Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
PLANI_PRAKTIChNIKh_ZANYaT_ZCh_NOV_KPK_2014.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
793.09 Кб
Скачать

Заняття 2.

 1. Поняття, види джерел кримінального процесуального|кримінально-процесуального| права.

 2. Конституційні норми, що регламентують відносини у сфері кримінального|карного| судочинства. Умови прямого застосування|вживання| конституційних норм у кримінальному провадженні.

 3. Кримінальний процесуальний кодекс як джерело кримінального процесуального права. Інші закони як джерела кримінального процесуального права.

 4. Загальновизнані|загальнопризнані| принципи і норми міжнародного права в сфері забезпечення прав людини і основних свобод, їх відображення|відображення,відбиття| в кримінальному процесуальному|кримінально-процесуальному| праві України.

 5. Міжнародні договори України як джерело кримінального процесуального права.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:

 • Про застосування|вживання| Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова |постанПленуму Верховного Суду України № 9 від 1.11.1996 р.

 • Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р.

 • Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 р.

 • Висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України об надання висновку про відповідність Конституції України Римського Статуту Міжнародного кримінального суду (справа про Римський Статут) від 11.07.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. - № 28.

 • Закон України “Про визнання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини” від 23.02.2006 р.

 • Закон України “Про міжнародні договори України” від 29.06.2004 р.

 • Дроздов О.М. Джерела кримінально-процесуального права України. – Харків, 2008.

 • Савицкий В.М. Язык процессуального закона. – М., 1987.

 • Симонович Д.В. Міжнародні стандарти з прав людини у сфері кримінального судочинства: зміст та класифікація    // Право і суспільство.  2010.  № 2.

 • Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. – М., 1968.

 • Філатов В.М., Солодкий С.А. Застосування норм міжнародних договорів і рішень Європейського суду з прав людини у кримінальному судочинстві // Вісник Верховного Суду України. – 2004. - № 7.

 • Элькинд П.С. Толкование и применение норм уголовно-процессуального права. – М., 1967.

 • Юхно О.О. Теоретичні та прикладні аспекти застування нового Кримінального процесуального кодексу України у кримінальному судочинстві // Митна справа. – 2012. - №4 (82). – Ч.2. – Кн. 2. - Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ms/2012_4_2_2/320.pdf

Заняття 3.

 1. Підзаконні нормативно-правові акти, які містять|утримують| норми кримінального процесуального|кримінально-процесуального| права.

 2. Правові звичаї в кримінальному|карному| провадженні.

 3. Судові прецеденти у кримінальному провадженні.

 4. Рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| і висновки|укладення,ув'язнення| Конституційного Суду України з питань кримінального|карного| процесу, їх юридична природа.

 5. |провідні|Постанови|постанови| Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, їх значення для вдосконалення кримінально-процесуальної|кримінально-процесуальної| діяльності.

 6. Рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| Європейського суду з прав людини, що стосуються питань кримінального|карного| процесу, їх вплив на практику судів і правоохоронних органів України.

 7. Дія кримінального процесуального|кримінально-процесуального| законодавства в часі, в просторі і за колом осіб.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:

 • Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р.

 • Про застосування|вживання| Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова |постанПленуму Верховного Суду України № 9 від 1.11.1996 р.

 • Закон України “Про визнання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини” від 23.02.2006 р.

 • Дроздов О.М. Джерела кримінально-процесуального права України. – Харків, 2008.

 • Капліна О. Проблеми правозастосовного тлумачення норм кримінально-процесуального права з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини // Вісник Академії правових наук України.  2007.  № 2.

 • Капліна О.В. Проблема формування прецедентного правосуддя в кримінальному процесі України // Правове життя сучасної України : Матер. міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (20-21 травня 2011 р., м. Одеса) . 2011.  Т. 2 . 2011 .

 • Кухнюк Д.В. Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального права України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Д.В. Кухнюк; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2008.

 • Макбрайд Джеремі Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. – К.: «К.І.С.», 2010. // http://nsj.gov.ua/files/documents/ECHR%20and%20Criminal%20procedure%20Mc%20Bride%20ukr.pdf

 • Малярчук Н.В. Правова природа і кримінально-процесуальне значення рішень Конституційного Суду України//Сучасні питання економіки і права. – 2010. - Випуск 1. // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Spep/2010_1/Malyarchuk.pdf

 • Ковтуцький М. Роз'яснення пленумів Верховного та Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ як джерело кримінально-процесуального права / Михайло Ковтуцький, Максим Ковтуцький // Вісник прокуратури.  2011.  № 5.

 • Нор Н. СУДОВА ПРАКТИКА В МЕХАНІЗМІ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ФОРМИ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2008. – Вип. 47. // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/VLNU/Yurid/2008_47/257crp47.pdf

 • Селина Е.В. Правовой обычай в уголовном процессе // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю з дня народження професора М.В. Салтевського (м. Одеса, 2 листопада 2012 року). – Одеса: Фенікс 2012.

 • Тихий В. Правотлумачення Конституційним Судом України та правова| природа його| рішень // Вісник Конституційного Суду України. - 2001. - №1.

 • Толочко О. Роль рішень Європейського суду з прав людини в механізмі кримінального процесуального регулювання // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. - №3 (27).

