Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
угол.процесс (методичка).doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
196.61 Кб
Скачать

Тема 6. Докази і доказування в кримінальному|карному| провадженні Заняття 1.

 1. Теорія доказів |карному|як розділ науки кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| права. Предмет теорії доказів. Доказове право, поняття, значення доказового права у вирішені завдань кримінального|карного| судочинства.

 2. Теорія пізнання та особливості пізнання в кримінальному|карному| судочинстві.

 3. Ціль (мета)|ціль| доказування в кримінальному|карному| процесі. Питання про істину як ціль|ціль| доказування, характер|вдачу| та зміст|вміст,утримання| істини в науці кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| права.

 4. Предмет доказування у кримінальному провадженні. Структура предмету доказування.

 5. Зміст|вміст,утримання| обставин, що становлять кінцеву мету доказування. Поняття проміжних (доказових) фактів і допоміжних фактів.

 6. Обставини, що підлягають встановленню в окремих стадіях кримінального|карного| процесу і за окремими категоріями кримінально-процесуальних проваджень.

Іі семестр Заняття 2.

 1. Локальний предмет доказування, його значення для прийняття|прийняття,приймання| проміжних процесуальних рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|.

 2. Поняття доказів в кримінальному|карному| процесі.

 3. Властивості доказів.

 4. Поняття належності |доказів.

 5. Допустимість доказів, критерії допустимості.

 6. Поняття, значення класифікації доказів. Особисті|особові| і речові докази. Первинні і похідні докази. Обвинувальні|обвинувальні| і виправдувальні докази. Прямі і непрямі докази. Особливості доказування за допомогою непрямих доказів.

Заняття 3.

 1. Поняття процесу доказування, елементи процесу доказування.

 2. Способи збирання і перевірки доказів.

 3. Застосування|вживання| науково-технічних засобів|коштів| при збиранні і перевірці доказів.

 4. Використання даних, одержаних|отриманих| оперативним шляхом|колією,дорогою|, в доказуванні.

 5. Використання в кримінальній справі відомостей, одержаних|отриманих| в інших державах при здійсненні міжнародного співробітництва.

 6. Поняття, значення оцінки доказів. Поняття внутрішнього переконання як методу і результату оцінки доказів.

 7. Межі доказування і фактичний обсяг|обсяг| зібраних доказів. Достатність доказів для прийняття|прийняття,приймання| і обґрунтування окремих процесуальних рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|.

Заняття 4.

 1. Суб'єкти процесу доказування, їх класифікація.

 2. Обов'язок доказування, його зміст|вміст,утримання|. Суб'єкти, на яких покладений обов'язок доказування і наслідки|результату| невиконання цього обов'язку.

 3. Презумпція невинуватості, її роль в доказуванні. Ст. 17

 4. Участь в доказуванні обвинуваченого, підозрюваного, захисника, а також потерпілого, цивільного|громадянського| позивача і відповідача та їх представників.

 5. Інші суб'єкти процесу доказування і їх роль в доказуванні.

Заняття 5.

 1. Поняття джерел доказів (видів доказів).

 2. Показання |показники,показання| свідка|очевидця| як джерело доказів, їх предмет і значення. Чинники|фактори|, що впливають на достовірність показань|показників,показань| свідків|очевидців|. Збирання|здобуття|, перевірка і оцінка показань|показників,показань| свідків|очевидців|. З’ясування достовірності показань свідка. Ст. 96

 3. Показання|показники,показання| потерпілого, їх предмет, значення. Збирання, перевірка і оцінка показань|показників,показань| потерпілого.

 4. Показання|показники,показання| підозрюваного, обвинуваченого їх предмет, види, значення. Особливості оцінки.

 5. Показання експерта, їх предмет, доказове значення. Особливості оцінки.

 6. Показання з чужих слів. Ст. 97

 7. Речові докази, поняття, види, порядок|лад| залучення до справи|речі|, особливості оцінки. Ст. 98, 100....сторінка 210

 8. Документи як джерела доказів. Збирання, перевірка і оцінка документів. Відмінність|відзнака| документа - самостійного джерела доказів від документа - речового доказу. Види документів як джерел доказів. Ст. 99, 100...сторінка 216

 9. Висновок експерта як джерело доказів. Підстави для проведення експертизи. Обов'язкове проведення експертизи. Види експертиз. Особи, яким може бути доручено проведення експертизи. Перевірка і оцінка висновку|укладення,ув'язнення| експерта. Ст. 101, 102...сторінка 220

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.