Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Жерносек С.В. КР ТСОО.docx
Скачиваний:
50
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
3.6 Mб
Скачать

7

Міністерство освіти та науки, молоді і спорту україни

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ'ЯЗКУ ІМ. О.С. ПОПОВА

Кафедра інформаційної безпеки та передачі даних

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни:

«Технічні засоби охорони об’єктів»

на тему: «Впровадження технічних засобів охорони на прикладі комерційного підприємства»

Виконав:

Студент групи ІБ-4.02

Жерносек С.В..

Перевірила:

Кондратьєва Н.В.

Одеса 2014

ЗМІСТ

С.

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ВІДНОСНО ОБ’ЄКТА ЗАХИСТУ……....

5

  1. Розробка організаційно-штатної структури підприємства. . ……...

5

1.2 Розробка плану приміщень з указанням автоматизованих робочих місць………………………………………………………. . . . . . . . . . . .. . . .

6

1.3 Визначення комерційної таємниці підприємства . . . . . . . . . . . .. . .

7

2 МОДЕЛЮВАННЯ ОБ'ЄКТА ЗАХИСТУ . . …… . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

  1. Структурна модель об'єкта захисту….. . . . . . ……………………..

11

  1. Просторова модель об'єкта захисту………………………. . . . . . .

15

2.3 Моделювання загроз безпеці інформації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

3 ОХОРОННО-ПОЖЕЖНА СИГНАЛІЗАЦІЯ. ………….. . . . . . . . . . . .

21

3.1 Порівняльна характеристика охоронно-пожежних систем. . . . .

22

3.2 Короткий опис системи охоронно-пожежної сигналізації . . . . . . . .

22

3.3 Структурна схема системи охоронно-пожежної сигналізації. . . . . .

23

3.4 Обгрунтування вибору охоронних і пожежних датчиків в системі охоронно-пожежної сигланізації………….………………………………...

23

3.5 Умовні позначення елементів охоронно-пожежної системи……

24

3.6 Вибір місць розміщення централі, датчиків і ліній зв'язку між ними……………………………………………………………………….….

24

3.7 Розрахунок струмових навантажень по лініях живлення сповіщувачів охоронно-пожежної системи………...…………………….

25

3.7.1 Розрахунок струмових навантажень по лініях живлення сповіщувачів пожежної системи……………………………...…………….

25

3.7.2 Розрахунок струмових навантажень по лініях живлення сповіщувачів охоронної системи………………………………………….

26

3.8 План приміщення з указанням розміщення елементів системи …...

27

4 СИСТЕМИ ВИДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

4.1 Структурна схема системи відеоспостереження…………………....

29

4.2 Визначення зон відеоконтроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

30

4.3 Розрахунок поля зору об'єктиву відеокамери по горизонталі і вертикалі……………………………………………………………………..

30

4.4 Розрахунок фокусної відстані об'єктива камери……………………

31

4.5 Розрахунок мінімальної деталі об'єкту спостереження…………….

31

4.6 Розрахунок чутливості відеокамери…………………………………

32

4.7 Розрахунок відстані спостереження оператора ……………………

33

4.8 Розрахунок розміру архіву відеореєстратора………………..………

34

4.9 Обгрунтування кінцевого устаткування…………………………….

35

4.10 Умовні позначення елементів системи відеоспостереження……..

35

4.11 План приміщення з указанням розміщення елементів системи відеоспостереження…………………………………………………………

36

5 СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ……………

37

5.1 Аналітичне порівняння систем контролю та управління доступом………………………………………. …………………………….

38

5.2 Структурна схема і короткий опис системи контролю та управління доступом ……………………………………..…………………

39

5.3 Умовні позначення елементів системи контролю та управління доступом ………………………………………………………………......

40

5.4 Вибір місць розміщення елементів системи контролю та управління доступом ……………………………………………………….

40

5.5 План приміщення з указанням розміщення елементів системи контролю та управління доступом і лінії зв'язку………………………….

41

6 СИСТЕМА РЕЗЕРВНОГО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ……………………………………………………...

42

6.1 Методика розрахунку системи резервного електроживлення……..

42

6.2 Вибів обладнання системи резервного електроживлення……….....

43

7 РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ВПРОВАДЖЕНОЇ ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ……………………………………………………...

