Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kinko_O.M._Fomina_M.V._Mikroekonomika.2011.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
620.54 Кб
Скачать

Процентное изменение цены товара у

Змінюється [0; + ∞ ).

Перехресна еластичність буде:

1. позитивна для взаємозамінних товаров;

2. негативна для комплементарних товаров;

3. нульова для незалежних чи нейтральних товарів.

Практичне значення:

1) застосовується в антимонопольній політиці: щоб довести, що підприємство - монополіст досить довести, що товар який випускається, має позитивну еластичність стосовно іншого і наближається до 0;

2) застосовується в системі державного планування (наприклад, якщо ціни на газ виростуть, те збільшиться споживання електроенергії. Якщо еластичність газу й електрики в довгостроковому періоді 0,8, то ріст ціни газу на 10% збільшить попит на електроенергію на 8%);

3) визначається структура виробництва і товарних запасів торгових підприємств.

3

Еластичність пропозиції за ціною - це ступінь чутливості пропозиції до 1 % зміни ціни.

Коефіцієнт еластичності пропозиції за ціною показує, на скільки відсотків збільшиться (зменшиться) пропозиція товару при збільшенні (зменшенні) його ціни на 1%.

ЕрS = Відсоткова зміна величини пропозиції

Відсоткова зміна ціни

Змінюється [0; + ∞ ).

Форми еластичності пропозиції:

1) еластична пропозиція - обсяг пропозиції змінюється на більший відсоток, ніж ціна (властиво для довгострокового періоду)

Р

S

Es > 1

Q

2) нееластична пропозиція - обсяг пропозиції змінюється на менший відсоток, ніж ціна (властиво для короткострокового періоду)

Р

S

Es < 1

Q

3) абсолютно еластична пропозиція - найменша зміна ціни може привести до збільшення обсягів виробництва до нескінченності, або їх скорочення до 0

P

S Es →∞

Q

4) абсолютно нееластична пропозиція - пропозиція взагалі не чуттєва до зміни цін (для миттєвого періоду діяльності підприємства)

P S

Q

Фактори еластичності пропозиції

1. Основним фактором еластичності пропозиції є кількість часу, що є в розпорядженні виробників, для того щоб відреагувати на зміну ціни товару.

По здатності підприємства відреагувати на ринкову ситуацію виділяють три тимчасових періоди.

Миттєвий (поточний) період - це період протягом якого виробники не мають можливості пристосуватися до зміни ціни. Крива пропозиції приймає строго вертикальний вид Sm (рис. 3.7 а). Це означає, що пропозиція в цьому періоді абсолютно нееластична, тобто Es = 0.

Короткостроковий період - це період, протягом якого підприємство може пристосуватися під попит, використовуючи найближчі резерви, не здійснюючи ніяких капіталовкладень. Крива пропозиції в цей період (Ss) починає відхилятися від строго вертикального положення в напрямку, обумовленому законом пропозиції (рис. 3.7 б). Однак існує границя розширення пропозиції в короткостроковий період. Наближаючись до якої, пропозиція починає "поводитись", як і в миттєвий період, а еластичність пропозиції починає прагнути до нуля. Для того, щоб перебороти цю границю необхідні розширення і реконструкція виробництва, що і здійснюється в довгостроковий період.

Довгостроковий період (SL) - це період, протягом якого підприємство формує новий попит, освоюючи капіталовкладення, шляхом закупівлі нового, більш продуктивного устаткування, додаткового найму робочої сили, будівництва нових виробництв.

P P P

Sm Ss SL

Pm Ps PL

D2 P0 D2 P0 SL

D1 D2

P0 D1 D1

00 0

Q0 Q0 Qs Q0 Q1 Q2

а) б) в)

Рис. 3.7. Зміна ціни і обсягу виробництва в миттєвий (а), короткостроковий (б) і довгостроковий період (в).

2) можливість тривалого збереження товару, вартість збереження товару (товар, що не може довго зберігатися, чи його збереження коштує дорого має низьку еластичність);

3) специфіка виробничого процесу (якщо підприємство має достатній запас фінансової міцності, його пропозиція буде еластичним);

4) ціни інших товарів, вартість ресурсів (перехресна еластичність);

5) ступінь досягнутого рівня застосування ресурсів, наявність ресурсів.

4

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.