Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Дмитро ЧИЖЕВСЬКИЙ - Історія укр. літ-ри.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
2.45 Mб
Скачать

Скорочення назв часописів, збірників та серій

Акты Ю и З Руси — Акты южной и западной Руси.

АюзР — Архив юго-западной России.

БЛ — Библиографическая Летопись.

В пам’ять столетия — В память столетия Московской Дух. Академии. М. 1915.

ВУАН — Всеукраїнська Академія Наук.

ВУИ — Варшавские Университетские Известия.

ЖМНП — Журнал Министерства Народного Просвещения.

ЖР — Життя й Революція.

ЗбУАН — Збірник Української Академії Наук.

ЗІФВ — Записки історично-філологічного відділу Укр. Академії Наук.

ЗНТШ — Записки Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові.

ЗНТК або ЗУНТ — Записки Українського Наукового Товариства в Києві.

ИАН — Известия по русскому языку и словесности Академии Наук.

ИОРЯ — Известия Отделения русского языка и словесности Академии Наук.

КС або КСт — Киевская Старина.

КУИ — Киевские Университетские Известия.

ЛА — Літературний Архів.

ЛНВ — Літературно-Науковий Вісник.

МБП — Малая Библиотека Поэта.

НК — Наша Культура.

НЗ УВАН — Науковий Збірник Укр. Вільної Академії Наук у США.

ПДП — Памятники Древней Письменности и Искусства.

ПСРЛ — Полное Собрание Русских Летописей.

РИБ — Русская Историческая Библиотека.

РП — Руська Письменність.

РФВ — Русский Филологический Вестник.

САН — Сборник по русскому языку и словесности Академии Наук.

СОРЯ — Сборник Отделения русского языка и словесности Академии Наук.

ТКДА — Труды Киевской Духовной Академии.

ТОДРЛ — Труды Отдела древне-русской литературы Академии Наук СССР.

У — Україна.

УВАН — Українська Вільна Академія Наук у США.

ЧОИД — Чтения в Московском Обществе истории и древностей.

ЧОНЛ — Чтения в обществе Нестора Летописца.

ЧШ — Червоний Шлях.

AfsPH — Archiv fuer slavische Philologie.

Annals — The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U. S.

HSS — Harvard Slavic Studies.

RES — Revue des Etudes Slaves.

S — Slavia.

ZfsPh — Zeitschrift fuer slavische Philologie.

Скорочення місця видання

К — Київ; Л — Львів; М — Москва; П або СПб — Петербург; X. — Харків. Видання радянського часу, при яких не подаю місця видання, позначено „Москва-Ленинград“ або „Госиздат“ чи „Держвидав“ (без місця).

З огляду на неприступність в цей час деяких видань мені довелося іноді подавати лише число тому без року видання або рік видання без числа тому часопису чи серії.

Біографічні дати про письменників 16-18 вв.

Баранович , Лазар: 1620-1693.

Беринда, Памво: † 1632.

Бужинський, Гавриїл: † 1731.

Величко, Самійло: † 1728.

Величковський, Іван: † 1726.

Величковський, Паїсій: 1722-1794.

Вишенський, Іван: * коло 1550 — † після 1621.

Горленко, св. Іоасаф: 1708-1754.

Грабянка, Григорій: † 1737.

Григорович-Барський, Василь † l747.

Ґалятовський, Йоанікій: † 1688 (з 1657 р. ректор Київської Академії).

Ґізель, Іннокентій: † 1683 (з 1656 р. архимандрит Печерської Лаври).

Домецький, Гаврило: † після 1708.

Кониський, Георгій: 1718-1795.

Копистенський, Захарія: † 1626/7.

Максимович, Іоан: † 1715.

Могила, Петро: 1596-1647.

Потій, Адам-Іпатій: 1541-1613.

Прокопович, Теофан: 1681-1736.

Радивиловський, Антоній: † 1688.

Сковорода, Григорій: 1722-1794.

Смотрицький, Мелетій: 1577-1633.

Ставровецький, Кирил-Транквіліон: † після 1646.

Тодорський, Симон: 1701/3-1753.

Туптало, св. Дмитро: 1651-1709.

Яворський, Стефан: 1655-1722.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.