Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсовий проект.docx
Скачиваний:
17
Добавлен:
16.02.2016
Размер:
492.96 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет

Кафедра екології

Курсовий проект

з дисципліни

«Методи очищення води»

на тему:

«Очищення стічних вод у басейні річки»

Студентки 3 курсу

напрямку «Екологія ,охорона

навколишнього середовища та

збалансоване природокористування»

Мартиненко А.О.

Керівник доц.к.с.-г. Бондарчук С.Г.

Національна шкала

Кількість балів: Оцінка: ECTS

Члени комісії:

Луцьк 2015

Вихідні дані курсового проекту

Таблиця 1. Характеристика водойми-приймача стічних вод

Тип водокористування- рибогосподарське 2 категорії

Варіант

1

Середня витрата 95 % забезпечення,

2,65

Коефіцієнт звивистості

1,55

Середня глибина, м

0,9

Середня швидкість,м/с

0,9

Показники якості води , мг/л

Варіант

1

Завислі речовини

12,5

БСК п

2,1

Хлориди

125

Сульфати

45,0

Температура влітку

18

Таблиця 2. Характеристика населеного пункту

Варіант

8

Кількість населення, тис. чол.

65

Норма водовідведення. л/чол.добу

280

Таблиця 3. Характеристика підприємства 1

Варіант

2

Вид виробництва

Збагачувальне свинцево- цинкове

Добова витрата,/добу

4000

Показники забруднення стічних вод, мг/л

Завислі речовини

230000

БСК

14

Хлориди

30

Сульфати

220

Іони важких металів

Cu 5

Zn 15

Інші забруднення

CN 10

Таблиця 4. Характеристика підприємства 2

Варіант

8

Вид виробництва

Картопляного крохмалю

Добова витрата,/добу

1400

Показники забруднення стічних вод, мг/л

Завислі речовини

2500

БСК п

1800

Хлориди

250

Сульфати

150

ЗМІСТ

Вступ 5

2.2.Визначення нормативних показників забруднення води водойми 15

3.1. Визначення граничнодопустимих концентрацій забруднень у воді водойми 17

3.2. Визначення фактичних концентрацій забруднень у стічних водах, які випускаються до водойми 20

Як правило, при плануванні очищення води, окремі споруди влаштовують у наступній послідовності: споруди механічного очищення → споруди біологічного очищення → споруди доочищення (фізико-хімічного або хімічного). 20

Якщо очищення потребують завислі речовини, то необхідними є споруди механічного очищення стічних вод (решітки, пісковловлювачі, відстійники тощо), які розраховуються і влаштовуються таким чином, щоб в очищеній воді концентрація завислих речовин не перевищувала 15 мг/л, тобто Соч/зав.реч.= 15 мг/л. Однак, навіть якщо за вмістом завислих речовини не має потреби проводити очищення стічних вод (Свип/j<=Cскид/j), але необхідним є влаштування споруд біологічного очищення або доочищення, то споруди механічного очищення все-таки є необхідними, якщо вміст завислих часток у воді перевищує 150 мг/л. Це здійснюється, виходячи з умов роботи споруд біологічного та іншого очищення, які розташовані після апаратів механічного очищення з метою безперебійної їх роботи. 21

3.3. Визначення фактичних концентрацій забруднення у воді водойми після випуску стічних вод 25

4. РОЗРАХУНОК УМОВ СКИДУ СТІЧНИХ ВОД СПІЛЬНИМ ВИПУСКОМ 29

4.1 Визначення граничнодопустимих для випуску до водойми концентрацій забруднень суміші стічних вод. 30

4.2. Визначення граничнодопустимих для скиду у міську каналізаційну мережу концентрацій забруднень стічних вод підприємств та 33

граничнодопустимих для прийому на міські очисні споруд концентрацій забруднень суміші стічних вод спільного випуску. 33

4.3. Визначення концентрацій забруднень стічних вод, які надходять на міські очисні споруди після локального очищення на промислових підприємствах 36

4.4. Визначення фактичних концентрацій забруднень у воді водойми після випуску стічних вод. 37

5.1 Вихідні дані для проектування 44

5.2 Проектування споруд очищення стічних вод 44

5.2.1 Решітки-дробарки РД 400 44

5.2.2 Пісковловлювачі горизонтальні 45

5.2.3 Первинні відстійники 48

5.2.4. Аеротенки 49

5.2.5. Вторинні відстійники 51

5.2.6. Фільтри доочищення 52

5.2.7 Розрахункові витрати осадів стічних вод 53

Висновок 55

Використана література: 56

Вступ

Курсове проектування допомагає систематизувати, розширити і поглибити теоретичні знання студентів, знайомить із новими досягненнями у галузі очищення стічних вод, дає можливість студентам розв’язувати задачі з розрахунку і конструювання очисних споруд, а також набути навичок нормативної, проектної, довідкової та навчальної літератури.

Вода - найважливіша речовина на Землі без якої не може існувати жоден живий організм і не можуть протікати біологічні, хімічні реакції і технологічні процеси. Вода - найцінніший природний ресурс. Вона відіграє виняткову роль у процесах обміну речовин, що становлять основу життя. Величезне значення вода має в промисловому і сільськогосподарському виробництві. Загальновідома необхідність її для побутових потреб людини, всіх рослин і тварин. Для багатьох живих істот вона служить середовищем існування.

Найбільшою мірою якість природних вод змінюється в результаті забруднення їх стічними водами промислових підприємств та комунального господарства, а також від поверхневого стоку з територій населених пунктів, промислових об'єктів, транспортних шляхів та сільськогосподарських угідь. Забруднення води відбувається внаслідок надходження у водойми з стічними водами різних шкідливих домішок неорганічної (кислоти, мінеральні солі тощо) й органічної природи (нафта й нафтопродукти, поверхнево-активні речовини, органічні сполуки, пестициди тощо). Крім того, стічні води, що містять розчинні органічні речовини сприяють зниженню вмісту О2 у воді. Особливої шкоди завдають нафта й нафтопродукти, які утворюють на поверхні води плівку, що перешкоджає газообміну між водою й атмосферою. Осідаючи на дно водойм, органічні речовини замулюють його і затримують або повністю припиняють життєдіяльність мікроорганізмів, що беруть участь у самоочищенні.

Кількість хімічних забруднювачів води постійно зростає і досягає зараз близько 1000 різновидів. Шкідлива дія багатьох з них виявляється в наступних поколіннях живих істот і полягає в появі шкідливих мутацій, генетичних розладах тощо. Крім хімічного відбувається ще і фізичне забруднення води пов’язане із зміною її фізичних властивостей – прозорості, вмісту суспензій та інших нерозчинних домішок, радіоактивних речовин і температури.

Серед біологічних забруднювачів перше місце посідають комунально-побутові стоки, особливо коли вони надходять у водойми без очищення. Проте навіть за наявності очисних споруд деяка кількість вірусів, бактерій тощо все ж не затримується фільтрами й потрапляє у водойми. Промисловими біологічними забруднювачами є підприємства шкірообробної промисловості, м’ясокомбінати, цукрові заводи.

Неочищені або недостатньо очищені стічні води, потрапляючи в природні водойми, мають здатність до самоочищення. Самоочищення відбувається внаслідок розбавлення стічних вод, випадання в осади твердих забруднювачів, хімічних й інші природних процесів, що призводять до видалення з водойми забруднювачів і сприяють поверненню води до її первісного стану. Проте здатність водойм до самоочищення має свої межі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.