Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

OPI_LR2010_ch1

.pdf
Скачиваний:
7
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
1.13 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України Запорізький національний технічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних робіт з дисципліни

“Основи програмної інженерії”

для студентів напряму підготовки 6.050103

“Програмна інженерія” (всіх форм навчання)

Частина І

2010

2

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи програмної інженерії” для студентів напряму підготовки 6.050103 “Програмна інженерія” (всіх форм навчання). Частина І / А. О. Олійник, Є. М. Федорченко, О. О. Олійник, О. І. Качан. – Запо-

ріжжя: ЗНТУ, 2010. – 70 с.

Автори: Андрій Олександрович Олійник, к.т.н., ст. викл. Євген Миколайович Федорченко, асистент Олексій Олександрович Олійник, ст. викл. Олександр Іванович Качан, асистент

Рецензент: С.О. Субботін, к.т.н., доцент

Відповідальний за випуск: А.В. Притула, к.т.н., доцент

Затверджено

Затверджено

вченою радою інституту

на засіданні кафедри

інформатики та радіоелектроніки

програмних засобів

Протокол № 1

Протокол № 6

від “15” березня 2010 р.

від “2” березня 2010 р.

3

ЗМІСТ

Вступ ...........................................................................................................

6

1 Лабораторна робота № 1 Операційна система Windows...............

7

1.1

Мета роботи ..........................................................................................

7

1.2

Основні теоретичні відомості..............................................................

7

1.3

Завдання до роботи...............................................................................

9

1.4

Зміст звіту............................................................................................

12

1.5

Контрольні запитання........................................................................

12

2 Лабораторна робота № 2 Робота з програмою Windows Movie

 

Maker.........................................................................................................

14

2.1

Мета роботи ........................................................................................

14

2.2

Основні теоретичні відомості............................................................

14

2.2.1 Основні відомості про збірники, проекти і фільми......................

14

2.2.2 Основні відомості про інтерфейс Windows Movie Maker............

15

2.2.3 Робота з відео...................................................................................

16

2.2.3.1 Запис відео.....................................................................................

16

2.2.3.2 Зйомка зображень.........................................................................

16

2.2.4 Імпорт існуючих файлів мультимедіа ...........................................

17

2.2.5 Збереження проекту ........................................................................

18

2.2.6 Попередній перегляд проектів і кліпів..........................................

18

2.2.7 Зміна проектів..................................................................................

19

2.2.8 Монтаж кліпів..................................................................................

20

2.2.9 Створення кліпів..............................................................................

21

2.2.10 Використання відеопереходів, відеоефектів і назв ....................

21

2.2.11 Робота зі звуком.............................................................................

23

2.3

Завдання до роботи.............................................................................

25

2.4

Зміст звіту............................................................................................

25

2.5

Контрольні запитання........................................................................

25

3 Лабораторна робота № 3 Архіватори..............................................

27

3.1

Мета роботи ........................................................................................

27

3.2

Основні теоретичні відомості............................................................

27

3.2.1 Архіватор WinZip ............................................................................

28

3.2.2 Архіватор WinRar ............................................................................

28

3.2.3 Архіватор WinArj.............................................................................

28

 

4

 

3.3

Завдання до роботи.............................................................................

29

3.4

Зміст звіту............................................................................................

31

3.5

Контрольні запитання........................................................................

31

4 Лабораторна робота № 4 Файлові менеджери ..............................

33

4.1

Мета роботи ........................................................................................

33

4.2

Основні теоретичні відомості............................................................

33

4.2.1 Файловий менеджер Total Commander ..........................................

33

4.2.2 Far......................................................................................................

35

4.2.3 Norton Commander ...........................................................................

36

4.2.4 Проводник........................................................................................

38

4.3

Завдання до роботи.............................................................................

38

4.4

Зміст звіту............................................................................................

40

4.5

Контрольні запитання........................................................................

40

5 Лабораторна робота № 5 Побудова схем алгоритмів в

 

Microsoft Office Visio ..............................................................................

41

5.1

Мета роботи ........................................................................................

41

5.2

Основні теоретичні відомості............................................................

41

5.3

Завдання до роботи.............................................................................

42

5.4

Зміст звіту............................................................................................

45

5.5

Контрольні запитання........................................................................

45

6 Лабораторна робота № 6 Програми автоматизованого

 

перекладу документів............................................................................

46

6.1

Мета роботи ........................................................................................

46

6.2

Основні теоретичні відомості............................................................

46

6.2.1 Програми автоматизованого перекладу документів....................

46

6.3

Завдання до роботи.............................................................................

48

6.4

Зміст звіту............................................................................................

48

6.5

Контрольні запитання........................................................................

49

7 Лабораторна робота № 7 Створення макросів у програмах

 

MS Office...................................................................................................

50

7.1

Мета роботи ........................................................................................

50

7.2

Основні теоретичні відомості............................................................

50

7.2.1 Поняття макросу..............................................................................

50

7.2.2 Запис макросів .................................................................................

51

7.2.3 Виконання макросів ........................................................................

51

7.2.4 Редагування макросів......................................................................