Завдання до Теми 2:

12. До міліції звернулися батьки неповнолітньої Ганни Р. з заявою про вчинення щодо дочки розбійного нападу та замаху на згвалтування 17-річним Богданом К. за таких обставин. Группа школярів старших класів перебувала в м. Санкт-Петербурзі як туристи. Напередодні від'їзду до України Богдан К. вживав спиртні напої і в нетверезому стані побив Ганну, намагався її зґвалтувати, а потім забрав у неї гроші, фотоапарат і ще деякі речі. Ганна чинила опір, почувши її крик, до кімнати, де відбувалися ці події, увійшла вчителька і припинила неправомірні дії Богдана. Оскільки вранці група поверталась до України, до правоохоронних органів Санкт-Петербурга вирішили не звертатись.

Чи можливе кримінальне провадження на підставі зазначеної заяви? Якщо таке провадження повинно здійснюватись, то яке кримінальне процесуальне законодавство необхідно застосовувати? Чи можливо буде провести допит як свідків осіб, що мешкають в Санкт-Петербурзі і яким відомі деякі обставини події?

13. Гр. Самойленко повертався додому о першій годині ночі в нетверезому стані, маючи при собі велику суму грошей. Біля будинку, в якому він мешкав, на нього напали двоє грабіжників, намагаючись вирвати з рук портфель з документами та грошима. Самойленко чинив опір, кликав на допомогу и помітив, що його сусід, Кравчук, вийшов на балкон і став кричати, що він викличе міліцію. Грабіжникам вдалося вирвати портфель і втекти. Самойленко звернувся до Кравчука з проханням піди з ним до міліції, де він мав намір подати заяву про вчинений щодо нього злочин.

Коли, в зв’язку з чим виникають кримінально-процесуальні правовідносини?

Чи виникли кримінально-процесуальні правовідносини в даному випадку?

14. Проаналізуйте зміст ст.ст. 75 та 76 а також 409 та 412 КПК, знайдіть кримінально-процесуальну норму та визначте її частини.

15. В порту м. Одеси перебувало морське торгівельне судно під прапором Франції, приписане до Марселю. Двоє моряків з цього судна, які були громадянами Алжиру, перебуваючи на території Одеського порту, вчинили між собою бійку, і один заподіяв іншому тяжкі тілесні ушкодження.

Правоохоронні органи якої держави уповноважені на здійснення кримінального провадження щодо цього злочину?

Варіант: Зазначені злочинні дії було вчинено на борту французького судна. Правоохоронні органи якої держави в цьому випадку можуть здійснити кримінальне провадження?

До яких джерел кримінального процесуального права необхідно звернутися, вирішуючи дані запитання?

16. Суд першої інстанції в судовому засіданні розглядає кримінальне провадження щодо Стасова, який обвинувачується в порушенні правил безпеки дорожнього руху з заподіянням потерпілому тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 мст. 286 КК). Був проведений допит обвинуваченого, а потім йому задавали запитання прокурор, представник потерпілого, та захисник. Обвинувачений відповів на запитання прокурора та захисника, а на запитання представника потерпілого відповісти відмовився.

Чи виникли кримінально-процесуальні відносини між обвинуваченим та суб’єктами, що задавали запитання?

17. Слідчий суддя розглядає клопотання слідчого (погоджене з прокурором) про відсторонення від посади підозрюваного Марчука, якому було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 364 КК (зловживання владою або службовим становищем). Підозрюваний заявив відвід слідчому судді на тій підставі, що між ними склалися неприязні стосунки. Марчук стверджує, що його син та син судді навчаються в одному класі школи, син судді скаржився вчителям на те, що син Марчука його ображає, неодноразово погрожував його побити. Батьки дітей були викликані до школи, де між ними виникла суперечка. Марчук вважає, що слідчий суддя не буде неупередженим, розглядаючи клопотання. Свою вину Марчук заперечує і вважає, що немає підстав для відсторонення його від посади.

Прокурор зауважив, що ст.ст. 156 та 157 КПК, які регулюють порядок розгляду клопотання про відсторонення від посади, не передбачають можливості заявлення та вирішення заяви про відвід судді.

Чи підлягає розгляду заява про відвід?

18. Місцевий суд розглядав кримінальну справу по обвинуваченню Морозова по ч.1 ст. 115 КК (умисне вбивство). Суд дійшов висновку, що під час досудового слідства мало місце істотне порушення кримінально-процесуального законодавства, крім того, не було перевірено версію підсудного про вчинення убивства іншою особою. 8 листопада 2012 року суд за клопотанням захисника своєю ухвалою направив справу на додаткове розслідування, керуючись ст. 281 КПК 1960 року. Справа надійшла до слідчого міліції після введення в дію КПК 2012, в якому відсутній інститут повернення справи на додаткове розслідування.

Чи підлягає виконанню ухвала суду про додаткове розслідування? Нормами якого КПК повинен керуватися слідчий?

Варіант: На постанову суду про направлення справи на додаткове розслідування прокурор подав апеляційну скаргу. Справа зі скаргою прокурора надійшла до Апеляційного суду після введення в дію КПК 2012 року. Чи підлягає розгляду скарга, нормами якого КПК повинен керуватися Апеляційний суд?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.