Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Laboratorni_roboti_gr_105-106.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
23.03.2015
Размер:
173.06 Кб
Скачать

16

Спеціальність 080404, „Інтелектуальні системи прийняття рішень”

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Кожна лабораторна робота – це закінчена програма, яка повинна відповідати основним вимогам до програмного забезпечення, а саме:

 1. Мати зрозумілий інтерфейс (формулювання задачі, що треба ввести, або звідки воно береться, контрольне виведення вхідних даних, результати роботи програми у зрозумілій формі). Коректне відображення кирилиці виконувати за допомогою функції, приклад використання якої наведено у програмі за адресою: \\main\Documents\Computer Science\Цибенко Борис Олександрович\СОД\Пограмний інструмент\Текст на екран в консолі Delphi

 2. Коментарі вхідні (№ варіанта, текст задачі, прізвище студента, дата) і поточні.

 3. Основні дії, які виконуються у ЛР оформлюються як процедури (procedure), або функції (function), передача даних у та з них відбувається виключно через формальні параметри.

 4. Тестування програми – робота програми при різних вхідних даних, у тому числі і неправильних.

 5. При необхідності роботи з масивами-ініціалізувати їх як константу.

Програма здається викладачу за 10 хвилин до кінця пари. Якщо вимоги 1-3 не виконані, ЛР повертається студенту на доробку і захищається студентом на наступній парі, кількість балів за неї зменшується вдвічі. Якщо ЛР не сдана на наступному занятті, за неї виставляється 0 балів і більше до неї не повертаються. Звідки треба зробити висновок, що до ЛР треба готуватися заздалегідь, теми ЛР і варіанти завдань знаходяться у мережі за \\main\Documents\Computer Science\Цибенко Борис Олександрович\Паскаль_Delphi\Основи_програмування_101-106 лабораторні роботи лабораторні роботи \Перший триместр\Лабораторні роботи 105-106.doc

Всі програми повинні бути виконані у середовищі Delphi.

Успішність студентів відображається щотижнево у мережі за адресою: \\main\Documents\COMPUTER SIENCE\BASIC OF PROGRAMMING \Успiшнiсть_Бали\ Успішність 101-106_1трим_2010.xls.

Регулярно слідкуйте за своїми балами

Індивідуальні завдання на лабораторні роботи

Object Pascal.

Перший триместр

Лабораторна робота № 1

Тема: логічні вирази

У всіх завданнях Заданої групи потрібно вивести логічне значення True, якщо приведене висловлення для запропонованих вихідних даних є истиною, і значення False у протилежному випадку. Усі числа, для яких зазначено кількість цифр (двозначне число, тризначне число і т.д.), вважати цілими позитивними.

Boolean1°. Задано ціле число A. Перевірити істинність висловлення: «Число A є позитивним».

Boolean2. Задано ціле число A. Перевірити істинність висловлення: «Число A є непарним».

Boolean3. Задано ціле число A. Перевірити істинність висловлення: «Число A є парним».

Boolean4. Задано два цілих числа: A, B. Перевірити істинність висловлення: «Справедливі нерівності A > 2 і B ≥ 3».

Boolean5. Задано два цілих числа: A, B. Перевірити істинність висловлення: «Справедливі нерівності A ≥ 0 або B < –2».

Boolean6. Задано три цілих числа: A, B, C. Перевірити істинність висловлювання: «Справедливо подвійна нерівність A < B < C».

Boolean7°. Задано три цілих числа: A, B, C. Перевірити істинність висловлювання: «Число B знаходиться між числами A і C».

Boolean8. Задано два цілих числа: A, B. Перевірити істинність висловлення: «Кожне з чисел A і B непарне».

Boolean9. Задано два цілих числа: A, B. Перевірити істинність висловлення: «Хоча б одне з чисел A і B непарне». 17

Boolean10°. Задано два цілих числа: A, B. Перевірити істинність висловлення: «Рівне одне з чисел A і B непарне».

Boolean11. Задано два цілих числа: A, B. Перевірити істинність висловлення: «Числа A і B мають однакову парність».

Boolean12. Задано три цілих числа: A, B, C. Перевірити істинність висловлювання: «Кожне з чисел A, B, C позитивне».

