Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Бiл_ісп_стац.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
22.02.2015
Размер:
1.02 Mб
Скачать

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Вінницький національний аграрний університет

Напрям підготовки: 030601 - «Менеджмент».

Навчальна дисципліна: Інформаційні системи в менеджменті

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1

1. Організаційні компоненти інформаційної системи.

2. Експертні системи та їх характеристика.

3. Описати процеси введення залишків матеріальних цінностей в системі «1С- Підприємство».

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних технологій в менеджменті

Протокол № 1а від 13 вересня 2011 р

Зав. кафедри Н.А. Потапова

Викладач О.І. Підгурський

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Вінницький національний аграрний університет

Напрям підготовки: 030601 - «Менеджмент».

Навчальна дисципліна: Інформаційні системи в менеджменті

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №2

1. Функціональні компоненти інформаційних систем.

2. Характеристика основних блоків експертних систем.

3. Описати процеси формування в системі «1С- Підприємство» касових документів.

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних технологій в менеджменті

Протокол № 1а від 13 вересня 2011 р

Зав. кафедри Н.А. Потапова

Викладач О.І. Підгурський

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Вінницький національний аграрний університет

Напрям підготовки: 030601 - «Менеджмент».

Навчальна дисципліна: Інформаційні системи в менеджменті

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №3

1. Етапи розробки інформаційних систем.

2. Компоненти систем підтримки прийняття рішень та концепції їх побудови.

3. Описати процеси введення залишків коштів в системі «1С- Підприємство».

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних технологій в менеджменті

Протокол № 1а від 13 вересня 2011 р

Зав. кафедри Н.А. Потапова

Викладач О.І. Підгурський

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Вінницький національний аграрний університет

Напрям підготовки: 030601 - «Менеджмент».

Навчальна дисципліна: Інформаційні системи в менеджменті

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №4

1. Підходи до створення інформаційних систем.

2. Найважливіші властивості систем підтримки прийняття рішень.

3. Описати процеси формування в системі «1С- Підприємство» документів щодо введення об’єктів основних засобів в експлуатацію.

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних технологій в менеджменті

Протокол № 1а від 13 вересня 2011 р

Зав. кафедри Н.А. Потапова

Викладач О.І. Підгурський

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Вінницький національний аграрний університет

Напрям підготовки: 030601 - «Менеджмент».

Навчальна дисципліна: Інформаційні системи в менеджменті

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №5

1. Принципи створення інформаційних систем.

2. Загальна характеристика корпоративних інформаційних систем.

3. Описати процеси формування в системі «1С- Підприємство» банківських документів.

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних технологій в менеджменті

Протокол № 1а від 13 вересня 2011 р

Зав. кафедри Н.А. Потапова

Викладач О.І. Підгурський

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Вінницький національний аграрний університет

Напрям підготовки: 030601 - «Менеджмент».

Навчальна дисципліна: Інформаційні системи в менеджменті

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №6

1. Підсистеми забезпечення інформаційних систем.

2. Концепція побудови і основні компоненти системи Галактика ERP.

3. Описати процеси формування в системі «1С- Підприємство» авансових звітів.

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних технологій в менеджменті

Протокол № 1а від 13 вересня 2011 р

Зав. кафедри Н.А. Потапова

Викладач О.І. Підгурський

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Вінницький національний аграрний університет

Напрям підготовки: 030601 - «Менеджмент».

Навчальна дисципліна: Інформаційні системи в менеджменті

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №7

1. Структури інформаційних систем.

2. Призначення та класифікація комп'ютерних мереж.

3. Описати процеси формування в системі «1С- Підприємство» документів щодо надходження товарів і послуг.

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних технологій в менеджменті

Протокол № 1а від 13 вересня 2011 р

Зав. кафедри Н.А. Потапова

Викладач О.І. Підгурський

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Вінницький національний аграрний університет

Напрям підготовки: 030601 - «Менеджмент».

Навчальна дисципліна: Інформаційні системи в менеджменті

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №8

1. Інформаційні системи управління персоналом організації.

2. Загальна характеристика системи ”1С-Підприємство”.

