Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
История др. Востока 2015.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
289.79 Кб
Скачать

5. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

д

з

1

Методологічні проблеми Історії Стародавнього Сходу

1.Концепція соціально-економічних формацій.

2. Дискусія про азіатські виробничі відносини.

3. Цивілізаційна (культурологічна) концепція

4. Стародавній Схід та світова історія.

1

2

Утворення та ранні етапи історії Єгипту

 1. Додинастичний період історії Єгипту – культури Бадарі, Амрат та Герзе.

 2. Раннє царство: політичний устрій, соціально-економфічний розвиток.

 3. Період централізації держави та її економічного розквіту при правлінні фараонів IV династії.

4. Перший перехідний період.

2

2

3

Особливості розвитку Єгипту доби Середнього царства

1.Централізація держави. Правління ХІІ династії.

 1. Особливості соціально - економічного розвитку

 2. Внутрішня ситуація та міжнародне становище Єгипту періоду Середнього царства.

4.Другий перехідний період – гіксосське панування над Єгиптом

2

4

Розквіт Єгипетської держави при правлінні ХVIII династії

 1. Боротьба з гіксосами.

 2. Завойовницька політика фараонів ХVIII династії. Міжнародне становище Єгипту.

 3. Релігійно-політична реформа Аменхотепа IV.

 4. Соціально – економічний устрій Єгипту.

2

2

5

Історія цивілізацій Месопотамії наприкінці IV – першій пол. ІІІ тис. до н.е.

 1. Формування класового суспільства та держави на території Стародавньої Месопотамії

 2. Політична історія шумерських міст – держав

 3. Аккадська держава

 4. Об’єднане Шумеро-Аккадське царство при ІІІ династії Уру

2

6

Економіка та суспільний устрій Вавилонії за законами Хаммурапі

 1. Судебник Хаммурапі як історичне джерело.

 2. Розвиток сільського господарства.

 3. Ремесло, торгівля та лихварство.

 4. Община у Стародавньому Вавилоні та становище вільних.

2

2

7

Найдавніша Ассирія.

 1. Місто-держава Ашшур.

 2. Політична історія Ассирії у ІІ тисячолітті до н.е.

 3. Суспільство Ассирії та розвиток економіки у ІІ тис. до н.е.

4. Посилення держави наприкінці Х – в ІХ ст. до н.е.

 1. Політична історія та соціально-економічний устрій Мітаннійської держави.

2

8

Створення та розквіт Ассирійської імперії

1. Військові та адміністративні реформи

Тіглатпаласара ІІІ.

2. Правління Саргона ІІ

3. Міжнародне становище Ассирії при правлінні останніх царів – Асархаддона та Ашшурбанапала.

 1. Загибель держави. Причини падіння імперії.

2

9

Найдавніші цивілізації Малої Азії

 1. Природно-кліматичні умови, населення Стародавньої Малої Азії. Дешифрування хетської писемності.

 2. Утворення та політична історія Хетської держави. Взаємовідносини з Єгиптом. Битва при Кадеші.

 3. Відкриття Трої Г.Шліманом. Історія Троянського царства. Загибель Трої: міфи та історичні реалії.

 4. Фригійське царство.

 5. Лідійське царство.

2

10

Хетські закони

 1. Соціальна структура суспільства за ХЗ. Рабство.

 2. Економіка Хетської держави за ХЗ.

 3. Шлюбно-сімейні відносини в Хетській державі за ХЗ.

 4. Злочини та їх покарання за ХЗ

1

11

Урарту та перші державні утворення Закавказзя

 1. Утворення Ванського царства і перетворення його на могутню державу за часи правління Менуа (810 – 786 рр. до н.е.).

 2. Протистояння на міжнародній арені Ассирії та Урарту.

 3. Особливості господарства та суспільного устрою держави Урарту.

Утворення ранніх держав на території сучасних

 1. Вірменії та Грузії.

2

12

Теритрії Сирії, Фінікії та Палестини в давнину

1.Особливості природно-кліматичних умов. Етногенез населення

2. Фінікія та Сирія в І тис. до н.е. Карфагенська держава.

3. Ізраїльсько-Іудейське царство.

4.Суспільство та економіка Ізраїльсько-Іудейського царства.

5. Палестина під іноземним володарюванням.

2

13

Стародавні Мідія та Персія

1. Мідіійське царство у VIII – VI ст. до н. е.

2. Поява та посилення держави Ахеменідів.

3. Прихід до влади Дарій І. Реформи Дарія І. Розквіт Персидської держави. Греко-перські війни.

4. Персія у ІV ст. до н.е. Завоювання імперії Олександром Македонським.

2

14

Держава Елам

1. Політична історія Еламу.

2. Особливості його державного устрою. Соціально-економічні відносини.

3. Культура Еламу.

2

15

Середня Азія в давнину

1. Природні умови Стародавньої Середньої Азії. Формування класового суспільства на території Середньої Азії. Культури Джейтун, Анау, Алтин-Депе. 2. Греко-Бактрійське царство.

3. Парфянське царство. Кушанська держава.

4. Господарське життя та культура давніх мешканців Середньої Азії ц другій половині І тис. до н.е.

1

16

Стародавня Індія

1. Територія, природно - кліматичні умови та населення Стародавньої Індії.

2. Цивілізація Хараппи (Індська цивілізація). Соціально – економічне життя населення хараппської культури.

3. Заселення Північної Індії аріями. Водійський період історії Стародавньої Індії.

4. Імперія Маур”їв.

5. Імперія Гуптів.

1

Усього годин

28

6