Boolean13. Задано три цілих числа: A, B, C. Перевірити істинність висловлювання: «Хоча б одне з чисел A, B, C позитивне».

Boolean14. Задано три цілих числа: A, B, C. Перевірити істинність висловлювання: «Рівне одне з чисел A, B, C позитивне».

Boolean15. Задано три цілих числа: A, B, C. Перевірити істинність висловлювання: «Рівне два з чисел A, B, C є позитивними».

Boolean16. Задано ціле позитивне число. Перевірити істинність висловлювання: «Дане число є парним двозначним».

Boolean17. Задано ціле позитивне число. Перевірити істинність висловлювання: «Дане число є непарним тризначним».

Boolean18. Перевірити істинність висловлення: «Серед трьох даних цілих чисел є хоча б одна пара співпадаючих».

Boolean19. Перевірити істинність висловлення: «Серед трьох даних цілих чисел є хоча б одна пара взаємно протилежних».

Boolean20. Задано тризначне число. Перевірити істинність висловлення: «Усі цифри Заданого числа різні».

Boolean21. Задано тризначне число. Перевірити істинність висловлення: «Цифри Заданого числа утворять зростаючу послідовність».

Boolean22. Задано тризначне число. Перевірити істинність висловлення: «Цифри Заданого числа утворять зростаючу або убутну послідовність».

Boolean23. Задано чотиризначне число. Перевірити істинність висловлення: «Задане число читається однаково ліворуч праворуч і праворуч ліворуч».

Boolean24. Задано числа A, B, C (число A не дорівнює 0 – коефіцієнти квадратного рівняння). Розглянувши дискримінант D = B2 – 4·A·C, перевірити істинність висловлення: «Квадратне уравнение A·x2 + Bx + C = 0 має дійсні корені».

Boolean25. ЗаЗадано числа x, y. Перевірити істинність висловлення: «Точка з координатами (x, y) лежить у другій координатній чверті».

Boolean26. Задано числа x, y. Перевірити істинність висловлення: «Точка з координатами (x, y) лежить у четвертій координатній чверті».

Boolean27. Задано числа x, y. Перевірити істинність висловлення: «Точка з координатами (x, y) лежить у другій або третій координатній чверті».

Boolean28. Задано числа x, y. Перевірити істинність висловлення: «Точка з координатами (x, y) лежить у першій або третій координатній чверті».

Boolean29°. Задано числа x, y, x1, y1, x2, y2. Перевірити істинність висловлення: «Точка з координатами (x, y) лежить усередині прямокутника, ліва верхня вершина якого має координати (x1, y1), права нижня — (x2, y2), а сторони паралельні координатним осям».

Boolean30. Задано цілі числа a, b, c, що є сторонами деякого трикутника. Перевірити істинність висловлення: «Трикутник зі сторонами a, b, c є рівностороннім».

Лабораторна робота № 2

Розгалуження.

Розробити програму для обчислення простого виразу, вхідні дані ввести з

клавіатури, результат вивести у форматованому вигляді, передбачити затримку пе-

реходу від екрана з результатами до програми. Знак ‘^’ означає ‘у ступеню’.

1. Задані дві функції y1 y2

24x2 x

y1=------------ ; y2=1 - -------;

(8+3x)2 2+x

Cкласти програму, результатом роботи якої, є найбільше значення однієї з них.

2.Дана точка з координатами x,y,z. Встановити чи належить вона кулі з центром c(x0,y0,z0) та радіусом R.

3. Задані три функції y1,y2,y3. Скласти програму, результатом якої буде найбільше значення однієї з них.

1 1

y1=--- - ----; y2= 8x; y3=5x2+3x+1;

x x2

4. Дані дві функції y1 y2, визначити більшу з них.

1 6 1 1

y1=--- + ----; y2= 3x + ---- + ----;

x x2 6x 9x2

5. На площині задані два кола з радіусами R1, R2 і координатами центрів C1(x1,y1), C2(x2,y2), з'ясувати, чи мають вони: одну, дві, чи не мають спільних точок перетину взагалі.

6. Задані дві функції y1,y2. Cкласти програму для обчислення результату і виводу найменшого значення однієї із них.

