Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
задание ЗО (1).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
167.42 Кб
Скачать

Страхування

1. Загальні вказівки до виконання комплексного завдання.

Комплексне завдання складається з двох частин. В першій частині студент відповідає на теоретичні питання .Друга частина містить в собі рішення задачі, відповідно варіанту. Варіант обираєтся по суммі двох останніх цифр номера заліковоï книжки.

2. Вимоги до виконання комплексного завдання.

Комплексне завдання виконується у звичайному учнівському зошиті або на окремих листках. Робота повинна бути акуратно написана на одній стороні кожного листка.

Для заміток викладача на кожній написаній сторінці залишаються поля шириною 3-4 см. Всі сторінки зошита (окремі листки) повинні бути пронумеровані.

На обложці зошита повинен бути наклеєний і заповнений адресний бланк, а на першій сторінці – титульний листок. Робота повинна бути підписана студентом із вказівкою дати її виконання.

Порядок викладення матеріалу в комплексному завданні:

 • Теоретичне питання;

 • Умови задач і вихідних даних;

 • Викладення виконаних розрахунків з обгрунтуванням;

 • Загальні висновки;

 • Список літератури.

Завдання 1.

Теоретичні питання з курсу

 1. Необхідність страхового захисту.

 2. Форми страхового захисту.

 3. Суть страхування як економічної категорії та його специфічні ознаки.

 4. Функції страхування.

 5. Призначення та основні критерії класифікації страхування.

 6. Класифікаційна характеристика страхування.

 7. Класифікація за об'єктами: галузі, підгалузі та види страхування.

 8. Класифікація за формами проведення страхування. Принципи обов'язкового і добровільного страхування, спільні ознаки та відмінності.

9. Поняття страхового ринку і його структура.

10.Суб'єкти страхового ринку та взаємовідносини між ними.

11.Поняття страхового маркетингу, його завдання, функції та значення.

12.Страхові продукти, порядок їх створення і оформлення.

13.Договір страхування, його зміст і значення.

14.Страхова компанія як необхідний суб'єкт страхового ринку, її роль та місце на страховому ринку.

15.Організаційні форми та типи страхових компаній, їх характеристика.

16.Структура страхової компанії та критерії її визначення.

17.Об'єднання страховиків, їх завдання, функціїта місце на страховому ринку.

18.Суть, особливості та завдання актуарних розрахунків.

19.Основи побудови тарифів з майнового страхування. Склад і струк­ тура тарифної ставки та методика її розрахунку.

20.Види страхових внесків (премій, платежів).

21.Особливості побудови тарифів і резерву внесків зі страхування життя і від нещасних випадків. Розрахунок доходу при довгострокових фінансових операціях

22. Економічний зміст, необхідність і значення майнового страхування.

23.Страхування майна юридичних осіб: об'єкти, види, основні умови та порядок укладання договорів страхування.

24.Страхування майна фізичних осіб: принципи страхового захисту власності громадян, об'єкти та основні умови страхування

25.Призначення, суть та класифікація особистого страхування.

26.Страхування життя: види, умови та порядок укладання договорів.

27..Характеристика обов'язкових видів страхування від нещасних випадків.

28.Добровільне індивідуальне і колективне страхування від нещасних випадків.

29.Медичне страхування і його розвиток в Україні.

30.Необхідність, суть і особливості страхування відповідальності.

31.Основні види і форми страхування цивільної відповідальності.

32.Необхідність, сутність і принципи перестрахування.

33.Методи перестрахування, їх характеристика.

34.Співстрахування і механізм його застосування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.