Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kinko_O.M._Fomina_M.V._Mikroekonomika.2011.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
620.54 Кб
Скачать

Властивості альтернативних витрат:

1. Не усі витрати які несе виробник є альтернативними. При будь-якому способі використання ресурсів не є альтернативним витрати, що виробник несе у безумовному порядку (витрати від яких він не може відмовитися). Ці витрати не беруть участь у виборі.

2. Не усі альтернативні витрати приймають форму грошових витрат, недоотримані доходи також відносяться до альтернативних витрат, хоча витратами не зявляються (це не те, що не витратив, а те, що недоотримав).

Альтернативні витрати - це сума альтернативних грошових витрат і недоотриманих доходів.

Тема 2: Теорія попиту і пропозиції

Програмна анотація:

1. Попит: поняття, закон, крива, фактори, що впливають на попит.

2. Пропозиція - елемент ринку: поняття, закон, крива, фактори, що впливають на пропозицію.

3. Взаємодія попиту та пропозиції, рівновага попиту та пропозиції, рівноважна ціна як необхідна умова ринкової рівноваги.

4. Сталість і динамічність ринкової рівноваги. Павутинообразна модель.

1

Мікроекономіка починається з аналізу попиту та пропозиції.

Попит - це відношення між ціною товару і його кількістю, що покупці хотіли б і можуть придбати у визначений період часу.

Формою прояву попиту є величина (обсяг) попиту - кількість товару, що споживачі в стані купити.

Зворотна залежність між ціною і величиною попиту називається законом попиту.

Це відбувається по 2-м причинам:

- при зниженні ціни споживач хоче придбати більше товару;

- при зниженні ціни товар стає дешевше щодо інших товарів і купувати його стає відносно вигідніше.

Закон попиту не діє у 3-х випадках:

- при ажіотажному попиті, що викликан очікуванням щодо підвищення цін;

- для деяких рідких і дорогих товарів (золото, коштовності, антикваріат, тощо), що є засобом вкладення грошей;

- при переході споживання на більш якісні і дорогі товари (наприклад, переключення попиту з маргарину на вершкову олію: зниження ціни на маргарин не веде до збільшення попиту на нього).

Закон попиту виражається:

1. Шкалою попиту - табличне вираження взаємозв'язку між ціною й обсягом попиту.

Р

Q

15

6

10

9

5

13

P - ціна;

Q - обсяг.

2. Графічно – у вигляді кривої попиту (рис.2.1).

Крива попиту - крива що показує, яку кількість економічного блага готові придбати покупці за різними цінами в даний момент часу.

де QD - величина попиту

Р – ціна

Р

D - попит

0

QD

Рис.2.1. Крива попиту.

3. Формалізованим методом

P↑ Q↓ за інших рівних умов

P↓ Q↑

На попит впливають цінові і нецінові фактори.

Цінові фактори викликають зміни у величині попиту, при цьому крапка рухається уздовж кривої попиту (рис 2.2 а).

P P

D2

D D

D1

0 0

Q Q

а) б)

Рис.2.2. Вплив факторів на криву попиту.

Нецінові фактори викликають зміни в попиті, при цьому при позитивному впливі крива зрушується паралельно вправо, при негативному - паралельно вліво (рис.2.2 б).

Нецінові фактори, що впливають на попит:

1. Зміна в грошових доходах споживача: за інших рівних умов між доходом і попитом існує прямий зв'язок, тобто росте доход - росте попит і навпаки. Якщо попит на товари змінюється однонаправлено зі зміною доходу, то такі товари вважаються нормальними (вищої категорії). Якщо попит на товари і дохід змінюються у протилежних напрямах, такі товари називаються неякісними (нижчої категорії).

2. Зміна цін на сполучені товари.

Якщо товари взаємозамінні (задовольняють ту саму потребу), то між ціною одного і попитом на інший існує прямий зв'язок.

Якщо товари взаємодоповнюючи (товари, попит на який пред'являється одночасно), то між ціною одного і попитом на іншій існує зворотний зв'язок.

3. Зміна споживчих переваг. Може бути викликана рекламою, модою, стимулюванням збуту.

4. Споживчі чекання щодо економічної політики держави (майбутні доходи, майбутні ціни, наявність товару в продажі).

5. Зміна структури населення (чим більше споживачів, тим більше попит).

2

Пропозиція - це максимальна кількість товару, що виробник бажає і здатний виробити і доставити до місця продажу по кожній конкретній ціні у визначений період часу.

Ціна пропозиції - мінімальна ціна, по якій продавець згодний продати визначену кількість товарів.

Прямий зв'язок між ціною і кількістю запропонованого продукту називається законом пропозиції.

Закон пропозиції виражається:

1. Шкалою пропозиції - табличне відображення взаємозв'язку між ціною й обсягом пропозиції.

Р

Q

20

50

15

35

10

25

2. Графічно – у вигляді кривої пропозиції (рис.2.3).

Крива пропозиції - крива, що показує, яку кількість економічного блага готові продати виробники за різними цінами в даний момент часу.

P S

  1. Q

Рис 2.3. Крива пропозиції.

Зображена крива S (від англ. supplу- пропозиція) характеризує рівень цін і обсяг продажів блага X у визначений момент часу. Вона має позитивний нахил, що свідчить про бажання виробника продати більшу кількість благ по більш високій ціні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.