Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Tolstih_A_S_Vasilev_O_O_BEZPEKA_GITTEDIYALNOST.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
234.5 Кб
Скачать

Тема 3 Ознаки виникнення небезпеки. Джерела і типи

небезпеки

Поняття небезпеки і небезпечних ситуацій. Ризики. Потенційна небезпека. Екстремальна ситуація. Джерела (носії) небезпеки. Класифікація небезпек. Небезпеки по (походженню, по локалізації, за результатами, по принесеному збитку, по сфері прояву). Класифікація по джерелах походження (природні, техногенні, соціально-політичні, комбіновані). Життєве середовище людини (природна, техногенна, соціальна). Система «людина – техніка - навколишнє середовище». Аналіз небезпек. Надзвичайна подія. Нещасний випадок. Відмова. Інцидент. Джерело небезпеки. Збиток. Види аналізу небезпек (рівня ризику). Попередній аналіз небезпек. Аналіз наслідків відмовлень. Якісний аналіз. Чисельний аналіз ризику. Імовірності. Принципи захисту від небезпеки. Принцип безумовного примата безпеки. Принцип ненульового ризику. Принцип платежів за ризик. Принцип добровільності. Принцип права на здоров'я. Принцип правової забезпеченості. Принцип волі інформації. Принцип раціональної безпеки. Принцип превентивної безпеки. Принцип необхідної достатності.

Тема 4 Негативні фактори середовища перебування

Шкідливі фактори виробничої сфери і побуту. Дія шуму на організм людини. Характеристики шуму. Вплив звуку на організм людини. Інфразвуки. Ультразвуки. Дія вібрації на організм людини. Походження і характеристика вібрації. Вплив вібрації на організм. Характеристика іонізуючого випромінювання. Основні визначення іонізуючого випромінювання. Дія радіації на біологічні об'єкти. Критичні органи. Ефекти дії радіації по видах ушкоджень і за часом прояву. Дія електричного струму на організм людини. Термічна дія. Електролітична дія. Біологічна дія. Механічна дія. Електротравми. Електричний удар. Ступені впливу струму на організм. Граничний відчутний струм. Граничний невідпускний струм. Граничний фібріляційний струм. Шляхи проходження струму через організм людини і його дія, що ушкоджує. Електромагнітні поля і їхня дія на організм людини. Природні джерела. Антропогенні джерела. Джерела випромінювань. Класифікація випромінювань: низькочастотні, високочастотні, ультрависокочастотні, надвисокочастотні. Вплив електромагнітних полів на організм людини. Ступінь впливу ЕМП. Високочастотні, ультрависокочастотні, надвисокочастотні діапазони випромінювання їхньої характеристики і дія на організм. ЕМП низькочастотного діапазону. Випромінювання субсвітлового спектру. Інфрачервоне випромінювання, ультрафіолетове випромінювання – їхньої характеристики і дія на організм. Хімічні фактори небезпеки. Загальна характеристика шкідливих хімічних речовин. Промислові отрути. Отрутохімікати. Лікарські препарати. Побутові хімічні речовини. Біологічні отрути. Бойові отруйні речовини. Дія шкідливих речовин на організм людини. Токсичність. Гострі отруєння. Хронічні отруєння. Напрямки дії. Загальнотоксичні речовини. Дратівні речовини. Мутагенні речовини. Канцерогенні речовини. Речовини задушливої дії. Сенсибілізатори. Речовини, що впливають на репродуктивну діяльність. Шляхи і механізми токсичної дії шкідливих речовин на організм людини. Характеристика хімічно небезпечних речовин (ХНР). Ступінь поразки ХНР. Класифікація ХНР по синдрому переважної дії: нервовопаралітичної, загальнотоксичної, дратівної, шкірно-резорбтивної дії. Класифікація ХНР по вибірковості дії: сердцево-кардіотоксичної, нервової, печіночної, ниркової, кров'яної, легеневої дії. Класифікація ХНР по тривалості дії: летальні, тимчасові, короткочасні. Нормативи якості природного середовища. Гранично припустимі концентрації шкідливих речовин. Гранично припустимі викиди. Гранично припустимі екологічні навантаження. Максимально припустимий рівень. Тимчасово погоджені викиди. Орієнтовно безпечні рівні впливу. Медичний показник нормування. Технологічний показник нормування. Науково-технічний показник. Різновиди гранично припустимої концентрації. Біологічні фактори небезпеки. Властивості біологічно активних речовин. Шляхи проникнення збудників в організм людини. Психологічні фактори небезпек. Фактори обмеження деяких професій. Критичні стани. Стрес. Фрустрація. Конфлікт. Криза. Транс. Екстаз.

Тема 5 Надзвичайні ситуації мирного і військового часу

Основні визначення. Аварія. Катастрофа. Надзвичайна ситуація техногенного і природного характеру. Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Класифікаційна ознака надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Загальна класифікація НС. Галузевий принцип класифікації. Розділення по масштабах наслідків і негативного чинника НС. Розміри матеріальних втрат. Класифікація по кількості потерпілих. Природні аномальні явища. Ендогенні НС. Екзогенні НС. Гідрометеорологічні НС. Класифікація по динаміці розвитку і тривалості дії на населення і територію. Раптові НС. НС, що повільно розвиваються. НС, що швидко розвиваються. Одномиттєві НС. Надзвичайні ситуації тривалої дії. Структура класифікації НС в Україні. Загальні граничні ознаки НС. Галузі, віднесені до рівнів реагування. Рівні реагування НС. НС державного рівня. НС об'єктового рівня. НС техногенного характеру. НС природного характеру. НС соціально-політичного характеру. НС військового характеру. Особливості надзвичайних ситуацій військового часу. Масштабність, множинність і одночасність виникнення. Багатократність дії на територію. Обмеженість сил і засобів ліквідації. Евакуація населення. Особливості організації життєдіяльності. Непередбачуваність за часом і по територіальному розповсюдженню.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.