Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Теорія стресу.doc
Скачиваний:
63
Добавлен:
11.02.2016
Размер:
254.46 Кб
Скачать

Інформаційний стрес

Технічний прогрес в промисловості, енергетиці, військовій справі, на транспорті супроводжується безперервним підвищенням ролі людини в до­сягненні високої ефективності праці та якості діяльності, вимагаючи безпеки праці. Комплексна автоматизація систем управління, застосування обчислю­вальної техніки, застосування інформаційних моделей колективного та інди­відуального користування, інтенсифікація праці докорінним чином змінюютьїї характер. Спрощуються суворо алгоритмізовані функції спеціаліста, але збільшується кількість можливих проблемних ситуацій і підвищується темп праці, при цьому зростає роль професійної та особистісної значимості та від-повідальності за її результати та наслідки.

Діяльність сучасної людини, вплив на неї потоку інформації через засоби масової інформації, взаємодія з системами управління технікою, пов"язаніЗ періодичним, іноді тривалим впливом (або його очікуванням) екстремальних значень професійних, соціальних, екологічних фокторів, яке супровод-жується негативними емоціями, перенапругою фізичних, та. психічних функ-цій, деструкцією деяких параметрів діяльності. Найбільш характерним пси-хічним станом що розвивається під впливом вказаних факторів є психологічний стрес.

У вітчизняній та зарубіжній літературі поширене висвітлення питань впливу інформаційних факторів на діяльність людини і його стан (Бодров, А.І.Галактіонов, Н.Д.Завалова, Б.Ф.Ломов).

Будь-який різновид психологічного стресу (особистісного, міжособис-тісного, сімейного, професійного) є в своїй основі інформаційним. Джерелом його розвитку є зовнішні повідомлення, інформація про поточні і припущені несприятливі події, їх загрозі або "внутрішня" інформація в формі минулих уявлень, відомості про травмуючи психіку події, ситуації і їх наслідки. Ці реакції, як правило, пов'язані з продукуванням негативних емоцій, розвитку почуття тривоги на протязі існування конфліктної ситуації до її вирішення. Інформація про несприятливі умови є'пусковим моментом, визначаючим загрозу та викликаючим психічну напруженість.

В системах управління інформаційні процеси є основним змістом про­фесійної діяльності, а виникаючі в ході рішення трудових задач проблемні ситуації, відмови техніки, критичні режими, помилкові дії та інші порушення, розвиваються на фоні впливу об'єктивно і суб'активно надзвичайно значучої сигнальної інформації або її порушення. В цих умовах інформація є не тільки джерелом відомостей про загрозливі події, а й засобом регуляції процесу порушень, виходу із критичної ситуації і тим самим подолання почуття тривоги за її несприятливі наслідки.

Помилкові дії (несвоєчасності, неточності) можуть самі бути причиною посилення проблемності та негативних ефектів стресогенної ситуації.

Роль переживань, негативних емоцій, актуалізація психічних образів розвитку проблемних ситуацій та їх наслідків, у цих умовах достатньо велика, а динамічність Р і оперативність протікання критичних - подій, необхідність напруженої діяльності (по темпу, об"єму, різноманітності дій), наявність інформаційних перевантажень, вимагаючи значних інтелектуальних зусиль виявляють найбільш специфічні риси цього виду стресу.

Дані багаточисельних досліджень показують, що в умовах впливу на суб"єкта діяльності екстремальних значень інформаційних факторів у нього відзначаються зміни біохімічних реакцій, ряд фізіологічних функцій та деякі психофізіологічні показники, характерні для ефектів впливу фізико-хімічних стресорів, що являють собою неспецифічну адаптаційну реакцію організму. При впливі різноманітних екстремальних факторів в системі прийому і перетворення інформації спостерігається зниження об'єму оперативної пам"яті, звуження об"єму сприймання і уваги, зміни в оперативному мисленні, які в силу компенсаторних процесів не завжди призводять до порушення діяльності. Ці зміни носять, як правило, неспецифічний характер і відбуваються на фоні збільшення напруги активаційних компонентів, що реалізують енергетичне забезпечення інформаційних процесів, які забезпечують обмеження кількості опрацьованих одиниць інформації на фоні підвищення енергетичних ресурсів.

Таким чином, інформаційний стрес можна визначити як стан підвище­ної психічної напруги з явищами функціональної вегетосоматичної та психічної дезінтеграції, емоційними переживаннями та порушеннями працездатності в результаті несприятливої взаємодії людини з перенасиченим інформацією середовищем.

Причинами інформаційного стресу можуть бути: дефіцит інформації, часу, високий темп пред'явлення інформації відмова системи, спотворення інформації та інші.

Екстремальні фактори інформаційної природи не повинні розглядатися поза зв'язком між собою. Також, крім перелічених факторів, формуючих стресогенний характер, в якості причин розвитку інформаційного стресу можуть бути індивідуальні особливості суб"єкта.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.