52

 

5

 

7.2.5 Призначення макросу графічним зображенням ...........................

53

7.2.6 Видалення макросів зі списку макросів ........................................

54

7.3

Завдання до роботи.............................................................................

55

7.4

Зміст звіту............................................................................................

56

7.5

Контрольні запитання........................................................................

57

8 Лабораторна робота № 8 Робота з віртуальними машинами ....

58

8.1

Мета роботи ........................................................................................

58

8.2

Основні теоретичні відомості............................................................

58

8.2.1 Поняття віртуальної машини..........................................................

58

8.2.2 Створення віртуальної машини за допомогою VMWare .............

59

8.2.3 Налагодження мережі у віртуальній машині................................

65

8.3

Завдання до роботи.............................................................................

66

8.4

Зміст звіту............................................................................................

67

8.5

Контрольні запитання........................................................................

67

Література................................................................................................

69

Додаток А Приклад оформлення титульного листа звіту з

 

лабораторної роботи...............................................................................

70

6

ВСТУП

Дане видання призначене для вивчення та практичного освоєння студентами усіх форм навчання основ програмної інженерії.

Відповідно до графіка студенти перед виконанням лабораторної роботи повинні ознайомитися з конспектом лекцій та рекомендованою літературою. Звичайно, в дані методичні вказівки неможливо було внести весь матеріал, необхідний для виконання та захисту лабораторних робіт. Тому тут містяться основні, базові теоретичні відомості, необхідні для виконання лабораторних робіт. Таким чином для виконання лабораторної роботи та при підготовці до її захисту необхідно ознайомитись з конспектом лекцій та проробити весь матеріал, наведений в переліку рекомендованої літературі. При цьому не варто обмежуватись лише наведеним списком.

Для одержання заліку з кожної роботи студент здає викладачу цілком оформлений звіт, а також демонструє на екрані комп’ютера результати виконання лабораторної роботи.

Звіт має містити:

титульний аркуш (на ньому вказують назву міністерства, назву університету, назву кафедри, номер, вид i тему роботи, виконавця та особу, що приймає звіт, рік);

тему та мету роботи;

завдання до роботи;

лаконічний опис теоретичних відомостей;

результати виконання лабораторної роботи;

змістовний аналіз отриманих результатів та висновки.

Звіт виконують на білому папері формату A4 (210 × 297 мм). Текст розміщують тільки з однієї сторони листа. Поля сторінки з усіх боків – 20 мм. Аркуші скріплюють за допомогою канцелярських скріпок або вміщують у канцелярський файл.

Під час співбесіди при захисті лабораторної роботи студент повинний виявити знання про мету роботи, по теоретичному матеріалу, про методи виконання кожного етапу роботи, по змісту основних розділів оформленого звіту з демонстрацією результатів на конкретних прикладах. Студент повинний вміти правильно аналізувати отримані результати. Для самоперевірки при підготовці до виконання і захисту роботи студент повинен відповісти на контрольні запитання, наведені наприкінці опису відповідної роботи.

7

1 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА WINDOWS

1.1 Мета роботи

Вивчити основні можливості та принципи роботи з операційною системою Windows.

1.2 Основні теоретичні відомості

Microsoft Windows – узагальнююча назва операційних систем (ОС) для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС

MS DOS (рис. 1.1). Наразі, Microsoft Windows встановлена більш як на

90 % персональних комп'ютерів світу.

Microsoft Windows – найпопулярніша операційна система на світі. В даний час Microsoft Windows встановлена на більшості персональних комп'ютерів і робочих станцій. Багато користувачів зробили вибір на користь Microsoft Windows, але дуже велика кількість зовсім не знайомі з альтернативами, такими як Mac OS X x86, GNU/Linux, BSD і іншими системами. В Україні до початку 2000-х років майже всі персональні комп'ютери продавалися з передвстановленою системою Windows. Боротьба з розповсюдженням нелегальних копій програмних продуктів привела до появи інтересу до дешевших операційних систем. Так, наприклад, стало можливим придбати персональний ком- п'ютер з передвстановленою вільною операційною системою

GNU/Linux, FreeBSD і іншими.

Рисунок 1.1 – Історія випуску Windows

8

Версії Windows можна умовно поділити на кілька груп:

графічні інтерфейси і розширення для DOS – ці версії

Windows були не повноцінними операційними системами, а лише надавали графічними оболонками. З одного боку, при роботі з цими версіями Windows користувачі мали змогу використовувати віконний інтерфейс, керування за допомогою миші та інші візуальні способи взаємодії з комп'ютером. В той самий час ці версії Windows самі не мали змоги взаємодіяти з компонентами комп'ютера безпосередньо і використовували для цього можливості ОС MS-DOS;

родина Windows 9X – сімейство ОС, розроблених спеціально для процесорів з 32-бітною архітектурою. На відміну від попередніх версій, Windows цього сімейства вже є повноцінними операційними системами та не потребують для своєї роботи підтримки з боку MSDOS. Водночас спрямування системи на широкий споживацький ринок обумовили підвищені вимоги до зворотньої сумісності, тобто можливість виконання широкого спектру програм, написаних для MSDOS та більш ранніх версій Windows. Це призвело до компромісів

