Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lections (1).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
1.43 Mб
Скачать

29

Вступ

Мережеві аплікації поділяються на дві групи: клієнтська і серверна. На протязі певного інтервалу часу сервер може обслуговувати багато клієнтів. Взаємодія клієнтських і серверних аплікацій неможлива без мережених протоколів. Наприклад: WEB – клієнти і WEB – сервери встановлюють з’єднання використовуючи протокол ТСР. ТСР використовує протокол ІР, а ІР встановлює з’єднання з тим чи іншим протоколом відповідного канального рівня. Якщо Клієнт і Сервер знаходяться в одній мережі Ethernet, то взаємодія відбувається так:

Не дивлячись, що Клієнт і Сервер встановили з'єднання з використанням протоколу прикладного рівня, транспортного рівня встановлюють з'єднання використовуючи протокол ТСР. Необхідно відмітити, що реальний потік інформації між Користувачем і Сервером йде вниз по стеку протоколів по стороні клієнта, пізніше по мережі і лише потім вверх по стеку протоколів на стороні Сервера. Процеси Клієнта і Сервера є типовими користувацькими процесами в той час як протокол ТСР і протокол IP звичайно є частиною стеку протоколів в середині ядра.

Модель osi і набір протоколів Інтернету (Internet.)

На початку 80-тих років розробили модель – ця модель наз. моделлю взаємодії відкритих систем OSI. Ця модель відіграла значну роль в розвитку мережі. Модель OSI визначає різні рівні взаємодії систем в мережах з комутацією в пакеті , надає їм стандартні імена, показує які функції повинен виконувати кожен рівень. Модель OSI описує тільки системні засоби взаємодії, які реалізовують ОС, системними утилітами, системними апаратними засобами, модель не включає засоби взаємодії аплікацій, кінцевих користувачів. Свої власні протоколи взаємодії, аплікації реалізовують звертанням до системних засобів, тому в даному випадку необхідно розрізняти рівень взаємодії аплікацій і прикладний рівень.

Фізичний рівень – переважно має справу з передачею бітів, визначається середовище передачі по каналам зв’язку (коаксіальний, вита пара, оптоволоконний кабель, цифровий канал зв’язку). На цьому рівні визначають характеристики електричних сигналів, які передають дискретну інформацію (рівні напруги, струми сигналів, стандартні роз’єми , контакти)

Канальний рівень – в глобальних мережах для яких характерна довільна топологія на Канальному рівні вирішуються проблеми надійності зв’язку двох сусідніх вузлів. У локальних мережах з типовою топологією вирішується задача забезпечення надійності любої пари вузлів. Відповідає за формування кадрів, фізичну адресацію, розділення передаючого середовища і контроль помилок.

Мережевий рівень – служить для утворення єдиної транспортної системи, яка об’єднує декілька мереж, при чому ці мережі можуть використовувати в загальному випадку різні типи передачі повідомлень між кінцевими вузлами, які володіють довільною структурою зв’язку. Повідомлення мереженого рівня називають пакетом. При організації доставки „пакетів” на Мережевий рівень використовується поняття „номер мережі”, в цьому випадку адрес отримувача складається з старшої частини номера мережі і молодшої номера вузла цієї мережі, отже всі вузли однієї мережі повинні мати один і той же номер старшого розряду.

На Мереженому рівні визначають 2-ва рівні протоколів:

1 мережеві протоколи, які організовують передачу пакетів через мережу

2 протоколи маршрутизації, за допомогою яких маршрутизатори збирають інформацію про топологію міжмережевих з’єднань.

Транспортний рівень – забезпечує аплікаціям або верхнім рівням стеку , прикладному або сеансовому, передачу даних з потрібних для них стеками надійності. Модель OSI визначає 5-ть класів сервісу, які відрізняються терміновістю, можливістю відновлення перерваного зв’язку, здатністю виявлення та виправлення помилок передачі.

Сеансовий рівень – забезпечує взаємодію, фіксує яка з сторін є активною, забезпечує керування взаємодією, забезпечує засоби синхронізації.

Рівень відображення – має справу з формами представлення інформації, яка передається по мережі не змінюючи її змісту.

Рівень Аплікації – набір різних протоколів за допомогою яких користувач мережі отримує доступ до різних ресурсів (файли, гіпертекстові зсилки,...)

Отже два нижніх рівня моделі OSI відповідають апаратному забезпеченню драйверів пристроїв і мережі які підтримуються системою.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]