Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

КОМП'ЮТЕРНА ЛІНГВІСТИКА

.doc
Скачиваний:
57
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
25.09 Кб
Скачать

Орієнтований перелік питань до заліку з курсу

«Компютерна лінгвістика»

 1. Історія виникнення комп’ютерної лінгвістики

 2. Походження терміну "комп’ютерна лінгвістика"

 3. Предмет і завдання КЛ

 4. Зв’язок КЛ зі структурною лінгвістикою

 5. Зв’язок КЛ зі антропологією

 6. Зв’язок КЛ зі семіотикою

 7. Зв’язок КЛ з лексикографією.

 8. Розвиток КЛ на сучасному етапі.

 9. Когнітивна лінгвістика як наука про мовне моделювання людського мислення.

 10. Комунікативна лінгвістика та моделювання мовленнєвої діяльності.

 11. Комп’ютерна лінгвістика та психолінгвістика.

 12. Лексикографія. Класифікація словників.

 13. Типи словників.

 14. Будова словникової статті. Будова словникової статті електронного словника.

 15. Електронні словники: типи за будовою, специфікою використання, функціями.

 16. Конкорданси.

 17. Тезауруси.

 18. Принципи побудови словникових статей у відкритих словниках.

 19. Корпусна лінгвістика.

 20. Мовний корпус: призначення, репрезентативність.

 21. Типи і види мовних корпусів.

 22. Національні корпуси текстів: специфіка побудови, призначення.

 23. Корпуси текстів української мови: мета, завдання, структура.

 24. Морфологічний аналіз тексту: етапи, засади.

 25. Лексико-семантичний аналіз.

 26. Глибинний семантичний аналіз.

 27. Синтаксичний аналіз.

 28. Поняття леми, лексеми, словоформи.

 29. Основні принципи виведення граматичних ознак слова

 30. Числова методика аналізу вірша за С. Бураго і традиційний поетичний аналіз.

 31. Принципи роботи пошукових сайтів у мережі Інтернет

 32. Особливості роботи з програмами автоматичного перекладу тексту.

 33. Машинний переклад: етапи становлення та розвитку.

 34. Оцінка якості роботи систем машинного перекладу. Наявні на сьогодні системи машинного перекладу.

 35. Системи автоматичного редагування текстів: принципи будови та функціонування.

 36. Системи автоматичного реферування текстів: принципи будови та функціонування.

 37. Системи автоматичного індексування текстів: принципи будови та функціонування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.