світу. Приклад.

За змістом дій

1. Спілкування – обмін інформацією між людьми, їхня взаємодія. Приклад.

2. Гра – діяльність в умовних ситуаціях, спрямована на засвоєння суспільного досвіду. Приклад.

3. Навчання – процес оволодіння системою знань, понять, умінь і навичок, необхідних для адаптації до світу. Приклад.

4 Труд – створення матеріальних або духовних продуктів. Приклад.

За участю волі

1. Імпульсивні – дії, коли людина погано уявляє їхні цілі та можливі наслідки. Приклад.

2. Вольові – цілеспрямовані, усвідомлені, аналітичні дії, коли цілі і наслідки чітко усвідомлені. Приклад.

Знання, вміння, навички та звички.

До компонентів діяльності належать:

1. Знання – система уявлень і понять, що зберігаються в пам’яті. Приклад.

2. Вміння – здатність виконувати певну дію з високою якістю. Приклад.

3. Навичка – сформована, автоматично виконувана дія. Приклад.

4. Звичка – потреба виконувати ту чи іншу дію. Приклад: дурні звички.

Музична і хореографічна діяльність.

Матеріал для самостійної роботи. (Див. 4, с. 103 – 130).

Змістовий модуль 2 //Психологія особистості