Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
makro / 04 Rozdil.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
193.54 Кб
Скачать

Нецінові чинники короткострокової сукупної пропозиції

Нецінові чинники короткострокової сукупної пропозиції – це такі чинники, які змінюють середні витрати і прибутковість підприємств за даного рівня товарних цін, що спонукає підприємства змінювати обсяг виробництва. Графічна інтерпретація впливу нецінових чинників на короткострокову сукупну пропозицію представлена на рис. 4.6.

Рисунок 4.6 свідчить, що вплив нецінових чинників на криву короткострокової сукупної пропозиції суттєво відрізняється від того, як на неї впливають ціни. Рис. 4.4 і 4.5 показують, що зміна сукупної пропозиції під впливом товарних цін відображається на графіку за допомогою переміщення

P AS3 AS1 AS2

P3

Р1

P2

AD

Y3 Y1 Y2 Y

Рис. 4.6. Вплив нецінових чинників на короткострокову сукупну пропозицію.

точки економічної рівноваги вздовж нерухомої кривої AS, що відповідно змінює обсяг виробництва. У випадку з неціновими чинниками виникає інша графічна ситуація.

Як видно із рис. 4.6, під впливом нецінових чинників крива ASзміщується у відповідний бік. Завдяки цьому адекватно змінюється місцезнаходження точки економічної рівноваги на кривій сукупного попиту, а також обсяг виробництва і товарні ціни. Отже, нецінові чинники – це зовнішні екзогенні змінні моделі короткострокової сукупної пропозиції. Коли вони враховуються, то обсяг виробництва і ціни на продукцію стають ендогенними змінними даної моделі.

До основних нецінових чинників короткострокової сукупної пропозиції можна віднести такі: 1) ресурсові ціни (ціни на ресурси); 2) продуктивність ресурсів; 3) субсидії підприємствам і податки на підприємства. Серед нецінових чинників сукупної пропозиції найбільш мінливим є ресурсові ціни. Це стосується як ціни на робочу силу, тобто номінальної зарплати, яка може змінюватися незалежно від товарних цін, так і цін на матеріальні ресурси (сировина, матеріали, паливо тощо). Якщо ресурсові ціни зростають, то при інших незмінних умовах збільшуються середні витрати і зменшується рівень прибутковості виробництва. Це викликає скорочення обсягів виробництва і підвищення товарних цін, що переміщує кривуASвліво від положенняAS1. Якщо ресурсові ціни знижуються, обсяг виробництва збільшується, товарні ціни зростають, а криваASзміщується вправо від положенняAS1.

Продуктивність ресурсівзалежить від технологічного рівня виробництва і впливає на обсяг продукції, яку економіка спроможна виробити за наявної кількості ресурсів. Зростання продуктивності ресурсів є однією із передумов збільшення сукупної пропозиції у довгостроковому періоді, що викликає зміщення її кривої вправо. У короткостроковому періоді зростання продуктивності ресурсів зменшує середні витрати. Це підвищує прибутковість виробництва, збільшує його обсяг і піднімає товарні ціни, що зміщує кривуASвправо в положенняAS2.

Субсидії, які держава надає підприємствам, занижують дійсну величину середніх витрат. Тому при їх застосуванні прибутковість виробництва підвищується. Це стимулює підприємства збільшувати обсяг виробництва і викликає зниження товарних цін, що переміщує кривуASвправо в положенняAS2. І навпаки, скасування субсидій спричиняє негативний вплив на обсяг виробництва, підвищує товарні ціни, внаслідок чого криваASпереміщується вліво в положенняAS3.

До нецінових чинників відносяться також і оподаткування підприємств. Для підприємств податки теж є витратами, оскільки від їх рівня залежить чистий прибуток, тобто частина прибутку, якоюпідприємства можуть вільно розпоряджатися. Якщо рівень оподаткування підприємств зростає, то чистий прибуток зменшується. І навпаки. В першому випадку збільшується обсяг виробництва і знижуються товарні ціни, що переміщує кривуASвправо в положенняAS2; у другому – зменшується обсяг виробництва і зростають товарні ціни, що переміщує кривуASвліво в положенняAS3.

Соседние файлы в папке makro