Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2433 (1).doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
1.28 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО – ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Методичні вказівки

з дисципліни «Безпека життєдіяльності» до виконання

розрахунково – графічної роботи по темі:

«Розрахунок, характеристика та порядок схематичних зображень

зон та осередків ураження, що виникають (можуть виникати)

в умовах надзвичайних ситуацій» для всіх напрямів підготовки

освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Дніпропетровськ, УДХТУ, 2012

Методичні вказівки з дисципліни «Безпека життєдіяльності» до виконання розрахунково – графічної роботи по темі: «Розрахунок, характеристика та порядок схематичних зображень зон та осередків, що виникають (можуть виникати) в умовах надзвичайних ситуацій» для всіх напрямів підготовки освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Укл.: М.М. Плис, М.М. Плис, М.В. Рогальов – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2012. с.51.

Укладачі: М.М. Плис

М.М. Плис

М.В. Рогальов

Відповідальний за випуск доктор сільськогосподарських наук

В.Т. Сметанін

Методичні вказівки

з дисципліни «Безпека життєдіяльності» до виконання

розрахунково – графічної роботи по темі:

«Розрахунок, характеристика та порядок схематичних зображень

зон та осередків ураження, що виникають (можуть виникати)

в умовах надзвичайних ситуацій» для всіх напрямів підготовки

освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Затверджено на засіданні кафедри

біотехнології та безпеки життєдіяльності

Протокол №5 від 3.1.2012.

Укладачі: Плис Михайло Михайлович (с)

Плис Михайло Михайлович (м)

Рогальов Михайло Васильович

Вимоги та рекомендації щодо виконання

розрахунково – графічної роботи

 1. Термін виконання завдання встановлює викладач.

 2. Перш ніж виконувати завдання, уважно прочитати цей посібник, визначити суть і конкретику свого завдання, ознайомитись із зразками схем в ході чого виявити і уяснити складні для себе питання. При необхідності звернутися до викладача.

 3. Завдання виконувати на аркушах формату А4. Титульний лист оформити відповідно зразку, див. додаток.

 4. Кожну схему зон ураження (осередку ураження) виконати на окремому аркуші А4. Схема повинна мати відповідні надписи та позначки.

 5. На окремому аркуші (аркушах) подати розрахунки, пояснення до відповідної схеми (визначення понять та термінів, характеристику зон. Пояснення уражаючих факторів...). Пояснення в більшості випадків краще компонувати в вигляді таблиць та приміток до них.

 6. Завдання (креслення) виконувати в точній відповідності з вихідними даними до певного варіанту, для чого попередньо визначити масштаб. Обраний масштаб обов’язково показати на схемі. Розміри схем повинні гармонічно відповідати розмірам аркушу А4. В оговорених випадках на схемі зазначити масштаб – М: в 1 см 50 м. Величина масштабу 50 м, в даному випадку тільки приклад.

 7. Схеми виконувати з урахуванням вимог по кольору:

 • Зона М – червоний, Зона А – синій, Зона Б – зелений, Зона В – коричневий, Зона Г – чорний. Кольором показувати межі зон;

 • Межі зон пожеж в осередку ядерного вибуху червоним;

 • Межі зон зруйнувань в осередках ядерного вибуху та в осередках вибуху газоповітряної суміші, або вибухових речовин – чорним;

 • Межі зон хімічного зараження (забруднення), прогнозованих зон забруднення та осередків хімічного ураження – синім. Площі названих зон – жовтим, за винятком прогнозованої зони хімічного забруднення, площу якої показувати оранжевим кольором;

 • Межі зон біологічного (бактеріологічного) зараження та осередків ураження прийнято показувати синім кольором, а їх площі коричневим;

 • Пояснювальні тексти (таблиці) можна виконувати з використанням комп’ютера, креслення тільки власноручно.

 • Виконане завдання здати викладачеві в установлений термін. Слід пам’ятати: роботу виконувати акуратно, чітко і в повному об’ємі.

 • Література, що рекомендується в тексті (мет. №), за винятком спеціально оговореної, рекомендується як додаткова для бажаючих поглибити свої знання.

  1. Додаткові матеріали:

 • Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]