Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практичні з Української мови.docx
Скачиваний:
8
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
34.29 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Якими граматичними ознаками характеризуються дієприкметники?

 2. Як утворюються активні дієприкметники?

 3. Від яких основ і за допомогою яких засобів утворюються пасивні дієприкметник?

 4. Схарактеризуйте значення, граматичні ознаки та синтаксичні функції дієприслівників.

 5. Схарактеризуйте значення, та творення дієприслівників.

 6. У чому полягає специфіка творення дієприслівників?

Тема 27. Прислівник у сучасній українській літературній мові

Практичне заняття №34

План

1. Загальна характеристика прислівника як частина мови.

2. Лексико-граматичні розряди прислівника.

4. Розряди прислівників за значенням та походженням.

5. Категорія ступенів порівняння прислівника.

2. Творення вищого та найвищого ступенів порівняння прислівників.

Література

 1. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. Морфологія. – К. .: Либідь, 1993. – 336с.

 2. Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К.: Наукова думка, 1988. – 256с.

 3. Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови. – Київ: Пульсари, 2004. – 400 с.

 4. Горпинич В.О. Українська морфологія. – Дніпропетровськ:ДНУ, 2000. – 370с.

 5. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. Морфологія. – Донецьк: ДонДу, 1996. – 436с.

 6. Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія. – К.: Вид-во КДУ, 1961. –Ч.1. –172с.

 7. Матвіяс І.Г. Іменник в українській мові. – К.: Радянська школа, 1974. – 182с.

 8. Сучасна українська літературна мова: Морфологія /За заг.ред.акад. І.К.Білодіда. – К.: Наукова думка, 1969. – 577 с.

 9. Сучасна українська літературна мова: Підручник / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ, та ін.; За ред. А. П. Грищенка. – 2-ге вид. – К.: Вища школа, 1997. – 493с.

Питання для самоконтролю

 1. Схарактеризуйте прислівник як частину мови.

 2. Які існують розряди прислівників за значенням та синтаксичною функцією?

 3. Які бувають прислівники за способом творення?

 4. Що ви знаєте про безособово-предикативні прислівники?

 5. Які прислівники мають ступені порівняння? Розкажіть про творення вищого і найвищого ступенів.

Змістовий модуль VІІ.

Морфологічні норми сучасної української літературної мови (прийменник, сполучник, частка, вигук)

Тема 28. Прийменник у сучасній українській літературній мові

Тема 29. Сполучник у сучасній українській літературній мові

Практичне заняття №35

План

 1. Статус прийменника в граматичній системі української мови.

 2. Групи прийменників за походженням і морфологічною будовою.

 3. Семантичні типи прийменників.

 4. Статус сполучника у частиномовній системі української мови.

 5. Види сполучників за походженням та будовою.

 6. Типи сполучників за значенням та вживанням.

 7. Сполучники та сполучні слова.

Література

 1. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. Морфологія. – К. .: Либідь, 1993. – 336с.

 2. Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К.: Наукова думка, 1988. – 256с.

 3. Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови. – Київ: Пульсари, 2004. – 400 с.

 4. Горпинич В.О. Українська морфологія. – Дніпропетровськ:ДНУ, 2000. – 370с.

 5. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. Морфологія. – Донецьк: ДонДу, 1996. – 436с.

 6. Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія. – К.: Вид-во КДУ, 1961. –Ч.1. –172с.

 7. Сучасна українська літературна мова: Морфологія /За заг.ред.акад. І.К.Білодіда. – К.: Наукова думка, 1969. – 577 с.

 8. Сучасна українська літературна мова: Підручник / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ, та ін.; За ред. А. П. Грищенка. – 2-ге вид. – К.: Вища школа, 1997. – 493с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.