Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Таблиці до іспиту з укр.мови за проф.спрям

.pdf
Скачиваний:
20
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
403.82 Кб
Скачать

33

Синтаксичниймінімум. Засобиоформлення діловихпаперів

СІНТАКСИС ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

ПРЯМИЙ

НЕПРЯМ

НАНИЗУВА

УЖИВАНН

ВИКОРИСТ

ВИКОРИСТА

ПОРЯДОК

А МОВА

ННЯ ФОРМ

Я

АННЯ

ННЯ

СЛІВ;

Й

РОДОВОГО

ОДНОРІД

СКЛАДНИХ

ВІДОКРЕМЛ

-підмет –

ІНФІНІТ

Й

НИХ

РЕЧЕНЬ

ЕНИХ

перед

ИВНІ

ОРУДНОГО

ЧЛЕНІВ

з підрядними

ОЗНАЧЕНЬ І

присудком;

КОНСТР

ВІДМІНКІВ

РЕЧЕННЯ

означальними

ОБС-

- узгоджене

УКЦІЇ

(постачання

( при цьому

,

ТАВИН

означення –

у реченнях

чого? чим?)

слід

з’ясувальним

СПОСОБУ

перед

резолютив

 

пам’про

и,

ДІЇ

означуваним

ного

 

точне

обставинним

( Зважаючи на

словом, а

характеру:

 

значення

и.

обставини,…;

неузгоджене

Доповідач

 

слів,

 

Познайомивши

– після:

повідомив

 

розрізнення

 

сь зі

- вставні

про те,

 

родових і

 

справою,…

слова і

що…,

 

видових

 

Заходи, вжиті

відокремлені

Призначит

 

понять:

 

протягом

звороти

и…,

 

Було

 

року,…)

ставлятьсяна

Доповісти

 

закуплено

 

 

початку

 

нову

 

 

речення (На

 

 

апаратуру,

 

 

нашу

 

 

пристрої і

 

 

думку…)

 

 

прилади

 

 

 

 

 

(помилка!)

 

 

 

 

 

на суму 100

 

 

 

 

 

тис. грн.)

 

 

Розділ ІІІ

34

Етикетділовихпаперів

МОВНИЙ ЕТИКЕТ –

сукупність словесних форм ввічливості, прийнятих у даному суспільстві

Переконливість

Уживання відокремлень:

Уникання категоричності й

1. Пояснення на початку

1. Для вираження етичної

двозначності:

 

документа причини відмови;

оцінки: На жаль, Ваше

1. Результат повинен бути

2. Використання пасивних

прохання не може бути

підказанай, а не нав’язаний:

задоволене;

не Прошу Вашого

конструкцій: не Ви не

 

позитивного рішення, а пршу

виконуєте мого наказу

2. Для позитивної

розглянути питання і

(акцент на провині), а Мій

характеристики опонента: Як

винести рішення;

наказ не виконується (акцент

Вам уже відомо,…;

 

на факті невиконання)

3. Для підкреслення

2. У листі-відповіді слід

 

уникати вузькові-домчої

 

доброзичливості тону в кінці

 

термінології.

 

тексту: Із повагою,…

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ

35

КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ

(сукупність вимог до зовнішньої сторони процесу управління)

Створення

Доброзичливе і

дружного

поважне

колективу:

спілкування:

визначення ролі й

уникання проявів

місця кожного

будь-якої неповаги

працівника в

до підлеглого, бо в

колективі;

цьому випадку

критична самооцінка

знижується

продуктивність праці;

і будування націй

 

основі правильних

коротке

взаємин із

ознайомлення

колективом

підлеглого з суттю

 

розмови перед

 

викликом до себе.

 

 

Дотримання

зовнішньої

культури поведінки:

-культура мови;

-особиста культура;

-увага до форм звертання в різних ситуаціях (Ти, Ви, Петровичу, Галочка);

-культура робочого місця;

-вміння дорожити своїм і чужим часом.

