Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Завдання_КЗ_1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
241.15 Кб
Скачать

14 Багатофункціональні системи доступу

Д ЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ'ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА

КАФЕДРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

завдання

для самостійної роботи

з дисципліни

Багатофункціональні системи доступу” (БФСД)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Методичною Радою факультету ТКС

Протокол № 9

від 11 лютого 2003 р.


Одеса 2003

У ДК 621.395.126.2;037.372;621.376.56

План НМВ 2002/2003 навч. року

Упорядники: П.О. Пашолок

Рецензент: проф. Ю.А. Павличенко

Комп’ютерна правка

та верстка: Є. С. Корнійчук

Методичні вказівки містять завдання та рекомендації щодо їх виконання: – розрахунку ймовірності передачі інформації системами плезіохронної та синхронної ієрархії; – побудова часових діаграм: інтерфейсних кодів АМІ, HDB3, СМІ, МСМІ, 2В1Q, 4В3Т, та модуляції САР-16; –кодування мовних сигналів і передачі даних відповідно АДІКМ-32(16); – розрахунку довжини регенераційної дільниці технологій хDSL.

Вказівки призначені для студентів 6-го курсу заочної форми навчання за напрямком "телекомунікації".

СХВАЛЕНО

На засіданні кафедри

телекомунікаційних систем і рекомендовано до друку

Протокол № 6

від 27 січня 2003 р.

Зміст

Завдання 1................................................................................................................4

Методичні вказівки щодо виконання завдання 1..................................................4

Завдання 2................................................................................................................5

Методичні вказівки щодо виконання завдання 2..................................................5

2.1 Кодування відліку UАІМ аналогового сигналу.................................................5

2.2 Алгоритм формування коду АМІ.....................................................................6

2.3 Алгоритм формування коду HDB3...................................................................6

2.4 Алгоритм формування коду СМІ......................................................................7

2.5 Алгоритм формування коду МСМІ..................................................................7

2.6 Алгоритм формування коду 2В1Q....................................................................7

2.7 Алгоритм формування коду 4B3T....................................................................7

2.8 Алгоритм формування символів модуляції САР-16.......................................8.

2.9 Приклад оформлення часових діаграм лінійних цифрових сигналів............8

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.