Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РОЗДІЛ 1.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
333.31 Кб
Скачать

1.3. Напрямки використання фінансових ресурсів Пенсійного фонду

Видаткова частина бюджету Пенсійного фонду складається виходячи з витрат. Кошти Пенсійного фонду використовуються на:

1) виплату пенсій, передбачених Законом;

2) надання соціальних послуг, передбачених Законом;

3) фінансування адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду;

4) оплату послуг з виплати та доставки пенсій;

5) формування резерву коштів Пенсійного фонду [3].

Використання коштів бюджету Пенсійного фонду здійснюється за напрямками, що кореспондують із напрямками, визначеними Положенням про Пенсійний фонд України (рис. 1.3). З наведеної таблиці можна зробити висновок, що власні кошти Пенсійного фонду використовуються на виплату трудових пенсій та допомог.

Відповідно до 9 статті Закону України «Про загальнобов’язкове державне пенсійне страхування» за рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній системі призначаються такі пенсійні виплати, як пенсія за віком, пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання ( у тому числі калітцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства), пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

За рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття здійснюються виплати пенсій, призначе­них відповідно до Закону України «Про зайнятість населен­ня» за період до настання пенсійного віку

Рис. 1.3 Видаткова частина бюджету Пенсійного фонду України

Таким чином, за рахунок власних надходжень проводиться виплата трудових пенсій та допомог. Однією з программ фінансування пенсій є програма "На пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". При розрахунках обсягу коштів, необхідних для забезпечення виплати пенсій, призначених із Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", необхідно враховувати, що мінімальна пенсія за віком при наявності у чоловіків 25, а у жінок 20 років страхового стажу встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, розрахунковий розмір якого на 2006 рік становить 359 гривень. Поряд з цим, при проведенні розрахунків потрібно враховувати доплату до пенсії в розмірі 1 відсотка трудової пенсії за кожний рік понаднормового стажу, а також витрати на поховання та доставку пенсійних виплат цій категорії одержувачів.

Другою є програма "На пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно з іншими законодавчими актами в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії за віком, на яку має право особа відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Програма враховує виплату пенсій особам, які працювали в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування, в частині, що не перевищує середнього розміру трудової пенсії з урахуванням доплати за понаднормовий стаж. Включає витрати на доставку пенсій цій категорії одержувачів.

Наступною є програма "На виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок небюджетних підприємств та установ", яка передбачає витрати на виплату різниці пенсій згідно із Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", що відшкодовується за рахунок небюджетних підприємств та установ, а також витрати на поховання та доставку виплат цій категорії пенсіонерів.

Програма "На виплату доплати відповідно до Закону України "Про поліпшення матеріального становища інвалідів війни" враховує витрати на виплату доплати до пенсії, призначеної відповідно до Закону України "Про поліпшення матеріального становища інвалідів війни" у розмірах, передбачених зазначеним законодавчим актом.

Програма "На пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів" включає витрати на виплату та доставку пенсій вказаній категорії одержувачів.

Програма "На розрахунково-касове обслуговування та на оплату за підкріплення готівкою виплати пенсії і грошової допомоги" включає видатки на оплату розрахунково-касового обслуговування та витрати на оплату за підкріплення готівкою виплати пенсій та грошової допомоги.

Передбачає видатки на утримання органів Пенсійного фонду та їх матеріально-технічне забезпечення програма "На керівництво та управління у сфері пенсійного забезпечення".

Програма "На виготовлення бланків, виплатних відомостей для виконання функцій з призначення та виплати пенсій" передбачає витрати на виготовлення бланків та виплатних відомостей для виплати пенсій та грошової допомоги.

Видаткова частина бюджету Пенсійного фонду України передбачає кошти на проведення авансового фінансування виплати пенсій, покриття тимчасових розривів і проведення інкасації розмірів пенсій та грошової допомоги.

Пенсійний фонд України здійснює фінансування своїх видатків також за рахунок інших джерел, відмінних від власних.

