Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аудит Т6.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
28.03.2015
Размер:
88.06 Кб
Скачать

Тема 6 Мета та завдання аудиту грошових коштів

Важливою складовою аудиторської перевірки фінансово-господарського стану підприємства є аудит грошових коштів, який проводиться за такими напрямами: аудит касових операцій; аудит операцій на поточному рахунку, аудит операцій на валютному та інших рахунках у банках. У процесі аудиту операцій з грошовими коштами необхідно розв'язати такі основні завдання: вивчення фактичного порядку документального оформлення операцій з надходження і вибуття грошових коштів, дотримання встановлених обмежень готівкових розрахунків, ведення касової книги та книги реєстрації грошових документів, складання первинних документів, ведення синтетичного й аналітичного обліку касових операцій і операцій на рахунках у банку; встановлення законності і достовірності операцій з надходження і списання коштів з банківських рахунків та правильності їх відображення.

У процесі аудиту операцій з грошовими коштами необхідно розв'язати такі основні завдання: •    підтвердити реальне існування залишків грошових коштів на відповідних рахунках; •    перевірити правильність відображення в обліку операцій з грошовими коштами; •    переконатися у правильності і достовірності подання і розкриття інформації про залишки грошових коштів, їх рух у фінансовій звітності та в примітках до неї; •    ознайомитися з умовами зберігання готівки та інших грошових документів у касі; •    вивчити фактичний порядок документального оформлення операцій знаходження і вибуття грошових коштів, ведення касової книги та книги реєстрації грошових документів, обліку касових операцій;

•    установити законність і достовірність операцій з надходження і списання коштів з банківських рахунків та правильність їх відображення. Методика аудиту грошових коштів передбачає таку послідовність дій: •    аудит внутрішнього контролю грошових коштів;

•    розроблення програми аудиту на підставі даних аудиту внутрішнього контролю; •    здійснення обраних процедур з метою збору аудиторських доказів;

•    формування висновків на підставі зібраних доказів. Щодо визначення межі суттєвості для аудиту операцій з коштами існують різні підходи. У процесі проведення обов'язкового аудиту вона може бути визначена аналогічно до межі, застосованої до аудиту інших активів; при операційній перевірці з метою дотримання законодавства про обіг готівки — у розмірі встановленого ліміту залишку в касі. Якщо операційний аудит замовлений власником з іншою метою, то межу суттєвості необхідно погодити з ним. Незначні порушення, що допускаються неодноразово, певним чином характеризують виконавців, але не справляють суттєвого впливу на достовірність звітності і фінансовий стан підприємства. Починаючи дослідження операцій з грошовими коштами, аудитору доцільно отримати якомога повнішу інформацію про внутрішній контроль на даній ділянці обліку. Аудит внутрішнього контролю коштів здійснюється за такими напрямами:

•    розподіл функціональних обов'язків посадових осіб;

•    забезпечення належних умов доставки і збереження готівки;

•    наявність контролю з боку керівництва за рухом коштів (наявність віз керівництва на документах, що є підставою для оплати);

•    здійснення заходів, що попереджають порушення в грошовому обігу.

Аудит касових операцій повинен проводитися згідно з розробленою програмою за такими напрямами:

•    перевірка правильності документального оформлення операцій по касі;

•    оцінювання повноти і своєчасності оприбуткування грошових коштів; •    аналіз правильності списання грошових коштів на витрати;

•    перевірка дотримання касової дисципліни;

•    перевірка правильності відображення касових операцій в обліку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.