2 5

y1= 1 + ----- + ---------- ;

x 1 - x2

2x2

y2= 8x2 - -------.

1 - x

7. Задані площі круга і квадрата, з'ясувати, чи поміститься круг у квадрат.

8. Скласти програму, яка би визначала найбільше значення з трьох функцій.

x x2

y1 = 48x*x2; y2 = ----------; y3 = 1 - ---------.

(x-1)2 2 + x

9. Задана точка з координатами x,y. Встановити, чи належить точка прямокут-

нику, якщо ліва нижня точка його має координати Xl,Yl, а права верхня Xh,Yh.

10. Дані 3 функції y1,y2,y3, визначити значення найбільшої з них.

3

y1 = -----; y2 = 3 + y1; y3 = 8 + x2 +x3;

x

11. Задані дві функції y1,y2. Знайти найбільше значення з них.

x x 2x3

y1 = (1 +2x)2 (--- - ----); y2 = --------.

3 5 1-x2

12. Задана точка з координатами x,y, встановити, чи належить вона колу з

центром C(x0,y0) та радіусом R.

13. Задані три функції y1,y2,y3, знайти найменше значення серед них.

6 2

y1 = ----; y2 = 1 - ----; y3 = 8x3 + 6x2 + 4x + 2.

x2 x

14. Задані три функції y1,y2,y3, знайти найменше значення серед них.

1 2x

y1 = ----; y2 = 1 - ------; y3 = 16 - x

x 1 - x

15. Скласти програму, яка обчислює функцію, знайти найменше значення серед них.

2

| 1 - ---- x > 0;

y = | x

| 2x2 - 2x + 1 x<= 0

16. Задані три функції y1,y2,y3, знайти найбільше значення серед них.

5

y1 = 2x; y2 = --------; y3 = 3x - 7.

1 - x2

17. Задана точка з координатами x,y, встановити, чи належить вона прямокут-

нику завширшки В та висотою H, якщо його ліва нижня вершина має координати

Xl,Yl.

Лабораторна робота № 3

Програмування циклічних процедур.

Розробити програму табулювання функції, вивести їх значення на екран. Розробити три варіанти обчислення з використанням трьох видів циклів, для контролю підрахувати суму значень функцій, результати вивести окремо у одному файлі. Знак ‘^’ означає ‘у ступеню’.

1. y = e^ ( 0.2x^2) ; інтервал : відрізок [-1,1], крок 0.1.

2. y = Ln( x^2 + e^|x| + 1; інтервал : відрізок [1,10], крок 0.5.

3. y = ( Sin^2x + 0.5)^0.5; інтервал : відрізок [0,0.2], крок 0.025.

4. y = 4x^3(x - 1)^0.3333; інтервал : відрізок [4,6], при кількості кроків 5.

5. y = 1000 ( |x - 1|) ; інтервал : відрізок [-2,2], крок 0.5.

6. y = 4x^3 (( x - 1)^2 )^0.333; інтервал : відрізок [-10,10], крок 2.5.

7. y = (1 + x^2)Sin|x|; інтервал : відрізок [0.5,0.2], крок 0.05.

8. y = 0.3 e^(x + x^0.5); інтервал : відрізок [0,1.5], крок 0.3.

9. y = - e^(2x^2) tg (|2x|); інтервал : відрізок [0,0.6], крок 0.1.

10. y = 0.0005(x^2 + e^x)^0.5; інтервал : відрізок [2,2.6], крок 0.1.

11. y = (ln(x^2 + 1))^2 + x; інтервал : відрізок [2,6], крок 0.5.

12. y = 0.05cos(x + 1); інтервал : відрізок [Pi/4,Pi], крок Pi/8.

13. y = e^(0.2x^2); інтервал : відрізок [3,4], крок 0.1.

14. y = 0.005(0.2x^2)^2; інтервал : відрізок [3,4], крок 0.1.

15. y = ( Cos^2x + 0.5)^0.33; інтервал : відрізок [0,0.2], крок 0.025.

16. y = x^3 (( x^2 - 1)^2 )^0.333; інтервал : відрізок [-10,10], крок 2.5.

17. y = 0.1 e^(x^2 + x^0.5); інтервал : відрізок [0,1.5], крок 0.3.

