Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
защита интернатуры / Я / Современные методы контрацепции.docx
Скачиваний:
13
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
36.4 Кб
Скачать

Бар'ерні методи контрацепії

Принцип бар'ерних методiв контрацепції заснований на запобiганнi потраплянню сперми у порожнину матки i далi в матковi труби i черевну порожнину

Чоловічий кондом - Ефективтсть латексних чоловічих кондомів становить 85-90 % i збільшується при чіткому дотриманні правил використання, недопущеннi витiкання сперми перед застосуванням кондома, застосуванні кондомiв зi спермiцидами або при сумісному викорисаннi кондомiв i спермiцидiв.

Переваги i недолши. Кондом реально захищае вiд ЗПСШ, у тому вiд ВІЛ-інфекцій. Недолiками є можливiсть пiдвищеної чутливосп до латексу, любрикантiв або сперміцидв, що входять до складу кондома; необхідність переривання статевого акту i можливе зменшення чутливостi.

Жіночий кондом - Жіночий кондом вироблений з полiуретану i має 2 еластичних кільця з обох бокiв. Одне кільце вводиться глибоко в пiхву, а друге розмiщується близько входу в піхву.

Ефективність жіночих кондомiв є дещо меншою, ніж чоловiчих, i частота невдач становить 15-20 %.

Переваги i недоліки. Жiночий кондом також захищае від ЗПСШ; контроль за використанням виконується жiнками. Недоліками є його велика вартiсть i великі розмiри, необхiднiсть застосування безпосередньо перед статевим актом. Прийнятливість цього методу контрацепції є високою у чоловіків (75-80 %), ніж у жінок (65-70 %).

Вагинальна діафрагма - Вагiнальна дiафрагма — округлий пристрiй з гуми або латексу, оточений еластичним кільцем, який вводиться в пiхву безпосередньо перед статевим актом i вкриває шийку матки. Дiафрагма i спермiциди повиннi бути введет в піхву безпосередньо перед статевим актом i залишитися там протягом 6-8 год після статевого акту. Якщо інший статевий акт відбувається про­тягом 6-8 год після першого статевого акту, у піхву додатково вводяться сперміциди без видалення дiафрагми.

Ефективність. Хоча теоретична ефек­тивність цього методу контрацепцій дорівнює 94 %, реальна не перевищуе 80-85 %.

Переваги i недолжи. Побiчним ефектом використання дiафрагми може бути подразнення сечового мiхура, цистит, колонiзацiя мiкроорганiзмiв, у тому числi золотистого стафілокока, що може призвести до розвитку синдрому токсичного шоку. Жінки мо­жуть мати пiдвищену чутливість до латек­су, гуми або спермiцидiв. Дiафрагма повин­на бути підібрана i введена лiкарем i замінюється кожнi 5 років або при збiльшеннi чи зменшенш маси тiла > 5 кг. Жінки з тазовими пролапсами не можуть використовувати цей метод контрацепції.

Цервікальні ковпачки - Цервiкальнi ковпачки — маленькі, м'якi гумовi чашечки, які надягаються безпосередньо на шийку матки для запобігання потраплянню сперми у порожнину мат­ки. Ковпачки підбираються лiкарем i застосовуються разом зi сперміцидним гелем.

Ефективтсть використання цервiкальних ковпачків подiбна до вагiнальних дiафрагм — 80-85 %.

Переваги i недоліки. Ковпачок може залишатися на шийцi матки протягом 12 днiв. Але більшість жiнок скаржаться на збільшення вагiнальних видiлень пiсля пер­шого дня, незручносп при введеннi та виведеннi ковпачкiв. Основною причиною невдач е порушення локалiзацiі ковпачкiв.

