Скачиваний:
11
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
501.25 Кб
Скачать

4.6.4. Аудит господарських операцій з надходження тварин

Мета аудиту — підтвердити законність здійснених гос­подарських операцій по надходженню й вибуттю тварин та правильність відображення їх в обліку.

Завдання аудиту — встановити:

  • дотримання вимог щодо організації обліку тварин на фермах і свинарських комплексах та його достовірність;

  • закріплення осіб для ведення обліку на фермі (бригаді, цеху) та укладання з ними договору про матеріальну відповідальність;

  • правильність відображення в обліку та відповідність даних про надходження, переведення, вибуття худоби в Книзі обліку руху худоби й птиці первинним документам;

  • дотримання встановлених строків здійснення записів у Книзі та відповідність даних останньої перенесеним у Відомість витрат кормів;

  • відповідність даних про кількість тварин Звіту про рух худоби й птиці на фермі даним Книги.

Джерела інформації: Книги (журнали) осіменіння (парування) тварин (ф. № 3-мол., № 3-св.), журнали реєстрації приплоду і вирощування молодняку великої рогатої худоби (ф. № 4-мол.), Книги обліку опоросів і приплоду свиней (ф. № 65-св.), заключні відомості про результати окотів овець (ф. № 11-окз.), картки племінних маток (ф. № 2-мол., № 1-м’яс., № 2-св.) тощо.

При перевірці обліку поголів’я тварин аудитор має встановити:

  • дотримання вимог документального оформлення господарських операцій руху тварин (Обліковий листок руху тварин і витрат кормів, Обліковий листок забою та падежу тварин, Накопичувальна відомість обліку забою та падежу тварин);

  • відповідність даних Накопичувальної відомості обліку руху тварин даним Облікових листків руху тварин і витрат кормів, а даних Звіту про рух худоби й птиці на фермі даним Накопичувальної відомості обліку руху тварин;

  • відповідність даних Накопичувальної відомості обліку забою та падежу тварин даним Облікових листків забою та падежу тварин;

  • дотримання періодичності проведення контрольного забою тварин для перевірки виходу продукції від однієї голови;

  • правильність складеного розрахунку визначення приросту живої маси.

Тварини можуть надходити в господарство за рахунок приплоду, купівлі тварин у інших підприємств та населення, безоп­латної передачі.

Основним напрямом перевірки надходження тварин є встановлення повноти їх оприбуткування, особливо приплоду.

Повноту оприбуткування приплоду визначають за даними зоотехнічного й оперативного обліку на фермах та бухгалтерського обліку сільськогосподарського підприємства.

Перевірку повноти оприбуткування здійснюють так. Порівнюють акти на оприбуткування приплоду (ф. № 95) із записами у Книгах обліку руху худоби (ф. № 34), Звітами про рух худоби і птиці на фермі (ф. № 102), Журналом-ордером № 9 с.-г., відомістю № 13.3 с.-г. та іншими регістрами аналітичного обліку (машинограми, книги), а також даними бухгалтерського та зоотехнічного обліку про оприбуткування приплоду.

Неповне оприбуткування приплоду з’ясовують за результатами контрольної інвентаризації, якщо фактична наявність тварин буде вищою, ніж за даними обліку. Його також можна встановити порівнянням кількості дійних корів і теличок старше від двох років з оприбуткованим приплодом. Кількість дійних корів визначають за даними Журналу обліку надоїв молока. При виявленні фактів неповного оприбуткування приплоду слід встановити, чи не приховані у такий спосіб випадки неоформленого падежу, загибелі молодняку, нестач, крадіжок тварин та чи не створювалися невраховані надлишки для наступного оформлення безтоварних актів на купівлю тварин від населення і привласнення коштів.

Своєчасність оприбуткування приплоду визначають порівнянням дати оприбуткування приплоду за актами з нормативними строками відображення в обліку цих операцій. Недотримання цих строків означає, що частина приплоду може бути прихована і не обліковувалася з метою привласнення тварин або для створення резерву в разі можливого приховування падежу. Несвоєчасно оприбуткований молодняк можна встановити звірянням Відомостей витрат кормів для цієї групи тварин з даними Книги обліку руху худоби й птиці на фермі.

Додатковою інформацією для перевірки слугують акти, звітність, дані аналітичного обліку про приплід, відомості про нарахування оплати праці тваринникам за отримання приплоду, про витрату кормів та статистична звітність (ф. № 24).

Акти, звітність, дані аналітичного обліку порівнюють із відомостями про оплату праці, витрати кормів та статистичною звітністю. Крім того, порівнюють кількість голів приплоду великої рогатої худоби за певний період із поголів’ям дійних корів (за винятком ялових), наведеними у журналах обліку надоїв молока.

Наявність багатьох джерел інформації ускладнює перевірку повноти оприбуткування тварин. Тому доцільно при порівнянні даних використовувати табл. 4.7, яка дає змогу встановити випадки привласнення тварин.

Дані табл. 4.7 доповнюються інформацією зоотехнічного обліку (ф. № 3-мол., ф. № 3-м’яс., ф. № 3-св.).

Таблиця 4.7

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке 378