3. Описати процеси формування в системі «1С- Підприємство» документів щодо реалізації товарів і послуг.

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних технологій в менеджменті

Протокол № 1а від 13 вересня 2011 р

Зав. кафедри Н.А. Потапова

Викладач О.І. Підгурський

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Вінницький національний аграрний університет

Напрям підготовки: 030601 - «Менеджмент».

Навчальна дисципліна: Інформаційні системи в менеджменті

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №9

1. Інформаційні системи управління маркетингом.

2. Структура системи Галактика ERP.

3. Описати процеси формування в системі «1С- Підприємство» документів щодо руху матеріальних цінностей.

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних технологій в менеджменті

Протокол № 1а від 13 вересня 2011 р

Зав. кафедри Н.А. Потапова

Викладач О.І. Підгурський

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Вінницький національний аграрний університет

Напрям підготовки: 030601 - «Менеджмент».

Навчальна дисципліна: Інформаційні системи в менеджменті

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №10

1. Інформаційні системи фінансового менеджменту.

2. Локальні і глобальні комп’ютерні мережі.

3. Описати процеси формування в системі «1С- Підприємство» документів щодо придбання об’єктів основних засобів.

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних технологій в менеджменті

Протокол № 1а від 13 вересня 2011 р

Зав. кафедри Н.А. Потапова

Викладач О.І. Підгурський

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Вінницький національний аграрний університет

Напрям підготовки: 030601 - «Менеджмент».

Навчальна дисципліна: Інформаційні системи в менеджменті

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №61

1. Бухгалтерські інформаційні системи.

2. Мережі Інтранет та Екстранет.

3. Описати процеси формування в системі «1С- Підприємство» документів щодо нарахування і виплати заробітної плати.

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних технологій в менеджменті

Протокол № 1а від 13 вересня 2011 р

Зав. кафедри Н.А. Потапова

Викладач О.І. Підгурський

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Вінницький національний аграрний університет

Напрям підготовки: 030601 - «Менеджмент».

Навчальна дисципліна: Інформаційні системи в менеджменті

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №12

1. Інформаційні системи виробничого менеджменту.

2. Безпека інформаційних систем на організаційному рівні.

3. Описати процеси формування в системі «1С- Підприємство» документів щодо опрацювання в обліку нарахованої заробітної плати.

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних технологій в менеджменті

Протокол № 1а від 13 вересня 2011 р

Зав. кафедри Н.А. Потапова

Викладач О.І. Підгурський

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Вінницький національний аграрний університет

Напрям підготовки: 030601 - «Менеджмент».

Навчальна дисципліна: Інформаційні системи в менеджменті

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №73

1. Характеристика окремих типів управлінських інформаційних систем.

2. Безпека інформаційних систем на апаратному рівні.

3. Описати процеси формування в системі «1С-Підприємство» звіту "Бухгалтерський баланс підприємства". Розкрийте структуру звіту.

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних технологій в менеджменті

Протокол № 1а від 13 вересня 2011 р

Зав. кафедри Н.А. Потапова

Викладач О.І. Підгурський

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Вінницький національний аграрний університет

Напрям підготовки: 030601 - «Менеджмент».

Навчальна дисципліна: Інформаційні системи в менеджменті

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №14

1. Інформаційні ресурси підприємства.

2. Компоненти систем підтримки прийняття рішень та концепції їх побудови.

3. Описати процеси формування в системі «1С- Підприємство» "Звіту про фінансові результати". Розкрийте структуру звіту.

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних технологій в менеджменті

Протокол № 1а від 13 вересня 2011 р

Зав. кафедри Н.А. Потапова

Викладач О.І. Підгурський

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Вінницький національний аграрний університет

Напрям підготовки: 030601 - «Менеджмент».

Навчальна дисципліна: Інформаційні системи в менеджменті

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №85

1. Інформаційні технології і системи. Класифікація автоматизованих систем.

2. Найважливіші властивості систем підтримки прийняття рішень.

3. Описати процеси введення залишків коштів в системі «1с- Підприємство».