Видатки за рахунок коштів Державного бюджету України формуються відповідно до економічної структури видатків бюджетної класифікації, яка визначена Міністерством фінансів України. З коштів Державного бюджету фінансуються видатки, які входять до програми "На відшкодування виплати пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби". Ця програма включає виплату пенсій, призначених згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб", надбавок до пенсій цій категорії пенсіонерів, призначених відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та цільову грошову допомогу відповідно до Закону України "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни", а також витрати на поховання та доставку пенсій і допомоги.

Програма "На відшкодування виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд" передбачає у своєму складі чотири підпрограми. Перша підпрограма - "На виплату пенсій особам, які працювали в органах державної влади, місцевого самоврядування та особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації", що включає витрати на виплату різниці між розміром пенсії, призначеної згідно з відповідними законодавчими актами, та розміром трудової пенсії і доплати за понаднормовий стаж. Зокрема, це виплати, призначені відповідно до законів України "Про державну службу", "Про Національний банк України", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про статус суддів", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про судову експертизу". Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, працівникам льотно-випробного складу та особам льотних екіпажів. Передбачаються витрати на поховання та доставку виплат одержувачам зазначених категорій.

Друга підпрограма "На відшкодування виплати надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами" враховує пенсійні виплати, призначені відповідно до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", Законом України "Про статус гірських населених пунктів". Законом України "Про донорство крові та її компонентів". Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Законом України "Про пенсійне забезпечення" особам, які зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані; пенсіонерам (надбавка за непрацездатних членів сім'ї), по догляду за одинокими та інвалідами; особам яким виповнилося 100 і більше років; щомісячні компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом І групи або престарілим, який досяг 80 років. Програма включає витрати на доставку пенсій зазначеним категоріям одержувачів.

Третя підпрограма "На виплату пенсій особам, які відповідно до законодавства мають право виходу на пенсію раніше встановленого віку" включає витрати на виплату пенсій жінкам, які народили п'ятеро і більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку, і матерям інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку; на виплату пенсій особам, хворим на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційним карликам; на виплату пенсій інвалідам по зору І групи - сліпим та інвалідам з дитинства І групи; на виплату пенсій згідно із Законом України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні": на виплату дострокових пенсій за віком інвалідам, учасникам війни, сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців та осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ. Поряд з цим, передбачаються витрати на поховання та доставку виплат цій категорії одержувачів.

Четверта підпрограма "На виплату пенсій особам, які не мають трудового стажу для призначення пенсій" враховує виплату соціальних пенсій, виплату пенсій особам, які мають статус біженця, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд, а також витрати на поховання та доставку виплат цим категоріям одержувачів. Поряд з цим, розрахунки по цій програмі повинні передбачати доплату на кожну особу із числа дітей-сиріт відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 186 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення осіб із числа дітей-сиріт".

За рахунок Державного бюджету фінансується Програма "На компенсацію різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників", де видатки враховують виплату різниці пенсій особам з числа наукових працівників державних установ та організацій, пенсія яким призначена відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", а також витрати на поховання та доставку виплат.

Програма "На відшкодування виплати пенсій особам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС" передбачає видатки, пов'язані з виплатою щомісячної доплати до пенсії, дострокових пенсій громадянам у зв'язку з закриттям Чорнобильської атомної електростанції, а також витрати на поховання та доставку пенсії та допомоги цій категорії одержувачів. При розрахунках витрат на зазначені виплати слід враховувати прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, в розмірі, визначеному чинним законодавством України.

Програма "На пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до І категорії" передбачає видатки на виплату додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю особам, віднесеним до категорії І (ст.50 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), державної пенсії особам, віднесеним до категорії І, та у зв'язку з втратою годувальника (ст.54 зазначеного закону), та витрати на доставку пенсій та допомоги.

