Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
329.22 Кб
Скачать

6. Зміст навчальної практики «університетська освіта»

Назва теми та питань

Обсяг год.

Рекомендована література (№ п/п)

Тема 1. Університетська освіта в контексті Болонського процесу

 1. Болонський процес: зміст, основна мета, значення.

 2. Хронологія Болонського процесу

 3. Основні документи Болонського процесу

 4. Основні завдання створення зони Європейської вищої освіти

6

1, 5, 8

Тема 2. Фундаменталізація та індивідуалізація фахівців з вищої освіти

 1. Концептуальні засади розвитку вищої освіти

 2. Фундаменталізація підготовки фахівців з вищою освітою

 3. Індивідуалізація навчальної діяльності

5

1, 8

Тема 3. Організація навчального процесу в університеті

 1. Застосування елементів Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) в системі вищої освіти України

 2. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) в університеті

 3. Індивідуальний навчальний план студента: особливості розробки і контролю його виконання.

 4. Форми організації навчання

 5. Система комплексної діагностики знань студентів

5

1, 2, 3, 4, 6, 7

Тема 4. Фахова підготовка у вищому навчальному закладі:вступ до спеціальності

 1. Концепція розвитку вищої освіти

 2. Система підготовки економічних кадрів

 3. Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) бакалавра

5

1, 8

Тема 5. Бібліотека університету і правила користування її фондами

 1. Бібліотека, поняття, задачі, структура, типи, функції

 2. Основи бібліотекознавства і бібліографії

 3. Бібліотека університету як центр інформаційного забезпечення студентів

 4. Структурні підрозділи та фонди бібліотеки

5

1, 2, 3, 8

Тема 6. Соціально-культурна інфраструктура університету

 1. Основні напрями діяльності університету як багатопрофільного вищого навчального закладу.

 2. Внутрішня структура університету

 3. Соціально-культурна інфраструктура університету

 4. Профком студентів

5

1, 8

Тема 7. Студентське самоврядування як невід'ємна складова демократизації вищої освіти

 1. Актуальність та проблеми студентського самоврядування

 2. Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах: суть, структура, типи,форми роботи

 3. Всеукраїнська студентська рада як представницький орган студентів на державному рівні

 4. Студентське самоврядування у країнах Європи

 5. Студентське самоврядування в ДонНУЕТ та інституті економіки і управління.

5

1, 8

6.1 Теоретична частина

Тема 1. Університетська освіта в контексті Болонського процесу.

Європейський вибір України – невід’ємна складова її подальшого розвитку. Особливості стратегії інтеграції України у ЄС. Входження освіти і науки України у європейське інформаційне та освітнє поле як вагомий чинник економічного, соціального, інтелектуального, інноваційно-технологічного та культурного розвитку.

Зміст і основна мета Болонського процесу. Значення Болонського процесу і перешкоди на шляху реалізації його положень. Основні події та хронологія Болонського процесу, залучення європейських держав у Болонський процес.

Основні документи Болонського процесу.

Основні завдання створення зони Європейської вищої освіти (шість цілей Болонського процесу): уведення двоциклового навчання, запровадження кредитної системи, формування системи контролю якості освіти, розширення мобільності студентів і викладачів, забезпечення працевлаштування випускників та привабливості європейської системи освіти. Визначальні властивості європейської вищої освіти та принципи створення Європейського простору вищої освіти.

Тема 2. Фундаменталізація та індивідуалізація фахівців з вищої освіти.

Концептуальні засади розвитку вищої освіти. Структура вищої освіти. Освітні рівні вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти. Головні риси нової національної моделі вищої освіти в Україні. Основні принципи розвитку системи освіти України.

Фундаменталізація підготовки фахівців з вищою освітою. Складові процесу фундаменталізації освіти.

Індивідуалізація навчальної діяльності. Забезпечення індивідуалізації навчального процесу. Алгоритм формування навчального плану. Структура навчального плану. Структурні складові робочої навчальної програми. Струтурнологічна схема навчання. Розподіл змісту освітньо-професійної програми за циклами дісциплін та критеріями нормативності і вибірковості.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.