Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pls.doc
Скачиваний:
68
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
3.3 Mб
Скачать

1.1. Поняття, предмет та функції підприємницького права

підгалузь права

юридична наука

Підприємницьке право

завдання підприємницького права

підгалузь законодавства

навчальна дисципліна

сукупність норм, які регулюють підприємницькі відносини і тісно пов’язані з ними непідприємницькі (некомерційні) відносини, а також відносини з державного регулювання підприємницької діяльності

підгалузь, яка вивчає сукупність загальних і спеціальних норм та інститутів цивільного, адміністративного, фінансового інших галузей права, які регулюють відносини у сфері підприємницької діяльності

сукупність нормативно-правових актів, що містять норми, які врегульовують підприємницьку діяльність

спрямовано на вивчення інститутів, які в комплексі відображають економічні ринкові відносини та їх державне регулювання

предмет підприємницького права як підгалузі права

правові відносини, що виникають у підприємницькій діяльності

  • унормування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності,

  • унормування відносин контролюючих органів і суб’єктів господарювання,

  • захист прав і законних інтересів усіх суб’єктів права

завдання підприємницького права

досягнення публічних інтересів держави, територіальної громади та приватних інтересів суб’єктів господарювання та фізичних осіб як учасників господарських відносин

мета унормування підприємницьких відносин

ФУНКЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРАВА

регулятивна

охоронна

попереджувальна

підприємницьке право регулює суспільні відносини, пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності суб’єктами підприємницької діяльності

норми підприємницького права встановлюють санкції за порушення прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів правовідносин

підприємницьке право включає інститут відповідальності, через який здійснюється вплив на поведінку учасників підприємницьких відносин

  • застосовується до правовідносин, одним із учасників яких є суб’єкт підприємницької діяльності;

  • включає норми та інститути різних галузей права, тобто є комплексним;

  • регулює як приватноправові, так і публічно правові відносини у сфері підприємництва

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]