Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Okhorona_pratsi_dodatok_Temi_3_Petukhova_T_A.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
816.64 Кб
Скачать

Процедура встановлення зв'язку захворювання з умовами праці

1. Професійний характер хронічного захворювання (отруєння) встановлюється лікарсько-експертною комісією спеціалізованого профпатологічного лікувально-профілактичного закладу (далі - комісія), склад якої затверджує керівник такого закладу.

У разі потреби до роботи комісії залучаються спеціалісти (представники) закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, підприємства, робочого органу Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, первинної організації профспілки, членом якої є хворий, або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці (у разі, коли профспілка на підприємстві відсутня).

2. Голова комісії в установленому порядку повинен пройти підготовку з питань професійної патології, одержати відповідний документ, мати досвід роботи у сфері професійної патології та стаж роботи за фахом не менш як п'ять років.

3. Рішення про зв'язок захворювання з умовами праці приймається на підставі клінічних, функціональних досліджень (амбулаторних або стаціонарних) з урахуванням відомостей, зазначених у:

копії трудової книжки, - для визначення стажу роботи в умовах дії виробничих факторів;

виписці з амбулаторної картки (форма 025/у);

історії хвороби за весь період спостереження;

направленні хворого на комісію з медичним висновком лікаря-профпатолога;

санітарно-гігієнічній характеристиці умов праці;

інформаційній довідці про умови праці працівника, що складається фахівцями установи державної санітарно-епідеміологічної служби, яка здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством, у разі підозри в нього професійного захворювання (отруєння);

висновку фтизіатра, нарколога та інших документах (у разі потреби);

актах за формою Н-5 і Н-1 (у разі гострого професійного захворювання (отруєння).

4. Висновок комісії спеціалізованого профпатологічного лікувально-профілактичного закладу про наявність (відсутність) професійного захворювання видається працівникові, а копія надсилається головному спеціалістові з професійної патології Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя за місцем роботи або проживання працівника та робочому органові Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Хворому видається довідка про стаціонарне обстеження в спеціалізованому профпатологічному лікувально-профілактичному закладі.

У зазначеному висновку, крім діагнозу, обов'язково зазначаються відомості про наявність (відсутність) професійного захворювання та придатність (непридатність) до роботи за професією у несприятливих (шкідливих) умовах праці.

 

Додаток 15 до Порядку

Форма П-3

Повідомлення про професійне захворювання (отруєння)

Прізвище, ім'я та по батькові __________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Стать ______________

Вік (повних років) ___________

Найменування підприємства __________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

Орган управління підприємства _______________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

Діагноз:

основний ___________________________________________________________________________ супутній ____________________________________________________________________________

Найменування факторів виробничого середовища та трудового процесу, що спричинили професійне захворювання _____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Дата встановлення остаточного діагнозу _________________________________________________

Найменування закладу, що встановив діагноз _____________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Реєстраційний номер повідомлення від ___ _____________ 20__ р. № ___

Головний лікар

____________            (підпис)

_________________________________                         (ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

Дата відправлення повідомлення

___ ____________ 20__ р.

_____________________________          (посада особи, яка надіслала                      повідомлення)

____________ (підпис)

_____________________ (ініціали та прізвище)

Дата одержання повідомлення

___ ____________ 20__ р.

_____________________________          (посада особи, яка одержала                     повідомлення)

____________ (підпис)

_____________________ (ініціали та прізвище)

 

Додаток 16 до Порядку

_______________________________________________________________________ (найменування спеціалізованого профпатологічного лікувально-профілактичного закладу)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]