Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Fin_sis_zar_stran-Mirgorodska_copy

.pdf
Скачиваний:
4
Добавлен:
05.02.2016
Размер:
1.5 Mб
Скачать

Л.О. МИРГОРОДСЬКА

ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Видання друге, перероблене та доповнене

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ «Центр учбової літератури»

2008

ББК 65.26(0)я73 М 63

УДК 336(100)(075.8)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

(лист № 14/18.2$1275 від 09.06.2004 р.)

Рецензенти:

Новиков Ю.М. доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Кримської академії наук.

Єримизіна М.І. кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та кредиту Южної філії “КГАУ” НАУ

Миргородська Л.О.

М 63 Фінансові системи зарубіжних країн: Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 320 с.

ISBN 978(966(364(690(9

У навчальному посібнику “Фінансові системи зарубіжних країн” автором узагальнено та систематизовано накоплений у розвинутих зарубіжних країнах досвід теорії і практики побудови фінансових систем, взаємодії бюджетної та податкової політики, організації міжбюджетних відносин. Детально розглянуті фінансові системи США, Японії, Великої Британії, ФРН, Франції, Скандинавсь> ких країн, ЦСЄ.

Значних змін у 2>му виданні набули теми “Фінансова система Європейсько> го Союзу”, “Фінансові системи країн ЦСЄ” в зв’язку з інтеграційними процесам у сучасній Європі.

Для студентів, аспірантів, викладачів, фахівців усіх профілів, яких цікав>

лять питання фінансових відносин.

 

 

ББК 65.26(0)я73

ISBN 978(966(364(690(9

© Миргородська Л.О., 2008

 

© Центр учбової літератури, 2008

]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1.

9

 

. . . . . . .

 

1. , !"#$%&!#'& # !"#( %& # )$* $+-

9

 

1.1.

9

 

1.2.

10

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1.3.

12

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1.3.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

 

1.3.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

 

1.3.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

 

1.3.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

 

1.3.5. ! " ’# $ % . . . . . . . . . . . . . . . .

25

 

1.4. ! " , -

26

 

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2. ./# &0#'&1 & 0# #($ 23(4+ / . 3 ) 0#. 2&4-

33

 

$* !.#6 #* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2.1. $ . . . . . . . . . . .

33

 

2.2. %& , &

35

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2.3. & . . . .

38

 

2.4. %& # & #

42

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2.5. ' # &

46

 

3. & '+)& 23(4+$ # -&423(4+ & )&($ $ ) 0#. 2&-

51

 

4$* !.#6 #*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3.1. # -

51

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3.2. ( -

53

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3.3. ) & , -

55

 

& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

3.3.1. & % "' " ((). . . .

55

3.3.2. & % "'. . . . . . . . . .

56

3.3.3. & % "' " % "-

57

* "$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3.4. & % "' ' + $

58

%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4.

59

& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5. * # #

63

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.6. ' & . . . .

67

3.7. ! .

72

' ’" & . . . . . . .

4. (# ! )& $+-$ 0#. 2&4$* !.#6. . . . . . . . . . . . . . . . 76

4.1. ) . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

4.2. # . . . . 78 4.3. ) & . . . . . . . . . . . . . . 81 4.4. ) . $ -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 4.5. + , # , -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 4.6. # # 91 4.7. ' / / # . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

2. . . . . . 101

5. & # )# $+-# " 7+$* 8 # &) -+.$!$ . . . . . 101

5.1. :; . . . . . . . . .

101

5.2. ( # & , #

103

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.3. %& # # #

109

5.4. %& # . . . . .

113

5.5. < &

118

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.6. < :;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

5.7. =

127

:;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. & # )# $+-# 9 &6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

6.1. > . (-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 6.2. ? -

" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

4

6.3. %& # # & > . . . . . . . . 139 6.4. ( # & , #. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 6.5. %& # # #> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 6.6. %& , &-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 6.7. = > . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

 

7. & # )# $+-# +"$! 6 .$# &6. . . . . . . . . . . . . . . .

158

 

7.1. %& # # & ! %-

158

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

7.2. ( # & , #

161

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

7.3. %& # # #

164

 

7.4. = !-

166

 

% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

7.5. < ! % @ # #

170

 

&. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0(&" 8. & # )# $+-# &-+77$ $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176

 

8.1. * <A+ # # -

176

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

8.2. %& # # & + . . . .

179

 

8.3. * & &

180

 

<A+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

8.4. = + -

184

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

8.5. <A+ @ # & . . . . . . . . . . . . . . .

187

 

9. & # )# $+-# .# '&6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191

 

9.1. ' -

191

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

9.2. ( # #, & & #

192

 

< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

9.3. < . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195

 

9.4. ( # # < . . . . . . . . . . .

197

 

9.5. < &-

199

 

< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

9.6. +

203

 

XX—XXI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

10. & # )& $+-$ !# ($#) <!$* !.#6 . . . . . . . . . .

208

10.1. - -. . . . . . . . . . 208

5

10.2. : — «/ », & ## & . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 10.3. ( # & : , # -

. # . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 10.4. + : . . . . . . . . . . . . . . 216 10.5. < & : . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 10.6. = - -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

11. & # )# $+-# =). +1 <! / 30. . . . . . . . . . . 233

11.1. - " # -

233

. A @ . . . . . . . . . . . . . . .

11.2. ) @ .

235

@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.3. B @ # & . . . .

239

11.4. &

248

@. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.5. %& # # # -

255

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.6. @ , -

262

. . . . . . . . . . . . . . .

11.7. $ "

266

/ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.8. ; @ . . . . .

272

11.9. ! ? ) / -

280

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. & # )& $+-$ !.#6 >+ .#"< 6 # *&( 6

288

=).$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.1. - C

288

@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.2. ( # C @. ' -

292

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.3. ' & . . . . . . .

299

12.4. ( # & , #

301

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.5. ( # ;

304

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.6. A ! /-

305

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.7 '

311

C @ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

' "# & . - # / / , - &" # & . ) - --/ & - , & , # -. = / &. ! - & / - & " -. ? # ' / && -.

& —# # # -«< »; # -, .

, % / -" , E /--; -— -,& -? .

, ' ' ' # #. ? / #

7

. ( & " -, :;, > , ! % , < , + / , @ # & , C @ .

F # - # # -= #-. !. B. ! .

% E " & :/ " ,# () .

8

1

1

,! " # $%

- .

.

-.

! " ,# .

1.1. &' ( )

< & -, / , -. K -/ , / / ’ , / .

< & ’ . & -" " , " #. < -&" / &" , , & , - " # .

/ , — / , & -, . C, , ,& , , E && -.

,

9

? & & - & " / ,. ? & & -& , E & . C " , ,, ,E .

L " % "& #, & & " , -# . ’" ( , -) & , E - & " .

= , ', " -

( ’"

), —

 

,

 

, &

 

 

 

"

.

! ' — , -/ / - " .

" # . ! "-# &" -# ,# - & . = , E -, / , , + , / " # , " - # -, & & , , # F #+ &-M # -- # . ," :;.

1.2. *+ +* -+' *+-/ * )

A — E ’" , - . -. ?& .

10

$ 1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]