Сперміциди - Спермiциди можуть бути представлен в рiзних формах — креми, гелі- супозиторії, контрацептивнi плiвки. Найбільш широко застосовуваними сперміцидами е ноноксинол-9 i октоксинол-9. Ці агенти розривають клiтиннi мембрани сперматозоїдв i також дiють як мехашчний бар'ер перед цервiкальним каналом. Спермі циди повиннi бути введенi у шхву щонайменше за 30 хв перед статевим актом, для можливостi диспергуватись у піхві. Спермiциди можуть використовуватись як окремий метод контрацепції. Але іх ефективнiсть значно збільшуеться при поєднаному застосуваннi з кондомами, цервікальними ковпачками, дiафрагмами та iншими контрацептивними методами.

Ефективтсть спермiцидiв при використаннi разом з кондомом може досягати 97 %, але при окремому застосуванн — лише 75-80 %.

Переваги i недолши. Перевагами є варiабельнiсть форм i дешевизна методу, здатність ноноксинолу-9 зменшувати ризик ураження ЗПСШ, у тому числі передачi ВіЛ-шфекцй. Недолiками е можливість побiчних ефектiв (подразнення пiхви i зовнiшнiх статевих органiв), вiдносно висока частота невдач при окремому застосуванні.

Внутршньоматкова контрацепщя (спіраль) - Внутрiшньоматкова спiраль (ВМС) — пластиковий пристрій, який часто мае металевий компонент (мідь, срiбло та iн.) i вводиться в порожнину матки за допомогою спеціальної канюлi — провідника. Ця спiраль має «вусики», якi допомагають здiйснювати контроль за її локалiзацiєю (можливiсть експульсй або мiграцiї) i полегшують видалення ВМС. В сучасній практиці найбільш поширеними є 3 типи ВМС:

  1. ВМС з міддю (Мультилоуд, Соррег-Т);

  2. ВМС з прогестероном;

  3. ВМС з левоноргестрелом (внутрiшньоматкова система «Мiрена»).

Ефективтність ВМС є дуже високою. Частота невдач становить 0,1-2 % i є найменшою (0,1 %) при використанні «Мiрени». Але протягом першого року використання частота невдач може бути дещо більшою — до 3 %, що пов'язують iз недiагностованими диспозиціями ВМС.

Переваги i недолши. Побiчнi ефекти е рiдкiсними, але можуть бути небезпечними i спричинювати біль, кровотечу, вагiтнiсть, перфорацію i тазову інфекцію. Жiнки, що використовують ВМС, мають більший ризик запальних захворювань органів таза, пов'язаних iз контамiнацiєю едометрiальноії порожнини при введеннi ВМС. Перед введенням ВМС обов'яз-ковим є скринінг на ЗПСШ, особливо гонорею i хламідії. Сучаснi прогестинвмiщуючi ВМС можуть навіть знижувати ризик висхідної інфекції завдяки згущенню цервікального слизу.

Частота спонтанних абортів на фонi ВМС досягае 40-50 % випадків. При настанн вагiтностi на фонi ВМС, останню слід видалити шляхом шжно! тракцп за вусики. Вико­ристання ВМС не пов'язане зi збiльшенням ризику природжених аномалій розвитку.

Гормональні контрацептиви

Комбіновані оральш контрацептиви

Принцип дії. Комбiнованi оральні контрацептиви (КОК) створюють стан «псевдовагiтностi», впливаючи на пульсацiйний викид фолікулостимулюючого (ФСГ) та лютеїнiзуючого гормону внаслідок свого естрогенного i гестагенного ефекту.

Естрогенний ефект полягае у блокадi овуляцп шляхом супресп ФСГ i ЛГ.

Гестагенний ефект включае такі зміни:

1) пригнічення овуляції шляхом супресії ЛГ;

  1. згущення цервікального слизу, отже, вплив на транспорт сперматозоїдів

  2. збільшення децидуалiзацiї ендометрiя та кiлькостi атрофiчних залоз, що погiршує умови для iмплантацiі;

  3. порушення рухливостi матки i маткових труб

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.