Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3курс_инженерная геодезия.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
644.61 Кб
Скачать

Обчисліть похибку підрахунку об’ємів земляних робіт за формулою:

.................................................· 100% = ……….≤ 5 %

Лабораторна робота № 4 зарахована .....................................................

Дата: „........” ..........2013 р.

V. Лабораторна робота № 5. ПРОЕКТУВАННЯ ПОХИЛОЇ ПЛОЩИНИ

1. Обчисліть проектну позначку центра ваги (т. С3) площини і запишіть її в табл.6 червоним кольором

:

=(∑Н + 2 · ∑Н + 4 · ∑Н) : (4 · n) =...............................................................................=..........................м.

2. Обчисліть проектні ухили вздовж умовних осей х0 (А1-А5) і у0 (А5-Е5) за формулами:

...................................; .......................................

3. Обчисліть проектні перевищення між суміжними вершинами кв-тів по осях х0 і у0:

................................................................м; ............................................м.

де d - сторона квадрата, d= 250 м.

4 Обчисліть проектні висоти всіх вершин квадратів, послідовно додаючи до проектної позначки вершини С3 (див. п.1) перевищення hХо і hYо з урахуванням їх знаків і запи-шіть їх червоним кольором у табл.6 проти відповідних вершин. 5. Користуючись табл.6, обчисліть робочі позначки вершин квадратів за формулою:

h = Hпр – Нф

і запишіть їх червоним кольором біля відповідних вершин на картограмі (рис.4) і в табл. 6.

Таблиця 6

Проектні, фактичні та робочі позначки при проектуванні похилої площини

№№

вер

шин

Позначки, м

№№

вер

шин

Позначки, м

проектні

НПР

фактичні

НФ

робочі

h

проектні НПР

фактичні НФ

робочі

h

А1

С4

А2

С5

А3

D1

А4

D2

А5

D3

В1

D4

В2

D5

В3

E1

В4

E2

В5

E3

С1

E4

С2

E5

С3

6. Обчисліть (за відомою формулою, див. ЛР № 4, п. 3) і позначте на сторонах квадратів (рис. 4) відстані від вершин квадратів до точок нульових робіт. Шляхом з’єднання то-чок нульових робіт прямими лініями, отримайте межу між виїмкою та насипом.

А

B

C

D

Е

1

2

3

4

5

1:10 000 Рис.4 Картограма земляних робіт при проектуванні похилої площини .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]