Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Курсова робота (Мантика Роман)

.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
21.63 Кб
Скачать

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Кафедра видавничої справи,редагування і теорії інформації

КУРСОВА РОБОТА

на тему «КОЛІРНІ АСОЦІАЦІЇ В РЕКЛАМІ»

Студентки 3-Р курсу

Галузь знань0303 «Журналістика та інформація»

Напрям 6.030303»Видавнича справа та редагування»

МАНТИКА Роман Олегович

Керівник ЗАВГОРОДНЯ Лариса Віталіївна,кандидат філологічних наук,доцент

Національна шкала____________

Кількість балів______ Оцінка:ECTS______

Члени комісії ________ ___________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________ ___________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________ ___________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Черкаси 2014

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………

3

Розділ 1. ФЕНОМЕН КОЛЬОРУ В ІСТОРИКО−КУЛЬТУРНОМУ АСПЕКТІ……………………………………………………………………

1.1. Психофізичні і фізіологічні засади сприймання кольоку……………

5

1.2. Естетичні особливості репрезентації і сприймання кольору………..

11

Висновки до першого розділу……………………………………………..

17

РОЗДІЛ 2.ФУНКЦІЇ КОЛЬОРУ В РЕКЛАМІ

2.1. Психологічний вплив кольору в рекламі………………………………

19

2.2. Інформативна функція кольору в рекламі……………………………..

23

2.3. Естетичний потенціал кольору в рекламі…………………………….

26

Висновки до другого розділу………………………………………………..

30

ВИСНОВКИ………………………………………………………………….

31

ДОДАТКИ…………………………………………………………………

33

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………..……………

44

Вступ

РОЗДІЛ

ФЕНОМЕН КОЛЬОРУ В ІСТОРИКО−КУЛЬТУРНОМУ АСПЕКТІ

    1. Психофізичні та фізіологічні засади сприймання кольору

У ХХІІ столітті відбувся суттєвий злам в історії європейської культури: Буржуазні революції,наступ капіталізму,розвиток виробництва. Це століття Називають «великим століттям природознавства» − Протягом нього ламається колишня система наукового мислення, природознавчі науки розподіляють свої галузі. І Ньютон (1642 −1727)вперше впроваджує наукову,фізичну теорію кольорів,яка справедлива й до цього часу. Ньютон пояснює природу кольорових смуг при розкладанні білого сонячного світла скрізь тригранну скляну призму [23, с. 124].

    1. Естетичні особливості репрезентації і сприймання кольору

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2

ФУНКЦІЇ КОЛЬОРУ В РЕКЛАМІ

2.1. Психологічний вплив через колір

2.2. Інформативна функція кольору в реламі

2.3.естетичний потенціал кольору в рекламі

Висновки до другого розділу

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

Додаток 1

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Академія кольору. Еволюція науки про колір. − Режим доступу : http://www.koloristika.kiev.ua/t_enk.php (15.05/13).

2. Аріхейм Р. Мистецтво і візуальне сприйняття/ Р. Аріхейм. − М. : Просвіта, 1989. – 270 с.

3. Аріхейм Р. Нові нариси з психології мистецтва / під ред.. В.П. : Шестакова. – М. : Вища школа,1994 −280 с.

4. Бехрєрєв В.М. Навіювання та його роль у суспільному житті / В.М. Бехтєрєв. – М. : Вища школа ,1995. − 320с.

5. Бер У. Що означають кольори / У. Бер – М.:Фенікс,1997. −345 с.

6. Волкова А.І.Основи психології реклами для студентів коледжів /А.І .Волкова. – Ростов-на-Дону : Фенікс,2006.−350с.