Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2433 (1).doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
1.28 Mб
Скачать

Завдання №5 (обов’язкове) Осередок вибуху газоповітряної суміші

    1. Відповідно до вихідних даних розрахувати радіуси RI та RII та відстані від можливого центру вибуху на яких буде діяти надмірний тиск в 50, 30, 20 та 10 кПа (розрахункові формули №№1-6);

    2. Використовуючи результати розрахунків та обраний масштаб, накреслити схему осередку вибуху газоповітряної суміші та зон зруйнувань (див. схема №7);

    3. Проаналізувати радіуси і відповісти на запитання: які зруйнування можливі на заданому об’єкті на відстані „L”?

    4. Дати характеристику зон, що показані на схемі (назва зон, залежність розмірів, величини надмірного тиску, уражаючі фактори);

Вихідні дані до завдання №5

Варіант

Q, т.

L = RIII, м.

Варіант

Q, т.

L = RIII, м.

Варіант

Q, т.

L = RIII, м.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

200

2000

2

140

780

3

100

800

4

130

890

5

220

3000

6

150

630

7

100

400

8

150

2400

9

140

950

10

130

550

11

100

1300

12

120

860

13

120

800

14

200

300

15

100

420

16

250

1010

17

130

520

18

100

1000

19

200

800

20

150

650

21

140

300

22

130

1500

23

120

600

24

250

1280

25

120

600

26

200

1280

27

150

2500

28

145

920

29

500

2000

30

150

480

31

115

330

32

130

900

33

120

2250

34

120

900

35

130

3000

36

160

620

37

200

1000

38

115

850

39

140

2600

40

130

3100

41

210

900

42

240

980

43

130

400

44

180

900

45

200

3500

46

120

1200

47

150

500

48

200

950

49

100

300

50

130

900

51

110

1500

52

220

4000

53

110

820

54

160

500

55

100

960

56

100

2000

57

150

450

58

210

800

59

200

1100

60

110

1010

Завдання №6 (обов’язкове) Осередок вибуху промислових вибухових речовин

 1. Відповідно до вихідних даних розрахувати радіуси R50, R30, R20, R10 та надмірний тиск на відстані Rм.

 2. Використовуючи результати визначення радіусів та обраний масштаб накреслити відповідну схему (див. схема №8) показати на ній радіус Rм та величину надмірного тиску на цій відстані (формула №11).

 3. Пояснити які параметри вихідних даних впливають на величини розрахованих радіусів.

Вихідні дані до завдання №6

Варіант

Q, кг.

R, м.

Варіант

Q, кг.

R, м.

Варіант

Q, кг.

R, м.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Вибухова речовина – тетрил, поверхня – ґрунт

1

100

50

2

200

100

3

90

35

4

95

45

5

110

60

6

220

150

Вибухова речовина – гексоген, поверхня – суглинки

7

300

100

8

190

85

9

140

90

10

280

90

11

60

50

12

230

100

Вибухова речовина – амоніт, поверхня – бетон

13

250

120

14

500

210

15

90

50

16

150

90

17

320

190

18

100

80

Вибухова речовина – тритонал, поверхня – метал

19

90

60

20

110

45

21

95

35

22

220

100

23

200

50

24

100

150

Вибухова речовина – аміачна селітра, поверхня – деревина

25

140

90

26

300

150

27

190

100

28

230

100

29

280

120

30

60

90

Вибухова речовина – амонал скельний, поверхня – ґрунт

31

50

100

32

70

80

33

90

60

34

60

90

35

80

70

36

100

50

Вибухова речовина – порох піроксиліновий, поверхня – глина

37

210

100

38

150

90

39

110

90

40

120

90

41

250

100

42

180

100

Вибухова речовина – гранули аміачної селітри, поверхня – бетон

43

95

135

44

125

165

45

200

200

46

105

155

47

145

180

48

310

250

Вибухова речовина – амотол, поверхня – метал

49

100

50

50

85

30

51

65

35

52

95

40

53

75

60

54

55

25

Вибухова речовина – амонал, поверхня – суглинки

55

48

50

56

98

65

57

25

30

58

68

60

59

134

70

60

73

40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]