Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
зошит_для_ОД.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
781.31 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Житомирський технологічний коледж

Журавська К.О.

ІНФОРМАТИКА

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

Для практичних занять

Студент __ _____________ групи

Відділення ___________________________

(ПІП студента)

Викладач: ________________________

(ПІП викладача, якій веде практичне)

20___ - 20___ н.р.

Житомир

УДК:378.662:004.9

ББК: 32.97

Ж 91

Журавська К.О. Робочий зошит для практичних робіт з інформатики Житомир:Житомирський технологічний коледж, 2015. – с

Рецензенти:

Зошит містить інструкції до усіх практичних занять відповідно до навчальної програми курсу інформатики, контрольні питання та завдання для самостійного опрацювання.

Даний робочий зошит дасть можливість ефективно використовувати час на уроках інформатики.

Вступ

Предметом дисципліни є вивчення архітектури та програмного забезпечення комп’ютерних систем, системи інтерактивного режиму обробки інформації, специфічних особливостей й передумов комп’ютерної обробки інформації.

Зміст програми охоплює основні питання функціонування персонального комп'ютера, його склад і структуру, загальні положення про операційні системи та їх оболонки, розглядаються текстові редактори, системи табличної обробки даних (електронні таблиці), загальні положення формалізації та алгоритмізації обчислювальних процесів, загальні положення про комп'ютерні мережі та глобальну мережу Інтернет.

Метою курсу є формування у студентів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у студентів основ інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності.

Програма з дисципліни “Інформатика” розрахована на 76 год, з яких 30 — лекції, 46 — практичні заняття, 4 — самостійна робота студентів.

Правила поведінки в комп'ютерному класі.

Загальні поняття

 • Грамотна експлуатація і дисциплінована поведінка дають повну гарантію безпеки при роботі на комп'ютері.

 • Комп'ютер живиться від електричної мережі напругою 220В. Напруга, більша 36В, небезпечна для людини.

 • Джерелом небезпеки в комп'ютерному класі можуть бути розетки з розбитими корпусами, проводи з пошкодженою ізоляцією, прокладені по підлозі кабелі.

Інструкція з техніки безпеки

 1. Суворо забороняється:

 • торкатися до проводів живлення і заземлення;

 • вмикати і вимикати комп'ютер без дозволу викладача;

 • класти книги, зошити на клавіатуру, „мишу" або монітор;

 • працювати з мокрими руками або в мокрому одязі.

Дата проведення заняття:____________________________

Практичне заняття № 1

Тема: Вікна. Головне меню системи. Запуск програм. Програми менеджери файлів. Дії з об’єктами Windows.

Мета: удосконалити навички роботи в ОС Windows XP.

Обладнання: ПК, ОС Windows XP,

Контроль базових знань з теми:

 1. Елементи АЧ ПК.

 2. Принципи роботи в середовищі ОС Windows XP.

 3. Типи та структура вікон Windows XP

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]