Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод указания ИНФОРМ Общ курс Стационар укр.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
2.89 Mб
Скачать

3.7. Приклад виконання задачі 2б

Завдання: відповідно до умови задачі розробити алгоритм розгалуженої структури і скласти програму обчислення функції.

Умова: , якщо 1 <x < 2

y = , якщоx ≥ 2

, якщо x ≤ 1

Розв'язання: приймемо позначення: Y → Y, x → X, a → A, b → B

При розв'язанні необхідно передбачити три можливі варіанти обчислення функції Y по одній із трьох формул залежно від умов.

Блок – схема

+ -

-

+

Програма

REM алгоритм розгалуженої структури ‘оператор - коментар

INPUT “ A, B, X”; A, B, X ‘введення данных

IF X > 1 AND X < 2 THEN ‘оператор умовного переходу

Y = (A+ X^2) ^ (1 / 3) ‘оператори присвоювання

ELSE IF X > = 2 THEN ‘оператор умовного переходу

Y = LOG (0.5 + X) ‘оператори присвоювання

ELSE

Y = SIN (ABS(X)) + B ‘оператори присвоювання

END IF ‘завершення оператора умовного переходу

END IF ‘завершення оператора умовного переходу

PRINT “Y =”; Y ‘виведення

END ‘ кінець програми

Результат виконання програми:

1-й варіант A, B, X? 2, 3, 1.5 _

Y = 1.61977

2-й варіант A, B, X? 2, 3, 4 _

Y = 1.504077

3-й варіант A, B, X? 2, 3, -1 _

Y = 3.017452

3.8. Приклад виконання задачі 3 а

Завдання: Розробити алгоритм циклічної структури и скласти програму табулювання функції.

Умова: , де,

Розв'язання: приймемо позначення: yk → yk, xk → xk, Δ → DL, k → К

В основі розв'язання лежить простий цикл, при реалізації якого заздалегідь відоме число циклічних дій (повторень). Розв'язання можна здійснити за допомогою операторів WHILE – WEND, DO – LOOP, FOR – NEXT.

Блок – схеми

1. Цикл ''Поки'' 2. Цикл '' До'' 3. Цикл ''з лічильником''

+

-

+

Зауваження:

в алгоритмах № 1 і 2 необхідно до початку циклічних дій виконати початкові присвоювання – дії, що забезпечують виконання першого кроку циклу (у даному прикладі – це початкове значення параметра циклу k = 2).

Програми

REM алгоритм циклічної структури ''Поки'' ‘оператор - коментар

INPUT “ DL”; DL ‘введення даних

K= 2 ‘оператор присвоювання

WHILE K < = 10 ‘оператор початку циклу

XK =0.2+DL * K : YK = SIN(ABS(1- XK))^3 ‘оператор присвоювання

PRINT “Y''; K;” =”; YK ‘виведення

K= K+2 ‘оператор присвоювання

WEND ‘завершення циклу

END ‘ кінець програми

REM алгоритм циклічної структури '' До'' ‘оператор - коментар

INPUT “ DL”; DL ‘введення даних

K= 2 ‘оператори присвоювання

DO ‘оператор початку циклу

XK =0.2+DL * K : YK = SIN(ABS(1- XK))^3 ‘оператори присвоювання

PRINT “Y''; K;” =”; YK ‘виведення

K= K+2 ‘оператори присвоювання

LOOP UNTIL K > 10 ‘завершення циклу

END ‘ кінець програми

REM алгоритм цикл. структури ''З лічильником'' ‘оператор-коментар

INPUT “ DL”; DL ‘введення даних

FOR K = 2 TO 10 STEP 2 ‘оператор початку циклу

XK =0.2+DL * K: YK = SIN(ABS(1- XK))^3 ‘оператори присвоювання

PRINT “Y''; K;” =”; YK ‘виведення

NEXT K ‘завершення циклу

END ‘ кінець програм и

Результат виконання програм:

DL? 0.3 _

Y2 = 7.841378E-03

Y4 = 5.905402E-03

Y6 = .5958232

Y8 = .9987214

Y10 = .5284869

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.