Лабораторна робота № 4

Масиви та цикли.

Тема: розв’язання задач з використанням масивів та циклів для їх обробки.

Створити відповідний масив, у разі необхідності ініціалізувати його як константу та виконати з ним дії, які вказані у варіанті завдання. Розробити логічно обґрунтований і зрозумілий інтерфейс програма - користувач.

 1. Задано одновимірний масив цілих чисел, визначити, чи є у ньому елемент із значенням К. Використати цикл for…to.

 2. Задано одновимірний масив цілих чисел, визначити, скільки разів у ньому зустрічається елемент із значенням К.

 3. Задано функція Y=X1.5. Заповнити одновимірний масив дійсних чисел значеннями функції у діапазоні 0..5 із кроком 0.5. Вивести результат на екран. Використати цикл for...to.

 4. Задано двовимірний масив цілих чисел (матриця), вивести на екран матрицю у звичній формі та підрахувати суму елементів.

 5. Задано одновимірний масив цілих чисел, підрахувати суму від’ємних елементів.

 6. Задано одновимірний масив цілих чисел, замінити від’ємні елементи на нулі (0).

 7. Задано двовимірний масив цілих чисел (матриця), вивести на екран матрицю у звичній формі, замінити від’ємні елементи на нулі (0).

 8. Задано одновимірний масив цілих чисел, визначити значення найменшого елементу і вивести його на екран.

 9. Задано одновимірний масив цілих чисел, поміняти місцями елементи з номерами I та J (ввести з клавіатури).

 10. Задано одновимірний масив цілих чисел, визначити, скільки разів у ньому зустрічається елемент із значенням К.

 11. Задано одновимірний масив цілих чисел, визначити, скільки разів у ньому зустрічається елемент із значенням К. Використати цикл for...downto.

 12. Задано одновимірний масив цілих чисел, визначити, чи є у ньому елемент із значенням К. Використати цикл while.

 13. Задано одновимірний масив цілих чисел, підрахувати суму додатніх елементів.

 14. Задано функція Y=SQRT(X). Заповнити одновимірний масив дійсних чисел значеннями функції у діапазоні 0..5 із кроком 0.5. Вивести результат на екран. Використати цикл for...downto.

 15. Задано двовимірний масив цілих чисел (матриця), вивести на екран матрицю у звичній формі та визначити найменший елемент.

Лабораторна робота № 5

Вкладені цикли + масиви

Задана матриця цілих чисел M x N, компоненти якої можуть бути і нулями. Зробити контрольне виведення матриці на екран у природному вигляді. Матрицю ініціаліазувати як константу (двовимірний масив).

 1. Знайти максимальний елемент матриці (3х5) і його індекси.

 2. Задане дійсне число А. Знайти елементи матриці (2х4), які менше А і замінити їх нулями.

 3. Задане дійсне число А. Знайти суму елементів матриці (4х3), які менше А .

 4. Задане дійсне число А. Знайти суму елементів матриці (5х2), які менше А

 5. Знайти добуток елементів по стовпчиках матриці (4х2) (два числа: добуток для першого та другого стовпчиків).

 6. Знайти елемент матриці (5х3) з максимальним значенням і вивести його значення і індекси.

 7. Знайти елемент матриці (2х3) з мінімальним значенням і замінити елементи матриці на добуток її елементів на знайдений елемент, вивести нову матрицю на екран.

 8. Обчислити середньоквадратичне значення елементів матриці (4х5) : корінь квадратний з суми квадратів елементів поділене на кількість елементів.

 9. Задані дві матриці (3х5) цілого типу, знайти суму добутків відповідних елементів.

 10. Поміняти місцями строки матриці (4х3), яки містять найменший і найбільший елементи, вивести нову матрицю на екран.

 11. Поміняти місцями стовпці матриці (5х2), яки містять найменший і найбільший елементи, вивести нову матрицю на екран.

 12. Задане дійсне число А. Поміняти елементи матриці (4х3), які більше А на 0, вивести нову матрицю на екран.

 13. У кожному стовпці матриці (6х3)знайти максимальний елемент, серед них знайти мінімальний, визначити його індекси.

 14. Знайти суму найбільших значень елементів рядків у матриці (3х6).

