Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
18
Добавлен:
25.04.2015
Размер:
80.9 Кб
Скачать

Розподіл платежів за користування природними ресурсами, %

Види платежів

У державний бюджет

В обласні, місцеві

бюджети

За землю

За користування надрами

За водні ресурси

За лісові ресурси

За рибні ресурси

30

40

80

80

100

70

60

20

20

-

Формування механізму плати за використання природних ресурсів розглядається як складові єдиної цінової та податкової політики держави. Цей механізм повинен забезпечити вигоду від впровадження у виробництво ресурсозберігаючих екологічно надійних технологій, матеріальну зацікавленість у впровадженні заходів по збереженню навколишнього середовища.

Запитання для перевірки знань

 1. Дайте визначення поняттям “природні ресурси” та “природні умови”, поясніть їх сутність.

 2. Назвіть основні підходи до класифікації природних ресурсів.

 3. Розкрийте класифікацію природних ресурсів, виходячи з їх господарського використання.

 4. Розкрийте суть класифікації природних ресурсів за можливістю залучення їх до господарського обігу.

 5. Назвіть основні аспекти проблеми використання природних ресурсів.

 6. Розкрийте суть проблеми виснаження та вичерпання природних ресурсів.

 7. Дайте обґрунтування шляхам та напрямам вирішення проблем використання природних ресурсів.

 8. Що розуміють під економічною оцінкою природних ресурсів.

 9. Розкрийте суть основних підходів до економічної оцінки природних ресурсів.

 10. Назвіть фактори, які використовуються при обґрунтуванні цін на природні ресурси.

 11. Яка різниця між поняттями “економічна оцінка природних ресурсів” і “плата за використання природних ре6сурсів”.

 12. Назвіть основні принципи визначення плати за природні ресурси.

 13. Розкрийте суть платежів за природні ресурси та їх типи.

 14. Як здійснюється розподіл платежів за користування природними ресурсами.

 15. Визначте напрями удосконалення механізму платного природокористування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Модуль 2