Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Практичне 1

.docx
Скачиваний:
22
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
17.32 Кб
Скачать

Тема: "Розробка пам’ятки для персоналу організації щодо умов забезпечення діяльності волонтерських груп"

Принц Анастасія ,СПс_1_12

(Джерело 1.: Менеджмент волонтерських груп від А до Я:навч. – метод. посібник / За ред.. Т.Л.Лях; авт..-кол.:З.П.Бондаренко, Т.В.Журавель ,Т.Л.Ляхта ін.. – К.: Версо-04,2012.-288с.

«Пам’ятка для персоналу організації щодо умов забезпечення діяльності волонтерських групп»

Шановний персонал! Особисто для Вас ми розробили памятку, яка допоможе згадати конкретні умови щодо забезпечення діяльності волонтерських груп у вашій організації!

З повагою Адміністрація )

1.Умови забезпечення волонтерських груп – це сукупність зовнішніх і внутрішніх чинників , які зумовлюють результативність їхньої роботи. Умови забезпечення діяльності волонтерських груп можна об’єднати у дві групи – об’єктивні та суб’єктивні [1, c.43].

2.Обєктивні умови забезпечуються безпосередньо організацією, на базі якої працює волонтерська група. Виокремлюють дві підгрупи:

Організаційні

Передбачають:

  • планування залучення волонтерів

(реалізується якщо сформоване бачення волонтерської участі в діяльності організації; наявний стратегічний план управління ризиками під час роботи з волонтерами; є відповідні матеріали та людські ресурси для роботи з волонтерами; напрями діяльності волонтерів базується на потребах організації та їхніх клієнтів; визначення потреби організації в діяльності волонтерських груп; в організації сприятливого емоційного клімату).

  • організація залучення та відбору волонтерів

(забезпечується шляхом проведення регулярних інформаційних компаній з метою популяризації волонтерства; постійного пошуку волонтерів на відповідні позиції для здійснення діяльності в різних напрямах; відбору волонтерів за попередньо визначеними критеріями; інтерв’ювання волонтерів; підписання угоди між волонтером та організацією; запровадження випробувального терміну для волонтерів – новачків).

  • організацію діяльності волонтерських груп

(вимагає: здійснення керівництва діяльністю волонтерських груп підготовленим фахівцем; наявністю чітко визначеного плану конкретних завдань діяльності, які волонтери мають виконувати; урахування потенціалу волонтерської групи в процесі розробки соціальних проектів та програм; здійснення орієнтування волонтерів, під час якого вони знайомляться з правилами, політикою організації , особливостями її функціонування; використання потенціалу волонтерів – лідерів груп для допомоги координатору волонтерів; наявності друкованих інструкцій для співробітників організації та волонтерів, що регламентують діяльність останніх; залучення волонтерських груп до прийняття рішень щодо розвитку організації та розробки соціальних проектів та програм).

  • адміністрування діяльності волонтерських груп

( забезпечується шляхом визначення мінімальної кількості часу для волонтерів як їхнього необхідного внеску; затвердження та узгодження з волонтерами графіку їхньої роботи; встановлення системи обліку часу волонтерів; прийняття атрибутики волонтерських груп; компенсації матеріальних витрат волонтерів; забезпечення волонтерів пам’ятками ).

  • визнання та заохочення волонтерів

(реалізується через здійснення формального та неформального визнання досягнень волонтерів; використання різних форм мотивування та заохочення до волонтерської діяльності).

Методичні

Виокремлюють:

  • визначення потреб волонтерів у знаннях, уміннях та навичках щодо здійснення ними діяльності;

  • наявність програми підготовки волонтерів;

  • супровід волонтерів під час діяльності шляхом супервізії та інтервізії;

  • здійснення моніторингу та оцінки діяльності волонтерських груп.

І на додаток :

ОСОБИСТІСНИМИ характеристиками волонтера є:

- Терпимість - Емпатійність

- Ініціативність - Самоконтроль

- Безкорисливість

- Впевненість

- Ввічливість

- Відповідальність

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.