Програма "На відшкодування виплати пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до II, III і IV категорії, та непрацездатним пенсіонерам, які проживають у зонах радіоактивного забруднення" включає доплати громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення (ст. 39 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"), додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров'ю осіб, віднесених до категорії II, III і IV (ст.51 зазначеного закону), додаткові виплати з надання пенсій за віком особам, які працювали в зоні радіоактивного забруднення (ст.55 зазначеного закону). Також передбачаються витрати на доставку пенсій та допомоги цій категорії одержувачів.

Програма "На компенсацію за втрату годувальника та допомогу на поховання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" передбачає щомісячну компенсацію сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплату допомоги на поховання та витрати на доставку виплат.

Програма "На відшкодування виплати пенсій працівникам, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах" включає виплату пенсій особам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників за списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України, до досягнення пенсійного віку, а також виплату пільгових пенсій працівникам села. Розрахунки видатків на виплату пільгових пенсій працівникам села проводити виходячи із чисельності цієї категорії пенсіонерів та мінімального розміру пенсії. Передбачає витрати на доставку виплат та допомогу на поховання.

Пенсійним фондом України також здійснюються видатки за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. При цьому передбачаються витрати на виплату пенсій, допомоги на поховання та доставку пенсій та допомоги громадянам, пенсія яким призначена відповідно до статті 26 Закону України "Про зайнятість населення".

Серед видатків Пенсійного фонду слід також зазначити видатки за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які включають витрати на виплату пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", допомогу на поховання, витрати на доставку пенсії та допомоги.

За рахунок коштів зазначеного Фонду фінансуються також пенсії громадянам України, які виїхали за кордон і отримують пенсію відповідно до зазначеного закону.

Таким чином, з теоретичних основ дослідження можна зробити висновки, що пенсійний фонд як самостійну фінансову структуру було створено для виконання Закону України "Про пенсійне забезпечення". Кошти фонду не входять до державного бюджету і не можуть бути використані на інші цілі, крім виплати пенсій і допомог. Бюджет цього фонду формується передусім за допомогою коштів, які відраховують підприємства, установи і організації та обов'язкових страхових внесків громадян, які працюють, у розмірі 1-5% від заробітної плати.

Крім того, до надходжень фонду належать кошти Державного бюджету у формі трансфертних платежів — для виплати державних пенсій військовослужбовцям­, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, державним службовцям, надбавок до пенсій та їх підвищень окремим категоріям громадян — ветеранам війни, жителям гірських населених пунктів. Кошти Фонду загальнообов'язкового соціального страхуван­ня на випадок безробіття викоритовуються для виплати пенсій, призначе­них відповідно до Закону України «Про зайнятість населен­ня» за період до настання пенсійного віку. До бюджету Пенсійного фонду також входять кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які включають витрати на виплату пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

До бюджету Пенсійного фонду також входять суми внесків на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, таких як здійснення операцій з купівлі валюти, торгівля ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини, дорогоцінного каміння, відчуження легкових автомобілів, купівля-продаж нерухомості, надання послуг стільникового зв’язку.

В доходну частину бюджету Пенсійного фонду зараховуються суми від фінансових санкцій, застосованих відповідно до Закону та інших законів до юридичних та фізичних осіб за порушення встановленого порядку нарахування, обчислення і сплати страхових внесків та використання коштів Пенсійного фонду, а також суми адміністративних стягнень, накладених відповідно до закону на посадових осіб та громадян за ці порушення.

Кошти Пенсійного фонду України використовуються на фінансування таких заходів, як виплата пенсій за віком (у тому числі працюючим пенсіонерам), за інвалідністю, у разі втрати годувальника, за вислугу років, соціальних та інших пенсій, установлених законодавством України; виплата допомоги з догляду за дитиною і щомісячної допомоги на кожну дитину до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством; підвищення пенсій у зв'язку зі зміною індексу споживчих цін і зростанням заробітної плати; реалізація державних, регіональних і обласних програм соціальної підтримки пенсіонерів, інвалідів, дітей та інших категорій населення; забезпечення поточної діяльності та утримання органів управління фонду.

Пенсійний фонд України в своїй діяльності керується законами України, рішеннями Верховної Ради України, указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Положенням про створення Пенсійного фонду України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]