Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Tolstih_A_S_Vasilev_O_O_BEZPEKA_GITTEDIYALNOST.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
2.2 Mб
Скачать

2.2.2 Визначення площі зони зараження хнр

Площа зони можливого зараження для первинної (вторинного) хмари ХНР визначається по формулі:

(10)

де SВ - площа зони можливого зараження ХНР, км2;

Г - глибина зони зараження, км;

φ - кутові розміри зони можливого зараження, 0(таблиця.1);

Таблиця 1 - Кутові розміри зони можливого зараження ХНР залежно від швидкості вітру

Швидкість вітру, u, м/с

< 0,5

0,6 - 1

1,1 - 2

> 2

Кутовий розмір, φ 0

360

180

90

45

Площа зони фактичного зараження SФ (км2) розраховується по формулі:

(11)

де К8 - коефіцієнт, залежний від ступеню вертикальної стійкості повітря, приймається рівним 0,081 при інверсії; 0,133 при ізотермії; 0,235 при конвекції;

N - час, що пройшов після початку аварії, години.

2.2.3 Визначення часу підходу зараженого повітря до об'єкту і тривалості вражаючої дії хнр

1. Визначення часу підходу зараженого повітря до об'єкту

Час підходу хмари ХНР до заданого об'єкту залежить від швидкості перенесення хмари повітряним потоком і визначається по рівнянню:

(12)

де х - відстань від джерела зараження до заданого об'єкту, км;

ν - швидкість перенесення переднього фронту хмари зараженого

повітря, км/год (таблиця Д.1).

2. Визначення тривалості вражаючої дії ХНР

Тривалість вражаючої дії ХНР визначається часом його випару з площі розливу.

Час випару Т (год) ХНР з площі розливу визначається по формулі:

(13)

де h - товщина шару ХНР, м;

d - щільність ХНР, т/м3;

К2, К4, К7 - коефіцієнти у формулах (1) і (5).

2.3 Розрахунок кількості і структури уражених

При розрахунку кількості і структури уражених використана уточнена методика.

Розрахунок кількості уражених як серед виробничого персоналу об'єкту, на якому сталася аварія, так і серед населення, що проживає поблизу цього об'єкту, виробляється виходячи з кількості людей, що опинилися в осередку ураження, і їх захищеності від дії пари отруйних речовин.

Кількість людей, що знаходяться в осередку ураження, розраховується або підсумовуванням кількості виробничого персоналу (населення), що знаходяться на окремих виробничих ділянках (у житлових кварталах, населених пунктів і тому подібне), що піддалися дії зараженого повітря, або шляхом множення середньої щільності об'єкту (населеного пункту) виробничого персоналу (населення), що знаходиться на території, на площу зараженої території.

Розрахункові формули за визначенням числа уражених для першого і другого випадків представляються в наступному вигляді:

(14)

(15)

де П - число уражених на підприємстві (у місті, сільській місцевості), чол.;

L - кількість виробничого персоналу (населення), що опинився в осередку ураження, чол.;

D - середня щільність розміщення виробничого персоналу (населення) по території об'єкту (міста, заміської зони і тому подібне), чол/км2;

S - площа території підприємства (міста, заміської зони і тому подібне), приземний шар повітря, на якій був схильний до зараження, км2;

Кзах - коефіцієнт захищеності виробничого персоналу (населення) від поразки отруйною речовиною.

Коефіцієнт захищеності розраховується виходячи з місця перебування виробничого персоналу (населення) у момент підходу хмари до об'єкту, що вражається, і захисних властивостей використовуваних при цьому укриттів або табельних засобів індивідуального захисту.

(16)

де q - доля виробничого персоналу (населення), що знаходиться в і -м укритті (Σqi = 1);

Кізах - коефіцієнт захисту і -го укриття;

У таблицях Ж.1 і К.1 приведені коефіцієнти захищеності людей від ХНР при використанні різних тимчасових укриттів, а також засобів індивідуального захисту.

У таблиці Л.1 приведені орієнтовні дані по структурі уражених.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.