46

ВИСНОВОК………………………………………………………………….

50

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Додаток А Технічне завдання на проектування систем охорони . . . . . . .

52

Додаток Б Обладнання системи охоронно-пожежної сигналізаціі . . . . . .

56

Додаток В Обладнання системи відеоспостереження. . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Додаток Г Обладнання системи контролю та управління доступом…. . .

66

ВСТУП

Розвиток засобів обчислювальної техніки і глобальних мереж дають людині, що володіє інформацією, величезну владу. Із розвитком техніки та інформаційних технологій останніми роками відчутно зросли темпи розвитку технічних пристроїв для несанкціонованого оволодіння інформацією.

Зараз набагато простіше й дешевше здобути інформацію нелегально, ніж намагатись отримати її офіційно. Якщо ж це стосується конфіденційної інформації державного значення, то неможливо отримати таку законним шляхом. Саме тому, існує таке поняття як розвідка, а її технічна забезпеченість у багатьох випадках визначає темпи розвитку деяких галузей, а іноді, й усієї країни в цілому. Саме це й є рушійною силою величезного попиту та вдосконалення шпигунської техніки, тоді як захист далеко не відповідає нинішнім вимогам. У загальному випадку оволодіння інформацією, щодо якої встановлено обмежений доступ, може здійснюватись шляхом її мимовільної втрати або несанкціонованого доступу до неї [5].

У сучасній літературі поняття «витік інформації» подається досить неоднозначно або розглядається як мимовільне поширення інформації за рахунок технічних чи експлуатаційних особливостей певного обладнання, втрати, пошкодження, знищення документальних та програмних носіїв інформації в результаті дії стихійного лиха, поширення інформації через потрапляння в інформаційні мережі комп’ютерних вірусів тощо.

Проблема захисту інформації існувала завжди, але нині із-за величезного стрибка науково-технічного прогресу вона прибрела особливу актуальність. Наша мета, як фахівців, полягає в оволодінні усього спектру прийомів і способів захисту інформації, навчиться моделювати і проектувати системи захисту інформації.

Метою цієї курсової роботи є побудова як можна повнішої моделі об'єкту захисту з подальшим моделюванням загроз безпеки інформації.Це повинно навчити нас усебічно аналізувати об'єкт захисту з метою виявлення найбільш небезпечних каналів просочування інформації [2].

 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОБО ВІДНОСНО ОБЄКТА ЗАХИСТУ

  1. Розробка організаційно-штатної структури підприємства

Вихідні данні до першого розділу курсової роботи представлені в таблиці 1.1

Таблиця 1.1 – Вихідні данні

Параметр

Значення

Площа приміщення, кв. м

125

Висота приміщення, м

2,8

Кількість вікон, шт.

6

Кількість співробітників

9

Вид діяльності

Розробка ПО

Поверховість (загальна й конкретна)

3/8

Опис територі

Бізнес-центр

Згідно умови курсової роботи, створюємо організаційно-штатну структуру

підприємства. Організаційно-штатна структуру представлена на рисунку 1.1.

Штат (9 співробітників):

 1. Генеральний директор - 1

 2. Менеджер з продажу та роботи з клієнтами - 1

 1. Бухгалтер-касир - 1

 2. Заступник директора – 1

 3. Програмісти - 4

 1. Прибиральник - 1

Рисунок 1.1 - Організаційно-штатна структура підприємства

1.2 Розробка плану приміщень з указанням автоматизованих робочих місць

Згiдно завдання до курсової роботи, розробимо план примiщення з вказівкою автоматизованих робочих місць. План підприємства представлен на рисунку 1.2.

Опис та призначення приміщень підприємства представлен у таблиці 1.2

Таблиця 1.2 – Опис приміщень підприємства

Позначення на плані

Найменування приміщення

1

r1

Робоче приміщення

2

r2

Коридор

3

r3

Кабінет головного директора

4

r4

Кабінет бухгалтера-касира

5

r5

Санвузол

6

r6

Підсобне приміщення

7

r7

Кабінет менеджеру з продажу та роботи з клієнтами

8

r8

Кабінет заступника директора

9

r9

Сервер

10

r10

Кімната відпочинку

11

r11

Коридор

12

d1, d2, d3 … d10

Двері у відповідних кімнатах;

13

w1, w2, w3 … w6

Вікна у відповідних кімнатах;

14

d9

Вхідні двері на підприємство

1.3 Визначення комерційної таємниці підприємства

Під комерційною таємницею розуміються відомості, що є не державними секретами, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, керуванням, фінансами й іншою діяльністю підприємства

(банку), розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.

