Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
(3-й курс) Книги по Укр мове / З.Мацюк, Н.Станкевич..rtf
Скачиваний:
1544
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
5.09 Mб
Скачать

Акт проголошення незалежності україни

Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв 'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня Ў991 року, - продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні,

виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами,

- здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Вер­ховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто

ПРОГОЛОШУЄ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ та створення самостійної української дер­жави - УКРАЇНИ.

Територія України є неподільною і недоторканною. Віднині на території України мають чинність виключно Конститу­ція і закони України.

Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

24 серпня 1991 року

Дипломатичний - використовують у сфері міждержавних офіцій­но-ділових стосунків у галузі політики, економіки, культури між орга­нізаціями, міждержавними структурами та окремими громадянами. Реалізується в міжнародних угодах, конвенціях, комюніке (повідом­лення), нотах (звернення), протоколах, меморандумах (дипломатич­ний лист), заявах, ультиматумах тощо.

Зразок дипломатичного підстилю:

ЗАЯВА МЗС УКРАЇНИ

Україна підтверджує відданість курсу на європейську інтеграцію, невід 'ємною складовою якого є подальший розвиток і удосконалення демократичних інститутів, приведення їх у відповідність із загаль­ноєвропейськими нормами і стандартами.

В Україні із задоволенням відзначили відповідні заяви Голови Коміте­ту Міністрів Ради Європи та ЄС, а також висновок Венеціанської комісії, в яких дана позитивна оцінка рішенню Конституційного Суду України.

Дисонансом на цьому фоні пролунало обговорення на Парламент­ській Асамблеї РЄ питання про інституційні реформи в Україні.

Дискусія фактично звелася до обговорення проекту так званої „ре­комендації", який раніше був підготовлений моніторинговим Комі­тетом ПАРЄ.

МЗС України вважає, що ухвалений за результатами обговорення документ не відображає реальної ситуації в Україні.

Україна не вважає зазначені дії ПАРЄ щодо повноправного члена організації конструктивними.

Незважаючи на ухвалення так званої „рекомендації" ПАРЄ, Укра­їна як повноправний член Ради Європи і надапі плідно співпрацювати­ме з усіма її органами з метою подальшого утвердження демократії та прав людини як в нашій державі, так і в Європі в цілому.

Адміністративно-канцелярський - використовують у професійно-виробничій сфері, правових відносинах, діловодстві. Він обслуговує та регламентує офіційні відносини між підприємствами, структурни­ми підрозділами, службові відносини між приватною особою та орга­нізацією, установою, закладом, приватні стосунки між окремими гро­мадянами. Реалізується в наказах, розпорядженнях, довідках, заявах, автобіографії, характеристиках, службових листах, оголошеннях тощо.

Зразок адміністративно-канцелярського підстилю:

Акціонерний поштово-пенсійний банк „аваль"

пропонує новий вид банківських послуг —

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.