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних технологій в менеджменті

Протокол № 1а від 13 вересня 2011 р

Зав. кафедри Н.А. Потапова

Викладач О.І. Підгурський

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Вінницький національний аграрний університет

Напрям підготовки: 030601 - «Менеджмент».

Навчальна дисципліна: Інформаційні системи в менеджменті

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №16

1. Поняття класифікатора економічної інформації

2. Експертні системи та їх характеристика.

3. Описати процеси формування в системі «1с- Підприємство» касових документів.

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних технологій в менеджменті

Протокол № 1а від 13 вересня 2011 р

Зав. кафедри Н.А. Потапова

Викладач О.І. Підгурський

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Вінницький національний аграрний університет

Напрям підготовки: 030601 - «Менеджмент».

Навчальна дисципліна: Інформаційні системи в менеджменті

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №97

1. Системи кодування економічної інформації

2. Характеристика основних блоків експертних систем.

3. Описати процеси формування в системі «1С- Підприємство» банківських документів.

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних технологій в менеджменті

Протокол № 1а від 13 вересня 2011 р

Зав. кафедри Н.А. Потапова

Викладач О.І. Підгурський

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Вінницький національний аграрний університет

Напрям підготовки: 030601 - «Менеджмент».

Навчальна дисципліна: Інформаційні системи в менеджменті

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №18

1. Системи класифікації економічної інформації

2. Загальна характеристика корпоративних інформаційних систем.

3. Описати процеси формування в системі «1С- Підприємство» авансових звітів.

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних технологій в менеджменті

Протокол № 1а від 13 вересня 2011 р

Зав. кафедри Н.А. Потапова

Викладач О.І. Підгурський

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Вінницький національний аграрний університет

Напрям підготовки: 030601 - «Менеджмент».

Навчальна дисципліна: Інформаційні системи в менеджменті

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №109

1. Кількість економічної інформації.

2. Концепція побудови і основні компоненти системи Галактика ERP.

3. Описати процеси формування в системі «1С- Підприємство» документів щодо надходження товарів і послуг.

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних технологій в менеджменті

Протокол № 1а від 13 вересня 2011 р

Зав. кафедри Н.А. Потапова

Викладач О.І. Підгурський

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Вінницький національний аграрний університет

Напрям підготовки: 030601 - «Менеджмент».

Навчальна дисципліна: Інформаційні системи в менеджменті

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №20

1. Оцінка економічної інформації.

2. Загальна характеристика системи ”1С-Підприємство”.

3. Описати процеси формування в системі «1С- Підприємство» документів щодо реалізації товарів і послуг.

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних технологій в менеджменті

Протокол № 1а від 13 вересня 2011 р

Зав. кафедри Н.А. Потапова

Викладач О.І. Підгурський

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Вінницький національний аграрний університет

Напрям підготовки: 030601 - «Менеджмент».

Навчальна дисципліна: Інформаційні системи в менеджменті

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №211

1. Подання економічної інформації.

2. Призначення та класифікація комп'ютерних мереж.

3. Описати процеси формування в системі «1С- Підприємство» документів щодо руху матеріальних цінностей.

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних технологій в менеджменті

Протокол № 1а від 13 вересня 2011 р

Зав. кафедри Н.А. Потапова

Викладач О.І. Підгурський

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Вінницький національний аграрний університет

Напрям підготовки: 030601 - «Менеджмент».

Навчальна дисципліна: Інформаційні системи в менеджменті

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №22

1. Структуризація економічної інформації.

2. Локальні і глобальні комп’ютерні мережі.

3. Описати процеси формування в системі «1С- Підприємство» документів щодо придбання об’єктів основних засобів.

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних технологій в менеджменті

Протокол № 1а від 13 вересня 2011 р

Зав. кафедри Н.А. Потапова

Викладач О.І. Підгурський

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Вінницький національний аграрний університет

Напрям підготовки: 030601 - «Менеджмент».

Навчальна дисципліна: Інформаційні системи в менеджменті

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №23

1. Економічна інформація та її роль в управлінській діяльності.

2. Мережі Інтранет та Екстранет.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.