Вимоги технічної

естетики:

-форма, інтер’єр кабінету, обладнання і предмети повинні відповідати стилю і культурі управління, етиці службового мовного етикету.

ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОЇ ТЕЛЕФОННОЇ РОЗМОВИ

36

Компоненти ділової телефонної розмови

Момент встановлення

Виклад справи:

Заключна частина:

зв’язку:

-будувати повідомлення

-ініціатива закінчення

 

крім слів Алло або Я

чітко, без зайвих подробиц і

розмови у того, хто

слухаю, обов’язково

складних речень; викладати

подзвонив;

представитися і назвати, від

тільки головні питання, а всі

-якщо співрозмовник

кого ви говорите (назвати

другорядні залежно від

старший за віком,

установу, службову посаду,

психологічної ситуації;

службовим становищем або

ім’я та ін.);

 

-проводити у формі діалогу,

це жінка, треба надати їм

 

-при розмові з іншою особою

а не монологу. Для цього

можливість закінчити

кажуть: «Добрий день. Чи

частіше робити паузи, щоб

розмову першими.

можу я попросити до

співрозмовник мав

 

телефону Петра

можливість висловити своє

 

Петровича?» Можливі

ставлення до питання.

 

відповіді: «Прошу зачекати

 

 

одну хвилинку», «На жаль,

 

 

Петро Петрович вийшов,

 

 

буде о,,,»тощо.

 

 

 

 

 

ВИДИ ДІЛОВИХ НАРАД

37

 

ДІЛОВІ

НАРАДИ

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційні

Диспетчерські

Дискусійні

Краще не проводити, а

Мета: збір інформації, її

Наради, на яких можна

ознайомити працівників з

переробка і прийняття

вільно висловлювати свої

інформацією у писемній

рішень. Краще проводити по

думки, навіть якщо вони

формі або познайомити з

телефону або селектору.

розходяться з думкою

текстом, а на нараді лише

 

 

більшості або керівництва.

обговорити його і прийняти

 

 

Ця нарада підвищує почуття

конкретне рішення.

 

 

відповідальності,

 

 

 

згуртованості і солідарності.

 

 

 

Але таку нараду слід

 

 

 

ретельно готувати.

 

 

 

 

Зміст

Передмова

38

Розділ І

 

Національна мова. Мова і мовлення......................................

2

Основні функції мови .............................................................

3

Форми мовлення......................................................................

4

Стилі сучасної української мови...........................................

5

Загальні вимоги до документів..............................................

6

Документи та їх призначення................................................

7

Система документації.............................................................

8

Основні реквізити організаційно-розпорядної

 

документації.............................................................................

9

Лексичні засоби оформлення ділових паперів.....................

.10

Розділ ІІ

 

Лексичний мінімум. Особливості української лексики........

11

Ознаки фразеологічних зворотів.............................................

13

Фонетичні процеси і їхній вияв в українській орфографії....

13

Принципи передачі російських власних назв українською

мовою..........................................................................................

14

Граматика та її розділи..............................................................

15

Граматичний мінімум. Приклади вживання граматичних

 

форм упрофесійному спілкуванні............................................

16

Правопис деяких морфем.........................................................

18

Класифікація частин мови........................................................

19

Правопис деяких частин мови.................................................

20

Специфіка вживання частин мови у ділових документах...

.21

Особливості форм керування у професійному спілкуванні....22

Класифікація речень...................................................................

25

39

Класифікація членів речення..........................................

...........26

Класифікація простих речень....................................................

27

Значення і функції розділових знаків.......................................

28

Синтаксичний мінімум. Засоби оформлення ділових

 

паперів........................................................................................

29

Розділ ІІІ

 

Етикет ділових паперів..............................................................

30

Культура управління..................................................................

31

Особливості ділової телефонної розмови................................

32

Види ділових нарад....................................................................

33

Зміст

 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.