Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тести охорона праці.doc
Скачиваний:
72
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
268.29 Кб
Скачать

11. Поняття «соціальне партнерство» - це:

а) взаємодія органів державної влади, об’єднань роботодавців і профспілок у визначенні узгодженої політики в галузі трудових стосунків, спрямовані на забезпечення їх інтересів;

б) процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень між сторонами трудових стосунків;

в) процедура проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися на підприємствах, в установах та організаціях;

г) процес створення умов праці, які сприятимуть підвищенню рівня заробітної плати працівників.

12. Соціальне партнерство в документах Євросоюзу часто позначають терміном:

а) «суспільна співдружність»; б) «соціальний діалог»;

в) «соціальна відповідальність»; г) «двосотенні переговори».

13. Суб’єктами (сторонами) соціального партнерства (діалогу) в сфері охорони праці є:

а) орган державної влади, об’єднання роботодавців і працівники в особі профспілок;

б) працівники, уповноважені найманими працівниками особи і профспілкові комітети;

в) власники підприємств, представники роботодавців і об’єднання роботодавців;

г) Організація Об’єднаних Націй, Міжнародна Організація Праці і Європейський Союз.

14. Соціальний діалог щодо питань охорони праці здійснюється на:

а) односторонній основі; б) одно- чи двосторонній основі;

в) дво- чи тристоронній основі; г) багатосторонній основі.

15. Одним зі значущих світових орієнтирів щодо розвитку питань корпоративної соціальної відповідальності є :

а) Закон України «Про соціальний діалог в Україні»;

б) Міжнародна ініціатива ООН – Глобальний Договір;

в) Міжнародний стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність»;

г) Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності».

16. Міжнародний стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність» створений для того, щоб:

а) залучити корпорації до глобальних проблем цивілізації;

б) надати необхідні інструкції щодо ключових тем та питань соціальної відповідальності організаціям будь-якого типу;

в) компанії могли підтвердити використання соціально-відповідальних підходів у своїй діяльності;

г) сприяти встановленню загального і міцного миру на основі соціальної справедливості.

17. Міжнародна інституція до компетенції якої, згідно зі статутом, входить всебічний розгляд проблем у галузі прав людини – це:

а) Міжнародна Організація Праці; б) Європейський Союз;

в) Міжнародне агентство з атомної енергії; г) Організація Об’єднаних Націй.

18. Міжнародна інституція головною метою функціонування якої є поліпшення умов праці й життя працівників усіх країн – це:

а) Міжнародна Організація Праці; б) Європейський Союз;

в) Міжнародне агентство з атомної енергії; г) Організація Об’єднаних Націй.

19. Міжнародна Організація Праці – це:

а) агентство, що надає консультативні послуги щодо безпеки та охорони праці громадян України;

б) організація, головною метою функціонування якої є поліпшення умов праці та життя працівників усіх країн;

в) приватна юридична організація, яка займається працевлаштуванням громадян України;

г) організація, головною метою функціонування якої є сприяння забезпеченню охорони здоров’я населення усіх країн світу.

20. Міжнародна інституція головною метою функціонування якої є сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі світового мирного використання атомної енергії – це:

а) Міжнародна Організація Праці; б) Європейський Союз;

в) Міжнародне агентство з атомної енергії; г) Організація Об’єднаних Націй.

21. Міжнародна інституція головною метою функціонування якої є сприяння забезпеченню охорони здоров’я населення усіх країн світу – це:

а) МОП; б) ООН; в) МАГАТЕ; г) ВООЗ.

22. Міжнародний договір на рівні урядів держав у питаннях трудових стосунків, який приймається щорічно на Міжнародній конференції праці – це:

а) Конвенція МОП; б) Рекомендація МОП;

в) Декларація МОП; г) Програма дій.

23. Міжнародний документ, розроблений і прийнятий МОП, який розширює зміст тієї чи іншої Конвенції – це:

а) Конвенція МОП; б) Рекомендація МОП;

в) Декларація МОП; г) Програма дій.

24. Структура МОП є:

а) односторонньою; б) двосторонньою;

в) тристоронньою; г) багатосторонньою.

25. Головною метою ВООЗ є:

а) сприяння забезпечення охорони здоров’я населення країнам, які входять до ВООЗ;

б) сприяння забезпечення охорони здоров’я населення усіх країн світу;

в) сприяння забезпечення охорони здоров’я населення країнам з низьким економічним розвитком;

г) сприяння забезпечення охорони здоров’я населення країнам Європейського Союзу.

26. Вкажіть дві правильні відповіді. Система гарантій МАГАТЕ стосовно забезпечення використання ядерних матеріалів виключно у мирних цілях не включає:

а) технічні засоби контролю за контейнерним зберіганням отруйних речовин;

б) технічні засоби контролю за контейнерним зберіганням атомних матеріалів;

в) інспекції усіх держав-членів МАГАТЕ, за винятком великих держав;

г) звітність про використання сильнодіючих отруйних речовин.

27. Вкажіть дві правильні відповіді. Технічна допомога МАГАТЕ державам-членам включає:

а) організацію й координацію досліджень і розробок у галузі радіаційної безпеки;

б) підготовку національних кадрів у галузі атомної енергетики;

в) поставку обладнання для АЕС та наукових лабораторій;

г) заохочення обміну науковою і технічною інформацією щодо ядерної енергії;

д) здійснення контролю за світовим використанням атомної енергії.

28. Вкажіть дві правильні відповіді Головною метою МОП згідно з її статутом є:

а) сприяння встановленню загального і міцного миру на основі соціальної справедливості;

б) всебічний розгляд проблем у галузі прав людини;

в) поліпшення умов праці й життя працівників усіх країн;

г) сприяння забезпеченню охорони здоров’я населення усіх країн світу.