Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Dokument_Microsoft_Word.docx
Скачиваний:
18
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
75.58 Кб
Скачать

Висновки

На основі проведеного наукового дослідження на захист можна винести наступні висновки.

Перша світова війна стала важким випробуванням для українського народу. Через територію України проходила лінія фронту, яка, розділяла не тільки ворожі армії, але й український народ на дві частини. Ті ж регіони, які не потрапляли в зону бойових дій воюючих армій, стали їхнім найближчим тилом і несли на собі важкий тягар постачання, й розквартирування військ, лікування поранених, розміщення сотень тисяч біженців і евакуйованих.

Особливого драматизму перебігу війни на території України надавала та обставина, що в арміях противників – Росії, з одного боку, і Австро-Угорщини, з іншого, – воювали українці. Отже, для України війна набула братовбивчого характеру. Тобто українці вимушені були вбивати один одного заради інтересів двох імперій.

На початку війни частина українців була переконана, що ціною допомоги одній з воюючих сторін можна буде домогтися поліпшення свого національно-культурного становища. Та ці надії швидко розвіялися. Охоче використовуючи людські й матеріальні ресурси України для ведення війни, Росія і Австро-Угорщина не поспішали створювати Українську автономію. Більше того, окупація Галичини російськими військами у 1914 – на поч. 1915 рр. супроводжувалась таким розмахом русифікації і такими масштабами репресій проти українства, що це викликало обурення у всьому цивілізованому світі.

В ході війни все більше й більше українців, як членів українських національних партій, так і безпартійних громадян, переконувалися, що Російська і Австро-Угорська імперії жодним чином не враховують національних інтересів українців. В цих умовах національно-визвольний рух набував усе радикальніших форм.

З початком Першої світової війни українські землі перетворилися на театр жорстоких боїв. Українці змушені були воювати на боці російської (3,5 млн.) та австрійської (250 тис.) армій, за чужі інтереси і вести братовбивчу війну.

Серед негативних наслідків Першої світової війни для України :

 • розорення західноукраїнських земель (зруйновано 40 % житлових і господарських будівель, близько 2 тис. підприємств, скорочено на третину видобуток нафти. Поголів’я худоби скоротилося на половину);

 • значні людські втрати (понад 500 тис. загиблих);

 • утримання за рахунок місцевих ресурсів 50 % діючої російської армії (3,5 млн осіб), та тилових гарнізонів (400 тис. осіб), що знаходилися на території України;

 • виникнення проблеми біженців, депортованих, переміщених осіб;

 • загальні витрати Росії на війну складали 41 млрд руб.;

 • інфляція (ціни зросли в 4-8 разів);

 • падіння виробництва, кризовий стан економіки (на початок 1917 р. у Наддніпрянщині скоротився видобуток залізної руди на 46 %, марганцевої – на 29 %, виплавка чавуну – на 32 %, сталі – на 33 % порівняно з 1913 p.; зростання залежності промисловості від іноземного капіталу;

 • диспропорція у розвитку промисловості (швидке зростання галузей воєнного виробництва, занепад цивільного виробництва);

 • скорочення посівних площ (на 1,880 млн десятин), зменшення збору зернових на 200 млн пудів, скорочення виробництва цукру (із 85 млн пудів у 1913 до 50 млн пудів у 1917 p.); загострення продовольчої проблеми в містах, поява черг;

 • скорочення працездатного населення на селі (у 1917 р. залишилось 38,7 % працездатного чоловічого населення);

 • загострення соціальних проблем;

 • перебої в роботі транспорту;

 • посилення страйкової боротьби робітників (1914 р. – 30 тис. осіб, 1915 р. – 50 тис. осіб, 1916 р. – 200 тис. осіб) і виступів селян (протягом 1914 – 1916 рр. – 160).

До позитивних слід віднести:

 • зростання національної самосвідомості населення;

 • створення українських збройних формувань, набуття воєнного досвіду;

 • підняття «українського питання» на міжнародний рівень.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]