Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
12
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
336.9 Кб
Скачать

Керівник магістерської програми

«Менеджмент підприємницької діяльності»,

канд. екон. наук, професор, заслужений працівник

народної освіти України

Г. О. Швиданенко

РОЗДІЛ 1

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

1.1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ І МАГІСТЕРСЬКУ ПРОГРАМУ

1.1.1. Шифр і назва спеціальності, напрям підготовки, освітній рівень, кваліфікація випускника, узагальнений об’єкт спеціальності, нормативний термін навчання

Шифр і назва спеціальності: 8.050107 — Економіка підприємства.

Напрям підготовки: 0501 — Економіка і підприємництво.

Освітній рівень: повна вища освіта.

Кваліфікація випускника: магістр з економіки підприємства.

Узагальнений об’єкт спеціальності: економічні процеси та закономірності організації, функціонування та розвитку підприємств у ринковому середовищі.

Нормативний термін навчання: один рік для денної форми на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» однойменної спеціальності.

1.1.2. Сфера діяльності випускника

В таблиці 1.1 представлені основні функції магістрів за спеціальністю економіка підприємства.

Таблиця 1.1

ФУНКЦІЇ МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

Функціональні напрями фахової діяльності

Перелік функцій (змістовий)

Розробка та реалізація стратегії і планів

 • економічне діагностування діяльності підприємства;

 • обґрунтування напрямів діяльності підприємства та проектування його окремих структурних підрозділів;

 • управління розвитком підприємства;

 • розробка стратегій і планів;

 • економічне обґрунтування проектів та управління ними

Організація управління

 • економічне обґрунтування і формування виробничої та загальної структури підприємства;

 • моделювання та впровадження організаційної структури підприємства;

 • управлінське консультування діяльності підприємства;

 • управління організаційно-структурними змінами

Управління потенціалом підприємства

 • формування потенціалу підприємства та аналіз ефектив- ності його використання ;

 • створення та реалізація функціональної системи управління потенціалом підприємства;

 • залучення та ефективне використання ресурсів підприємства;

 • формування та управління інноваційно-інвестиційним портфелем підприємства;

 • обґрунтування заходів щодо підвищення економічної безпеки, конкурентоспроможності, ефективності функціонування та зростання ринкової вартості підприємства;

 • відтворення потенціалу підприємства в умовах динаміч- ного ринкового середовища

Побудова і фун- кціонування внутрішнього економічного механізму підприємства

 • обґрунтування структури внутрішнього економічного механізму підприємства;

 • формування бізнес-моделі підприємства та оптимізація бізнес-процесів;

 • побудова збалансованої системи показників діяльності підприємства та його підрозділів;

 • розробка системи бюджетування на підприємстві;

 • управління витратами;

 • контролінг діяльності та хеджування ризиків підприємства

Управління знаннями

 • проектування процесів створення, упорядкування і застосування знань як внутрішньоорганізаційного ресурсу;

 • проектування елементів системи управління знаннями відповідно до центрів організаційних компетенцій;

 • побудова організаційних структур, що сприяють організаційному навчанню;

 • вибір ефективного інструментарію управління знаннями