Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
9
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
513.02 Кб
Скачать

Заліковий модуль 3. Управлінські аспекти якості в україні і за кордоном

77. Дати визначення контролю якості.

78. Які види контролю якості Ви знаєте?

79. Які засоби вимірів застосовуються при контролі?

80. Дайте коротку характеристику:

80.1. Самоконтролю.

80.2. Вхідного й операційного контролю.

80.3. Приймального й лабораторного контролю.

80.4. Статистичного контролю й статистичного регулювання.

81. Коротка характеристика стратегічних методів.

81.1. Контрольні листки.

81.2. Часовий ряд.

81.3. Діаграма Парето.

81.4. Діаграма Ісікави.

82. Перерахуйте органи та служби якості і їхня коротка характеристика.

83. Ліцензування виробництва, робіт, послуг у будівництві.

84. Оцінка якості продукції.

84.1. Стадії оцінки якості продукції.

84.2. Принципи оцінки технічного рівня і якості продукції.

84.3. Методи оцінки технічного рівня і якості продукції.

84.4. Атестація продукції.

84.5. Оцінка якості робіт у будівництві.

85. Зарубіжний досвід оцінки систем якості.

85.1. Зарубіжні премії з якості.

86. Основні обов’язки вищої ланки керівництва щодо питань якості. «Ефект водоспаду» і «Драбина удосконалення».

87. Роль керівництва середньої ланки та його обов’язки.

88. Колективне управління та груповий підхід до удосконалення якості.

89. Групи з удосконалення діяльності підрозділів.

90. Кружки якості.

90.1. Коротка їхня характеристика, призначення, мета і склад.

90.2. Основні принципи створення кружків якості.

90.3. Охарактеризуйте принцип самовдосконалення.

90.4. Надайте характеристику принципу взаємного розвитку.

90.5. Переваги і недоліки кружків якості.

90.6. Оцінка діяльності кружків якості.

91. Групи удосконалення процесів.

92. Цільові групи.

93. Управління по функціям і функціональні комітети.

94. Новий підхід і нова стратегія в закордонних державах до управління якістю?

95. Назвіть основні моменти загального (тотального) управління якістю.

96. Надайте характеристику досвіду управління якістю в Західній Європі.

97. Особливості європейського підходу до вирішення проблем якості.

98. Досвід управління якістю в США.

98.1. Основні напрямки поліпшення якості.

98.2. 14 тез філософії Демінга.

98.3. Рекомендації Демінга в сфері праці.

98.4. Роль керівництва в поліпшенні якості продукції.

98.5. Керівна Рада з поліпшення роботи.

98.6. Самооцінка роботи керівництва.

98.7. Групи з удосконалення системи якості.

98.8. Групи аналізу, надійності та ремонтопридатності.

98.9. Групи забезпечення якості продукції, що випускається, та послуг, що надаються.

98.10. Групи забезпечення якості функціонування системи.

98.11. Які заходи приймаються щодо включення постачальників в роботу з якості?

98.12. Система заслуг в США.

99. Досвід управління якістю в Японії.

99.1. Надайте характеристику виробництва методом «точно вчасно».

99.2. В чому сутність системи «канбан»?

99.3. Переваги системи «канбан».

99.4. В чому сутність комплексного управління якістю в Японії?

99.5. Перерахуйте і надайте стислу характеристику основних принципів комплексного управління якістю в Японії.

99.6. Перерахуйте основні цілі перебудови свідомості в сфері якості в Японії та надайте коротку їх характеристику.

100. Стратегія маркетингу в вирішенні проблем поліпшення якості.

100.1. Перелік питань маркетингу і їхні особливості.

100.2. Основні обов’язки відділу маркетингу в забезпеченні якості до реалізації продукції.

100.3. Основні обов’язки відділу маркетингу в забезпеченні якості в процесі реалізації продукції.

100.4. Основні обов’язки відділу маркетингу в забезпеченні якості після реалізації продукції.

100.5. Перерахуйте основні функції відділу маркетингу.

106. Основні напрями класифікацій витрат на якість.

107. Назвіть витрати, пов'язані безпосередньо з якістю будівельної продукції.

108. Невиробничі витрати, їх характеристика.

109. Дайте характеристику витрат: науково-технічних, управлінських і виробничих.

110. Які витрати відносяться до базових і додаткових?

111. Охарактеризуйте методи аналізу витрат:

111.1. функціонально-вартісного;

111.2. індексного;

111.3. бальної оцінки;

112. Який порядок розрахунку бракованої продукції?

113. Як розраховується економічна ефективність нових проектів?

114. Алгоритм розрахунку економічної ефективності системи управління якістю?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке методички по качеству