Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MET_ALL.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
05.02.2016
Размер:
1.62 Mб
Скачать

3. Розрахунок системи водовідведення будинків житлової групи

На підставі вихідних даних (див.розд.2) виконують гідравлічний розраху-нок за загальноприйнятою методикою [3, 4] за наведеним нижче порядком.

3.1. Гідравлічний розрахунок внутрішньоквартальної

(дворової) водвідвідної мережі

Гідравлічний розрахунок водовідвідного колектора проводять у такій по-слідовності:

1. Намічають розрахункову трасу прокладки колектора, починаючи з най-більш віддаленої точки забору стоків.

2. За методикою розрахунків водопроводу визначають значення на кожній ділянці, л/с. Витрати стоківqsна кожній ділянці визначають за формулою

, л/с(3.1)

де =1,6л/с- витрата стоків від одного унітазу, якщо8л/c; у інших ви-падкахqs =.

3. По розрахунковій витраті підбирають як і для водопроводів “умовний” діаметр d,мм(мінімальний діаметр внутрішньоквартальної мережіd=150мм), для цього діаметру уклонi=imin=0,008, наповнення 0,3≤h/d≤0,6 (див. додаток 6), враховуючи, щоб швидкості були “незамулюючими” (V≥0,7м/с) та збільшува-лися впродовж траси.

ih/l ( 3.2)

де Δh - падіння уклону лотка труби,м;l-довжина труби на розрахунковій ді-лянці, мпри постійній витраті стоків;h/d- наповнення труби (відношення глиби-ни потоку стоків до діаметру).

4. По трасі колектора визначають падіння уклону Δh=і·lна ділянках з по-стійними витратами стоків, відмітки поверхні землі, лотка труби, глибини закла-дання труби (до лотка). Всі розрахунки виконуються в табличній формі.

3.2. Приклад

Вихідні данні: Вихідні данні ті ж самі, що і для водопостачання. Відміт-ка лотка вуличного колектора у місці підключення колектора житлової групи – 94,50м.

Вирішення:

  1. Намічають трасу прокладки колектора 11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, де циф-рами позначені всі намічені колодязі. Розрахунковими будуть ділянки з постій-ною витратою стоків, тобто 11-10-8-5-4-3-1.

  2. По кожній ділянці визначають величини N, NP, d, qtotза методикою, яка

використовувалась при розрахунках водопровідної мережі. Витрату стоків qs виз-начають за формулою (3.1), враховуючи, що на ділянках 4-3 та 3-1qs = qtot(qtot перевищує 8л/с).

3. Розрахункові витрати води знаходяться в діапазоні 3,48…9,42 л/с, тобто можуть бути пропущені чавунним колекторомd = 150мм. Ухил приймають згід-но з додатком 6 таким чином, щоб із усіх можливих він був мінімальним. На-приклад: дляq11-10= 3,58л/с, приймаютьі=0,012,V=0,72м/с,h/d=0,32;q4-3= 8,745л/с-і=0,009,V=0,81м/с, h/d= 0,58.

4. На ділянках визначають падіння ухилу Δh=i·l. Наприклад:

Δh11-10 =0,012· 34=0,41м;

Δh8-5 =0,008· 117=0,94 м.

5. Відмітки поверхні землі беруть із плану траси. Мінімальне заглиблення колодязів hminвизначають за формулою:hmin=0,7+δтр+d,м

де 0,7 – мінімальна відстань від поверхні землі до верху труби з умов експлуата-ції,м;δтр- товщина стінки труби,δтр=0,015 м;d–діаметр труби,d=0,15 м.

Тоді hmin= 0,7+0,015+0,15=0,865м.

Глибину найвіддаленішого колодязя (ВВ-11) округлюють і приймають рів-ною 1 м. Тоді відмітка лотка першого колодязя буде 99,7-1=98,7м. Відмітка лот-ка подальшого колодязя будеZ10-Δl11-10=98,7-0,41=98,29м. Ця відмітка є відміт-кою лотка труби в кінці ділянки 11-10 і, водночас, відміткою лотка труби на по-чатку ділянки 10-8. Таким же чином підраховують відмітки лотка труби по всій довжині колектора.

6. Маючи відмітки землі та лотка, визначають глибини закладання труби. Наприклад, для колодязя ВВ-5 вона становить 98,80-96,91=1,89 м.

В місці підключення внутрішньоквартального колектора до міських во-довідних мереж влаштовується так званий “перепадний колодязь”, в якому стоки житлової групи з більш високої відмітки попадають у вуличний колектор, що має більшу глибину закладання (згідно з вихідними даними для проектування (див. табл.2 [ 17]) відмітка лотка вуличного водовідвідного колектора складає мінус 4.00 м відносно рівня землі). В прикладі – це колодязь ВВ-1. В ньому буде дві відмітки лотка і, як наслідок, дві глибини закладання труби.

Всі розрахунки зведені в таблицю 3.1.

Таблиця 3.1

Гідравлічний розрахунок дворової водовідвідної мережі

Розрахункова ділянка

N

P

NP

q0,

л/с

,

л/с

л/с

,

л/с

Довжина l,м

Діаметр d, мм

Уклон, i

Швидкість V, м/с

Наповнення, h/d

Падіння укл.il, м

Відмітки

Глибина закладання труби

поверхні землі

лотка труби

на по-чатку

в кінці

на по-чатку

в кінці

на по-чатку

в кінці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

11-10

160

0,010833

1,733

1,32

0,3

1,98

1,6

3,58

34

150

0,012

0,72

0,32

0,41

99,7

99,60

98,7

98,29

1,00

1,31

10-8

320

3,466

2,01

0,3

3,015

1,6

4,615

54

150

0,010

0,72

0,39

0,54

99,6

99,45

98,29

97,75

1,31

1,70

8-5

840

9,099

3,86

0,3

5,787

1,6

7,387

105

150

0,008

0,74

0,54

0,84

99,45

98,80

97,75

96,91

1,70

1,89

5-4

1040

11,266

4,50

0,3

6,745

1,6

8,345

5

150

0,008

0,79

0,59

0,04

98,80

98,80

96,91

96,87

1,89

1,93

4-3

1400

15,166

5,58

0,3

8,37

-

8,37

31

150

0,008

0,79

0,59

0,25

98,80

98,65

96,87

96,62

1,93

2,03

3-1

1560

16,899

6,06

0,3

9,09

-

9,09

46

150

0,009

0,82

0,60

0,41

98,65

98,35

96,62

96,21

94,35

2,03

2,14

4,00

Примітки. 1. В гр. 19 і 21 в кінці ділянки 1-3 вказані дві відмітки: в чисельнику – відмітки лотка та глибини закладання внутрішньоквартального колектору, в знаменнику – відповідно, вуличного.

2. Як видно з даних, що наведені у гр.20, 21, для всієї внутрішньоквартальної мережі глибина закла-дання труби перевищує глибину промерзання грунту у даному населеному пункті, яка становить 1 м.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]