Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
19
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
202.24 Кб
Скачать

4. Склад, обсяг і терміни отримання затвердженої технічної документації будівельними організаціями від замовників.

Замовник передає генпідряднику в терміни, обумовлені договором:

- документи на відведення території в натурі;

- результати геологічних і гідрогеологічних випробувань і досліджень будівельного майданчика;

- схеми і креслення існуючих підземних і надземних комунікацій і споруд на забудовуваній ділянці;

- акти огляду міцності окремих будівель і споруд, що підлягають реконструкції;

- документи про дозвіл відповідних органів на проведення робіт, в тому числі:

а) в зоні повітряних ліній електропередачі та ліній зв'язку, експлуатованих ділянок залізниць або в смузі відводу залізниць, а також на розтині дорожніх покриттів;

б) в місцях проходження підземних комунікацій (кабельних, газопровідних, водопровідних, каналізаційних та тощо), розташованих на будівельному майданчику;

в) на території діючих підприємств або цехів;

г) у місцях, де є або може виникнути виробнича небезпека (поза зв'язком з характером виконуваної роботи) або у випадках, передбачених СНіП;

д) в умовах міської забудови - об'єктів мереж і споруд міського будівництва.

- акти про перенесення та закріплення головних осей і відміток з робочих креслень на місцевість;

- по спорудах лінійного типу (води, каналізаційні колектори, газопроводи, ЛЕП) - траси споруд із закріпленням на місцевості кутів повороту, головних точок кривих, а також осей мостів, труб, дюперов та ін., штучних споруд, центрів шпор, колодязів;

- з промислового будівництва - опорної будівельної мережі, орієнтованої по найголовнішим спорудам і складається з квадратів чи прямокутників з довжинами сторін -100 - 200 метрів;

- по житлово-цивільному будівництву - червоні лінії забудови.

5. Порядок приймання від замовника затвердженої проектно-кошторисної документації, вивчення та обробка її будівельною організацією здійснюється на предмет її комплектності повноти і відповідність проекту і кошторисної документації узгодженим основним положенням на будівельне проектування.

Вивчення та обробка техдокументації здійснюється відділами будівельної організації за належністю. Відділи будівельних організацій повинні визначити обсяги робіт, потребу в матеріалах, конструкціях і виробах із складанням комплектувально-технологічних карт (КТК), провести розрахунки вантажоперевезень, підготувати пропозиції про розподіл робочої документації між виконавцями робіт.

4.6. Основні документи при розробці та затвердженні організаційно-технічної документації при введенні об'єктів в експлуатацію

У складі організаційно-технологічної документації розробляються наступні документи:

- проект організації будівництва (ПОБ);

- паспорт вузлів;

- організаційно-технічні заходи;

- проект організації потокового будівництва (ПОПБ);

- проект виробництва робіт (ПВР);

- робочі вузлові мережеві графіки;

- карти трудових процесів.

1. Проект організації будівництва (поб).

При складанні ПОБа проектні організації керуються вихідними даними виданими генпідрядником і замовником для розробки розділу організації будівництва.

ПОБи, як правило, повинні розроблятися проектними інститутами будівельного підряду. Вони входять до складу проекту або робочого проекту. Їх розробка є обов'язком замовника. Розробляються відповідно до ДБН А.3.1.-5-96.

До складу ПОБа входить:

- календарний план будівництва з виділенням календарного плану підготовчого періоду;

- будгенплан підготовчого і основного періоду;

- організаційно-технологічні схеми, вузли, що визначають послідовність зведення будівель, споруд та виконання робіт;

- відомості обсягів робіт, будівельних, монтажних і спеціальних у фізичних вимірниках;

- відомості потреби в матеріалах, конструкціях і виробах, а також обладнанні з розбивкою за періодами будівництва;

- графік потреби в основних будівельних машинах, механізмах, транспорті;

- графік потреби в кадрах;

- пояснювальна записка.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке конспект для горчинской