вархітектурі, що певним чином вплинуло на стабільність Windows цього сімейства. При цьому потреба охопити якнайширший парк встановлених у потенційних користувачів комп'ютерів, накладала досить жорсткі вимоги до швидкості роботи ОС. Пришвидшення роботи частково відбулось за рахунок архітектурних компромісів, що теж вплинуло на стабільність цих систем;

родина Windows NT – операційні системи цього сімейства працювали на процесорах з архітектурою IA32 та деяких менших RISC-процесорів: Alpha, MIPS (до версії 2000, що вийшла лише у версії для IA32). Розробка Windows NT велась на тих самих засадах, що і Windows 9X, але NT із самого початку позиціонувалась не на домашнє використання, а на серверний ринок. Це дозволяло не звертати значної уваги на зворотню сумісність та накладало не такі жорсткі обмеження на швидкість роботи. Таким чином в ОС цього сімейства з самого початку були повноцінно реалізовані механізми безпечної взаємодії між процесами, що позитивно вплинуло на їх стабільність. Ціною були більш високі вимоги до апаратного забезпечення та (особливо в ранніх версіях) обмежена можливість використання старих програм.

Операційні системи сімейства Windows 9X та Windows NT належать до операційних систем з багатозадачністю. Поділ процесорного часу між потоками відбувається за принципом «каруселі». Опера-

9

ційна система виділяє квант часу (в Windows 2000 квант становить близько 20 мс) кожному потоку по черзі з врахуванням пріоритету. По закінченні виділеного часу система перехоплює у потока управління та виділяє час наступному потоку за чергою. Також потік може відмовитись від виділеного йому кванту часу; в цьому випадку система перехоплює у нього управління (навіть якщо виділений квант часу триває) і передає цей квант іншому потоку. При передачі управління система зберігає стан всіх регістрів процесора в особливій структурі па- м'яті. Ця структура називається контекстом потоку. Збереження контексту потоку дає можливість для наступного поновлення його роботи.

1.3 Завдання до роботи

1.3.1Ознайомитися з основними теоретичними відомостями за темою роботи, використовуючи ці методичні вказівки, а також рекомендовану літературу.

1.3.2Вивчити основні принципи роботи з операційною систе-

мою Windows,

1.3.3Запуск програм з меню Пуск.

натисніть кнопку Пуск і виберіть у головному меню пункт Програми;

виберіть пункт Стандартні в списку Програми, Калькулятор. Виберіть Вид, Інженерний. За допомогою калькулятора:

1. Перевести:

10110012 = ?10

35616 = ?10

13410 = ?2

2. Розрахувати

10102 + 2318 + 10A16 = ???10

Відповідь (42910)

закрийте вікно програми Калькулятор 1.3.4 Створення папок і файлів.

Створити папку можна, виконавши у вікні команду Файл / Створити / Папку або викликавши клацанням правої кнопки миші на порожньому просторі вікна контекстно-залежне меню. Інший спосіб - указати кнопку створення папки на Панелі інструментів.

10

Виконаєте наступні дії:

у вікні папки Мій комп'ютер відкрийте диск С. Зверніть увагу на рядок стану внизу. Створіть папку Проба командою меню Файл / Створити / Папку;

у папці Проба створіть папку Навчання, у ній – папки Графічні документи й Текстові документи за допомогою контекстнозалежного меню;

у папці Текстові документи створіть ще дві папки: Завдання

йконтрольні роботи за допомогою кнопки на Панелі інструментів;

у папці Завдання створіть текстовий документ (файл) з іменем “Завдання 1”:Файл / Створити / Текстовий документ;

подвійним клацанням на значку документа викличте обробне текстові документи додаток Блокнот і введіть текст, що містить дату, прізвище, номер групи;

збережете документ(Файл / Зберегти), закрийте програму Блокнот (Файл / Вихід);

виконаєте переходи з одного рівня папок на іншій за допомогою Панелі інструментів;

перейдіть у папку Текстові документи за допомогою кнопки Нагору на один рівень. Зміните вид вікна папки за допомогою кнопки Вид / Таблиця;

перейдіть у папку Проба, клацнувши мишею в будь-якому місці рядка відкритої папки Текстові документи на Панелі інструментів;

Поверніться в папку Завдання;

1.3.5 Переміщення та копіювання документів.

Для переміщення виділених об'єктів мишею випливає лівою кнопкою миші вказати на об'єкт (об'єкти) і “перетягнути” мишею, не відпускаючи ліву кнопку. Для копіювання потрібно при цьому тримати натиснутої клавішу Ctrl. Універсальний спосіб - переміщати об'єкт правою кнопкою миші, після відпускання кнопки відкривається меню підтвердження операцій копіювання й переміщення. Якщо ви випадково перемістили об'єкт, то можна скористатися кнопкою Скасування на Панелі інструментів.

1.3.5.1 Перемістити документ Завдання 1 у папку Контрольні роботи через Робочий стіл:

мишею перетягнете документ на Робочий стіл;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]