 15. Знайти середньоарифметичне значення найбільшого і найменшого елементів матриці (5х3).

 16. Знайти суму елементів рядків (4х6), які містять максимальний і мінімальний елементи.

 17. Знайти суму елементів рядків матриці (6х3), які містять хоча б один від'ємний елемент.

Лабораторна робота № 6

Процедури та функції.

Для кожного варіанта в обов'язковому порядку передбачити використання процедури та функції. Процедура та функція повинні знаходитись у одному файлі. Масиви ініціалізувати як константи.

Знак ‘^’ означає ‘у ступеню’.

 1. Одновимірний масив містить трійки чисел, які визначають сторони трикутника. Визначити сумарну площу всіх трикутників.

 2. Для кавуна задані: діаметр та товщина шкарлупи (дані визначені в одновимірному масиві). Визначити відсоток м’якоті кавуна.

 3. Прямокутний ящик заповнен циліндричними цвяхами. Визначити відсоток заповнення ящику металом. Для спрощення задачі рахувати, що цвяхи не мають гострого кінця та шляпки.

 4. В одновимірному масиві задані координати вершин трикутника, визначити його площу.

 5. Тіло кинуто вертикально угору із швидкістю V0 , вивести на екран координати Y тіла через кожну секунду, та максимальну висоту підьому.

 6. Тіло кинуто під кутом до горизонту α із швидкістю V0, вивести на екран координати (х, у) тіла через кожну секунду.

 7. Ємність у вигляді паралелепіпеду заповнена кульками. Визначити відсоток заповнення об’єму ємності в залежності від діаметру кульки, висоти, ширини та довжини ємності.

 8. Обрахувати периметр трикутника, якщо відомі координати його вершин.

 9. Підрахувати ординату центра ваги площини круга радіуса R з діркою в

нім з радіусом r = R/2, розташованою у нижній частині круга.

 1. Підрахувати ординату центра ваги площини квадрата зі стороною A, у якому в правому нижньому куті зроблена дірка у формі кола з радіусом R = A/2.

 2. Одновимірний масив містить дві пари чисел (основа та висота трикутника). Підрахувати суму площин трикутників.

 3. Підрахувати суму площин двох прямокутників, для яких задані їх сторони.

 4. Одновимірний масив містить радіуси двох кіл. Підрахувати суму площин двох кругів, для яких задані їх радіуси.

 5. Одновимірний масив містить 5 цілих чисел. Підрахувати суму кубів п'ятьох дійсних чисел x = a3 + b3 + c^3 + d^3+ e^3.

 6. Обрахувати функцію (a - 1)^3 + (b - 1)^3

y = --------------------------.

(c - 1)^3 + (d - 1)^3

 1. Підрахувати площину трикутника, якщо відомі координати його вершин.

 2. Підрахувати об'єм двох куль з радіусами R і r.

Лабораторна робота № 7

Рядковий тип даних.

Задано довільний рядок, виконати з ним наступні дії. Увага! Не використовувати додатковий рядок та вбудовані функції.

 1. Визначити кількість слів у рядку.

 2. Вилучити усі числа з рядку.

 3. Інвертувати символи в рядку.

 4. Визначити кількість цифр у рядку.

 5. Замінити усі малі букви на великі. Не використовувати вбудовану функцію для зміну регістру.

 6. Визначення слова з найбільшою кількістю літер.

 7. Заміна усіх цифр у рядку на літеру "а".

 8. Задано рядок, у якому може знаходитись одне дійсне число у невідомому місці. Визначити це число та присвоїти його дійсній змінній, або видати повідомлення, що числа не знайдено.

 9. Заміна усіх великих літер у рядку на малі. Не використовувати вбудовану функцію для зміну регістру.

 10. Визначення слова з найменшою кількістю літер.

 11. Видалити усі літери "а" з рядка.

 12. Поміняти ліву і праву половини рядка місцями.

 13. Підрахувати суму груп чисел в рядку. Сукупність символів „135” рахувати як сто тридцять п’ять

 14. Визначити числові символи у рядку і перетворіть їх у ціле число.

 15. Для всього рядка поміняти у кожній парі, починаючи спочатку, символи місцями.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]