Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Дмитро ЧИЖЕВСЬКИЙ - Історія укр. літ-ри.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
2.45 Mб
Скачать

Література

Цей покажчик літератури не претендує на повноту. До кожного відділу зазначую видання текстів та праці, з яких читач довідається про стан питання. Коли існує пізніша праця, де зрефероване старше дослідження, то назв старших праць не подаю. В деяких випадках довелося подати, через брак синтетичних опрацьовань, назви спеціяльних розвідок. Для деяких розділів, через брак приступніших праць, бібліографії не подано: читач може ближче зазнайомитися з питанням з загальних курсів. Згадуючи якусь працю, я зовсім цим не висловлюю своєї згоди з висловленими в ній думками. — Скорочення — див. в кінці списку.

Загальні твори

С. Єфремов: Іст. укр. письменства. I-II. К.-Ляйпціґ. 1919-1924 (весь обсяг укр. літератури). — М. Возняк: Іст. укр. літератури. І, П, 1-2. Л. 1920-1 (до кінця 18 ст.). — М. Грушевський: Іст. укр. літератури. I-V. К.-Л. 1923-5 (до початку 17 ст.). — Ист. русской литературы Академии Наук СССР. I, II, 1 та 2. М. 1940-50. — А. Пыпин: Ист. русской литературы. I-IV, вид. СПб. 19 (08) (укр. лише до 18 ст.). — D. Cizevsky: Outline of Comparative Slavic Literatures. Бостон 1935.

Стара Література (переважно період 11-13 століть)

П. Владимиров: Древняя русская литература Киевского периода XI-XIII веков. К. 1901. — М. Сперанский: Ист. древней русской литературы, т. І. М. 1921. — В. Истрин: Очерк ист. древнерусской литературы домонгольского периода (11-13 вв.). П. 1922. — Н. Гудзий: Ист. древней русской литературы (багато видань, останнє 1955 р.). — А. Орлов: Курс лекций по древней русской литературе. М.-Л. 1939. — D. Tschizewskij: Geschichte der altrussischen Literatur im 11., 12. und 13. Jahrhundert. Frankfurt/Main, 1948.

Збірки текстів

О. Білецький: Хрестоматія давньої укр. літератури. К. 1949. — Н. Гудзий: Хрестоматия по древнерусской литературе (багато видань, останнє 1953). — Ad.Stender-Petersen: Anthology of Old Russian Literature. New Tork. 1954. — Ф. Буслаев: Историческая христоматия... М, 1861. — Г. Кушелев-Безбородко (ред. Костомарова та Пыпина): Памятники старой русской литературы. I.-IV, СПб. 1861. — Пономарев: Памятники др.-рус. церковно-учительной литературы. I-IV. СПб. 1894-8. — Н. Никольский СОРЯ 82 (1907).

Доісторична доба

Б. — Ф. Буслаев: Исторические очерки русской народной словесности и искусства. I-II. М. 1861. — Модерне наукове освітлення у Грушевського, тт. I та IV. — Е. Mahler: Die russische Totenklage. Ляйпціґ. 1936. — E. Аничков: Язычество и древняя Русь. СПб. 1914. — V. Mansikka: Die Religion der Ostslaven. L. Гельсінкі. 1922. — Р. Altkirch. AfsPh. 30 (1909). — H. Павлов-Сильванский ЖМНП. 1905, 6. — А Лященко У. 1926, 4.

В. — А. Stender-Petersen: Die Varaegersage als Quelle der altrussischen Chronik. Оргус. 1934.

Г. — Грушевський: І. — G. Baesecke: Die indogermanische Verwandschaft des Hildebrandliedes. Ґеттінґен. 1940. — А. Лященко ПДП, 190 (1921). — Б. Ярхо ИОРЯ 22 (1917), 2. — Д. Чижевський ZfsPh. XXII (1954), 2. — Застаріле освітлення: G. Krek: Einleitung in die Geschichte der slavischen Literatur. 2. вид. Ґрац. 1887.

ЕКСКУРС І.

A. — Огляди в підручниках. — Пор. Іст. візантійської літератури Крумбахера (1893) та М. Мурко: Geschichte der aelteren suedslavischen Literaturen. Ляйпціґ. 1908 (обидві книги застаріли).

В. а. — С. Северьянов: Супрасльская рукопись. СПб. 1904 (Мінея за березень). — В. Малинин: 10 слов „Златоструя“ 12 века. СПб. 1910. — Уривки „Прологу“ у Пономарева: Памятники, том III та IV.

В. б. — Кушелев-Безбородко т. III. — Н. Тихонравов: Памятники отреченной литературы. I.-II. СПб. 1863. — Порфирьев СОРЯ. 17 (1877) та 42 (1888). — I. Франко: Апокрифи і леґенди I-V. Л. 1896-1910 (Пам’ятки укр. мови і літератури). — Тихонравов: Сочиненія. І. М. 1898.

Г. а. — Малала — Истрин в СОРЯ, 89-91 (1903-5), де вказівки на раніше видруковані Істріним тексти. — Амартол: Истрин: Книгы временьныя... Георгия Мниха. I-III. СПб. 1920-30. — Флавий: V. Istrin: La Prise de Jérusalem... I-II. Париж 1934. — Шестоднев — ЧОИД 1879. — Фізіолог: А. Карнеев: Физиолог. М. 1890. — Т. Райнов: Наука в России. 1940.

Г. б. — Тексти: Пыпин, в „Памятниках“ Кушелева-Безбородко. — Пыпин: Очерк литературной ист. стар. повестей и сказок русских. СПб. 1858. — А. Орлов: Переводные повести феодальной Руси... Л. 1934. — В. Веселовский СОРЯ. 40 (1886). — I. Франко. ЗНТШ. 8, 10, 18. 20. — Девгеній (Дігеніс): Сперанский СОРЯ 99 (1922). — В. Истрин: Александрия русских хронографов. М. 1898. — Стефаніт та Іхнілат: ПДП 16, 27 (1877-8) та 64, 78 (1880-1), — Варлаам та Іосафат: ПДП 88 (1887).

Ґ. — Соболевський СОРЯ. 88 (1910). — р. Якобсон ИОРЯ 24 (1919). — Н. Трубецкой ZfsPh. XI (1934).

Д. — Мурко (цит. вище) — застаріле. — Доповнення: Соболевский РФВ. 1900, СОРЯ. 88 (1910). — Olaf Jensen (Р. Якобсон): Со daly nase zeme Evrope a lidstvu? Прага. 1940. — H. Никольский: Повесть временних лет. САН 2 (1930), 1.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.