Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Финанси менеджмента / ФМ-практичний модуль-магістри-спеціалісти-144 год-2011.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
06.06.2015
Размер:
1.28 Mб
Скачать

2.3. Практичне заняття № 2 «Оцінка грошових потоків підприємства»

1) Ціль роботи – формування умінь та навичок практичного застосування знань з сутності, порядку розрахунку та економічного тлумачення умов залучення позикового капіталу та параметрів позикового капіталу підприємства..

Дане практичне заняття орієнтоване на підготовку студента до виконання практичної частини контрольної модульної роботи № 1 та розрахункового індивідуального завдання № 1.

2) Методичні рекомендації до виконання практичної роботи

До ключових питань практичного заняття відносяться:

  • Визначення умов залучення капіталу.

  • Розрахунок параметрів позикового капіталу підприємства.

Теоретичною основою для визначення умов залучення капіталу та параметрів є теоретичні положення викладенні на лекційних заняттях і у літературних джерелах.

Основні розрахункові формули (2.11– 2.14)

Нарахування простих відсотків на залишок боргу

(2.11)

де Sкр - сума залишку боргу у відповідному періоді, грн.;

r - базова процентна ставка по кредиту, долі од. ;

t - кількість днів використання основної суми боргу, днів;

365 - часова база обчислення процентної ставки по кредиту, днів

Нарахування відсотків за іпотечною схемою

(2.12)

де t – період нарахування відсотків за використання кредиту, днів;

Штрафні санкції за несвоєчасне погашення основної суми боргу:

(2.13)

де Sпр,j - сума j- го простроченого платежу по основній сумі боргу, грн.;

m - мультиплікатор штрафної процентної ставки в порівнянні з базовою (зазвичай m=2), долі од.;

tпр,j - кількість днів прострочення платежу по j-ій сумі боргу, днів;

365 - часова база обчислення процентної ставки по кредиту, днів

Штрафні санкції при невчасній оплаті процентів по кредиту

(2.14)

де rшт – пеня за кожен день прострочення j-го процентного платежу, долі од.;

- j-а сума прострочених до сплати процентів за кредитом, грн.;

tпр,j - кількість днів прострочення j-го платежу процентів за кредитом, днів.

3) Типові задачі заняття:

Задача 1

На основі даних табл. 2.3 визначити джерела та напрямки вкладення фінансових ресурсів.

Таблиця 2.3

Вхідні дані для задачі 1

Стаття активу / пасиву

01.01.04

01.01.05

Основні фонди (нетто)

200

250

Нематеріальні активи (нетто)

15

14

Всього необоротних активів

215

264

Виробничі запаси

890

740

Незавершене виробництво

150

120

Готова продукція

340

450

Короткострокові фінансові вкладення

120

260

Грошові кошти

10

20

Інші оборотні активи

15

16

Всього оборотних активів

1 525

1 606

Всього активів

1 740

1 870

Уставний фонд

150

150

Додатковий капітал

30

40

Стаття активу

01.01.04

01.01.05

Резервний фонд

15

25

Прибуток

5

20

Всього власного капіталу

200

235

Довгострокові позики банку

400

350

Довгостроковий позиковий капітал

200

200

Всього довгострокового капіталу

600

550

Короткострокові кредити банків

330

490

Кредиторська заборгованість

610

595

Всього короткостроковий капітал

940

1085

Всього пасивів

1740

1870

Задача 2

Підприємство планує отримати кредит терміном на 5 років в сумі 15 000 грн. по ставці 12 % річних. Скласти графік обслуговування боргу за умов погашення основної суми боргу рівними частинами.

Задача 3

Підприємство планує отримати кредит терміном на 7 років в сумі 490 000 грн. по ставці 24 % річних. Скласти графік обслуговування боргу за умов погашення позики рівними платежами.

Задача 4

Підприємство планує отримати кредит терміном на 3 місяці в сумі 30 000 грн. По ставці 36% річних. Порівняти процентні витрати підприємства за умов погашення рівними частинами та рівними платежами.

Задача 5

Підприємство отримало кредит 15 лютого 2004 року на наступних умовах:

  • Сума кредиту – 30 000 грн.

  • Процентна ставка – 12% річних.

  • Термін погашення основної суми боргу та нарахованих відсотків – 15 число місяця наступного за звітним.

  • Термін кредиту 6 місяців.

В березні підприємство сплатило відсотки за лютий 20 числа, а в травні погасило основну суму боргу 22 числа, а відсотки – 24 числа.

Скласти графік погашення боргу. Розрахувати штрафні санкції (пеня по відсотках 0,5% за кожен день, по основній сумі боргу – подвійна процентна ставка.)

Задача 6

Вексель номіналом 3 500 грн. випущений в обіг 20.02.2004 р. і підлягає погашенню 25.08.2004р. Вексель є доходним і по ньому встановлена річна ставка доходності 25%. Через 30 днів після придбання вексель був проданий першим власником при ставці по аналогічним фінансовим інструментам з 30-денним періодом обігу 20% річних.

Визначити ціну продажу векселю, доход та доходність векселя за весь період обігу, доход (або збиток) першого та другого власника, доходність операції для учасників угоди.

Задача 7

Вексель номіналом 8 000 грн. випущений в обіг 10.02.2004 р. і підлягає погашенню 20.07.2004р. Вексель є доходним і по ньому встановлена річна ставка доходності 45%. За 30 днів до погашення вексель був проданий першим власником при ставці по аналогічним фінансовим інструментам з 30-денним періодом обігу 42% річних.

Визначити ціну продажу векселю, доход та доходність векселя за весь період обігу, доход (або збиток) першого та другого власника, доходність операції для учасників угоди

Задача 8

Вексель номіналом 15 000 грн. випущений в обіг 12.02.2004 р. і підлягає погашенню 20.06.2004р. Вексель розміщений з дисконтом по ціні 14 350 грн. Через 60 днів після придбання вексель був проданий першим власником при ставці по аналогічним фінансовим інструментам з 60-денним періодом обігу 35% річних.

Визначити ціну продажу векселю, доход та доходність векселя за весь період обігу, доход (або збиток) першого та другого власника, доходність операції для учасників угоди.

Задача 9

Вексель номіналом 10 000 грн. випущений в обіг 12.02.2004 р. і підлягає погашенню 20.09.2004р. Вексель розміщений з дисконтом по ціні 9 150 грн. За 60 днів до погашення вексель був проданий першим власником при ставці по аналогічним фінансовим інструментам з 60-денним періодом обігу 30% річних.

Визначити ціну продажу векселю, доход та доходність векселя за весь період обігу, доход (або збиток) першого та другого власника, доходність операції для учасників угоди

Задача 10

Підприємство В уклало контракт на придбання товару на суму 40 000 грн. В оплату за товар виписано 8 векселів з погашенням по кварталах. Ставка по форфейтинговому кредиту складає 16 % річних. Облікова ставка банку – 20% річних. Підприємство розглядає два можливі варіанти нарахування відсотків по форфейтинговому кредиту: на залишок боргу та на всю суму боргу.

Визначити для двох можливих варіантів: суму пакету векселів, суму дисконту по векселях, суму, яку отримає продавець товару, та суму контракту, яка забезпечує беззбитковість угоди для продавця.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.