Як треба із цього визначення, комерційна таємниця, власне кажучи складається із двох взаємозалежних й у той же час самостійних предметів -

предмета угоди й умов угоди.

До предмета угоди можуть ставитися винаходи, наукові, технічні, конструкторські, проектні й технологічні рішення, технологія й технологічний досвід, промислові зразки, товарні знаки, оригінальні рішення по керуванню підприємством.

До умов угоди можуть ставитися розрахунки цін й обґрунтування угод,

контрактна ціна товару або послуг, розміри наданих знижок до й після контракту, кредитні умови й умови платежу, ринкова стратегія й кон'юнктура, відомості про постачальників і споживачів, організація й розміри обороту й т.п.

Комерційна таємниця - форма забезпечення безпеки найбільш важливої комерційної інформації, що пропонує обмеження її поширення. Із правової точки зору, комерційна таємниця підприємства являє собою засіб захисту проти несумлінної конкуренції в рамках реалізації права на інтелектуальну власність - це загальновизнане у світі положення [2].

Представимо перелік відомостей, що ставляться до категорії комерційної таємниці підприємства наведен нижче.

Рисунок 1.2 – План примiщення з указанням автоматизованих робочих місць

Виробництво:

 • структура кадрів і виробництва;

 • характер виробництва об'єкта;

 • умови виробництва;

 • організація праці;

 • відомості про виробничі можливості підприємства;

 • дані про тип і розміщення встаткування;

Керування:

 • відомості про перспективні методи керування виробництвом.

Плани:

 • плани розвитку підприємства;

 • план виробництва й перспективний план;

 • плани інвестицій підприємства;

 • план закупівель і продажів;

 • інвестиційні програми, техніко-економічні обґрунтування й плани інвестицій;

 • планово-аналітичні матеріали за поточний період;

Фінанси:

 • відомості, що розкривають планові й фактичні показники фінансового плану;

 • майнове положення;

 • бюджет;

 • обороти;

 • банківські операції;

 • відомості про фінансові операції;

 • банківські зв'язки;

 • специфіка міжнародних розрахунків з інофірмами;

 • планові й звітні дані по валютних операціях;

 • стан банківських рахунків підприємства й вироблених операцій;

 • рівень виторгу;

 • рівень доходів;

Ринок:

 • оригінальні методи вивчення ринку збуту;

 • стан ринків збуту;

 • огляди ринку;

 • результати маркетингових досліджень;

 • ринкова стратегія;

Партнери:

 • списки представників або посередників;

 • списки покупців;

 • постачальники й споживачі;

 • негласні компаньйони;

 • комерційні зв'язки;

 • картки клієнтів;

 • відомості про споживачів;

 • відомості по іноземних комерційних партнерах;

Контракти:

 • умови по угодах й угодам;

 • умови контрактів, включаючи ціни;

 • особливі умови контрактів (знижки, передоплати, відстрочки платежів і т.д.);

 • умови платежу по контрактах;

 • відомості про детальну розшифровку предмета ліцензій при їхньої купівлі-продажу.

Ціни:

 • відомості про методику розрахунків конкурентних цін по експорті або імпорту, а також при оцінці вартості робіт і послуг;

 • розрахунки цін;

 • відомості про елементи й розрахунки цін;

 • структура ціни;

 • структура продажної калькуляції;

 • калькуляція витрат виробництва;

 • дані для калькуляції ціни;

 • витрати;

 • внутрішні прейскуранти й тарифи;

 • рівень цін і розмір знижок із прейскурантних цін;

Наука й техніка:

 • характер і мети НДР;

 • результати наукових досліджень і проектних розробок;

 • технічні проекти;

 • неповні патенти;

 • відомості про стан програмного й комп'ютерного забезпечення;

 • комп'ютерні програми;

 • програмний продукт;

 • відомості про нові розробки, які не пущені в серію й не ставляться до категорії держсекретів.

Наради:

 • предмет і результати нарад і засідань органів керування фірм.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.